Ketamin: narkotikaklassat, men med en lovande framtid

Ketamin: narkotikaklassat, men med en lovande framtid
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Ketamin är ett läkemedel som de flesta känner till som en partydrog. Det är ett syntetiskt ämne som man började höra om 1962, då det användes som smärtstillande medel i konfliktområden. Veterinärer använder det också som bedövning för hästar.

År 2006 började psykiatrikerna inse att det också har en kraftfull antidepressiv effekt. Men huvudproblemet är att ketamin har allvarliga biverkningar. Om man gör en efterforskning gällande antidepressiva medel så kommer man att se att prozac och dess generiska version fluoxetin har bytts ut mot andra läkemedel som är mer specifikt inriktade på att behandla depression.

Genom att hålla god kontroll över hur personer använder dessa läkemedel har man kunnat göra dem mer effektiva, reducera deras biverkningar och göra dem mer specialiserade. Det finns exempelvis tredje generationens antidepressiva medel, som venlafaxin, som fungerar väldigt bra för att behandla depression blandat med generell ångest. Det gör att patienterna känner sig mer manade att utföra aktiviteter eftersom detta ger dem energi och de får den energin genom att röra på sig.

1 av 3 personer med allvarlig depression blir dock inte bättre av de godkända behandlingarna. Faktum är att det inom 75% av fallen förekommer återfall. Är det då inte värt att titta på andra alternativ?

Depression i den moderna världen

De föredrar att inte prata om det men även de mest berömda skådespelarna, musikerna och eliten inom Silicon Valley kan inte fly undan depression. Även Andrés Iniesta har pratat om detta samt Bruce Springsteen. Depression kommer snart att vara ett av våra största problem.

Kvinna som sitter ner och är deprimerad.

Problemet är att det i dagens läge, alla framsteg till trots, fortfarande inte finns multidisciplinära behandlingar eller ingrepp som alltid är effektiva. Det är anledningen till att vi behöver spendera mer tid på forskning och utforska nya möjligheter.

I dagens värld förvandlas stress till ledsamhet och alltfler personer känner sig bortkopplade från omvärlden. Folk har dock pratat om depression ända sedan antikens dagar. Och det har gjorts många tolkningar av det under årens lopp.

Allvarlig depression och posttraumatisk stress (PTSD)

Utöver symptom som sömnförändringar, aptitbrist, apati, ledsamhet och irritation känner personer med PTSD ofta att de inte har kontroll över sig själva och att de inte har kontakt med verkligheten. Det leder till desperation. Det spelar ingen roll om det finns något som orsakar det eller inte; en persons depression kan få personen att tappa kontakten med verkligheten.

Selektiva serotoninupptagshämmare (som prozac) och kognitiva beteendeterapier verkar vara det bästa sättet att behandla deprimerade personer. Den specifika del som är bäst för de flesta personer är “beteendeaktivering”.

Man med piller.

Det verkar som att medicineringen endast lindrar symptomen för väldigt allvarliga, atypiska eller vegetativa depressioner. Den medicinska behandlingen har inte uppvisat några egentliga psykologiska fördelar i det långa loppet. Så det verkar inte vara en så värst attraktiv lösning, och än mindre då man tänker på alla biverkningar. Men det finns ändå gånger då det fungerar, även om man inte riktigt vet varför.

Den dissociativa effekten skiljer ketamin från fluoxetin

Som vi tidigare har tagit upp är de vanligaste antidepressiva medlen selektiva serotoninupptagshämmare. Detta aktiverar artificiellt “lyckomekanismen” i din hjärna genom att stimulera den främsta relaterade signalsubstansen.

Men det är inte i alla fall med allvarlig depression som man ser någon meningsfull förbättring med dessa läkemedel. Många gånger hindrar effekterna ofta personen från att börja med psykologisk terapi. Så vilken roll kan ketamin spela här?

Ketamin kan inte ges utan strikt medicinsk kontroll. Det pågår faktiskt en ganska så intressant forskning där man försöker hitta den molekyl som har de positiva, starka och snabbverkande effekterna. Tanken är att man därefter ska kunna eliminera de delar som orsakar mest biverkningar.

Formel för ketamin.

Om du jämför det med andra antidepressiva medel så står ketamin ut för att det fungerar snabbt och har en stark effekt. Men detta syntetiska ämne har också väldigt snabbverkande hallucinatoriska effekter.

Ketamin – en separat verklighet

När en person känner att han eller hon kan bemöta världen igen med hjälp av ketamin så kan det vara för att personen nu ser en separat verklighet. Det verkar som att denna hallucinatoriska upplevelse aktiverar personens sinnen så mycket att denne kan känna mer av allt. Personens obehagliga minnen har ingen plats i denna “nya verklighet”.

Kanske verkligheten och de stigman som vi skapar i den är vad som verkligen gör folk sjuka. Det kanske är det som bryter ner våra emotionella försvar och ger oss tunnelseende där vi bara ser stängda dörrar. Oavsett hur man ser på det så håller depression på att bli en större utmaning för var dag som går. Kan ketamin vara en del av lösningen?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.