3 spirituella ledare med stort inflytande

3 spirituella ledare med stort inflytande
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 19 april, 2022

Vi lever i en någotsånär torftig tid, där stora spirituella ledare verkar ha försvunnit. Det fanns tider då upplysta personer var en referenspunkt för andra för att finna ljus och guida dem på vägen. Deras närvaro och ord hade en stor relevans. Folk lyssnade på dem och beundrade dem.

Vilka är dagens spirituella ledare?

Dessa dagar har vi inte spirituella ledare, utan populära figurer från underhållningsvärlden. Många personer tar efter modeller, fotbollsspelare, personer på TV eller sociala nätverk. Dessa inflytelserika personer sätter riktlinjer och trender, och det finns många som följer dem. Innehållet i vad de säger spelar inte så stor roll.

“Om ett problem kan fixas, om något kan göras åt en situation så behöver man inte oroa sig. Om det inte kan korrigeras så hjälper det inte att oroa sig. Det finns inge fördel med att oroa sig.”

-Dalai Lama-

Trots detta så finns det fortfarande vissa figurer, de flesta religiösa, som fortfarande kan påverka mångas medvetande. Det är inte bara deras position eller auktoritet som gör dem till spirituella ledare. De har även ett intressant sätt att se på världen. De är beundrade och respektera, även av dem som inte delar deras uppfattningar. Här har vi tre av dem:

Dalai Lama – tibetanernas spirituella ledare

Dalai Lama blev symbolen för tibetanernas fredliga motstånd. För hans folk är Dalai Lama den 14:e reinkarnationen och därför landet spirituella ledare. Han har levt i exil under den största tiden av sitt liv, sedan 1950 då Kina ockuperade Tibet.

Tibetansk munk som går i ett tempel.

Som flykting föreslog han en policy som han kallade för “mellanvägen”. Dess centrala budskap är icke-våld och försoning. I den kräver han självständighet för sitt folk, och han är villig att göra allt han kan för att uppnå detta, men alltid genom dialog.

Han vann Nobelpriset 1989. Hans största framgång är att han bevarat Tibets nuvarande självständighet. Han har alltid varit konsekvent i sin dialog och kommunikation, även under svåra tider.

Påve Franciskus

Till skillnad från många av hans föregångare så har han tidigt varit kritisk mot sin egen kyrka. Faktum är att han valde namnet “Francisco” för att hedra San Francisco av Assisi och därmed fattigdomen.

Påve Francis.

Francisco har avsagt sig flera av sina privilegier som påve. Han bor i Vatikanen i samma typ av bostad som andra religiösa personer. Han har också vägrat använda symboler som är associerade med rikedom.

Det mest intressanta med hans tänkande är den stora öppning som den skapar. Hans syn på ateism, kvinnor, skilsmässa och homosexualitet har gjort att han blivit utsatt för mycket kritik från den konservativa sektorn. Han har blivit en av de viktigaste spirituella ledarna i världen.

Deepak Chopra

Deepak Chopra är en hinduisk läkare och författare som har skrivit flera av de mest lästa böckerna i världen under de sista decennierna. Hans centrala tema är sinnets kraft och medicin. Han har ett religiöst tänkande, men han menar också att kvantfysik är väldigt viktig för honom.

Deepak Chopra.

Hans lärdomar är baserade på den ayurvediska medicinen, och med hjälp av den har han lyckats introducera nya paradigm inom medicinvetenskapen. Hans idéer har fått miljontals följare runt om i världen. Han har dock orsakat stor kontrovers p.g.a. att en del av hans argument saknar vetenskaplig grund.

Chopra har blivit en av världens mest inflytelserika spirituella ledare p.g.a. faktumet att ha menar att man bör göra en livsförändring. Hans idéer om meditation och energianslutningen med universum är något som många av hans följare lyssnar noga på. Kärleken upptar också en stor plats i hans tänkande.

Världen behöver fler spirituella ledare och färre “influencers”. De förstnämnda är frukter av visdom och vänlighet. De senare är en marknadsprodukt vars mål är att generera vinst. Vi lever i förvirrade tider där stora paradigm har fallit och alla mest verkar vara intresserade av sina mobiltelefoner. Det är anledningen till varför dessa personer har en stor influens när det gäller det spirituella sökande som vi alla till viss grad är en del av.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.