4 typer av emotionella vampyrer

4 typer av emotionella vampyrer

Senaste uppdateringen: 13 augusti, 2023

En av de många faktorer som främjar en hälsosam personlig utveckling är vår miljö. Att ha personer som bidrar med positiva känslor och bra värderingar till våra liv. Vissa personer i vår omgivning bidrar tyvärr inte med positiva upplevelser, och många av dem kan betecknas som emotionella vampyrer.

Vi vill ha vänner som får oss att må bra och som inte har några inre konflikter. Men det är oundvikligt att vi iallafall någon gång under livet hamnar bland personer som har en tendens att försvaga vårt emotionella tillstånd.

Det finns många anledningar till att emotionella vampyrer får oss att må dåligt. Härunder visar vi upp 4 typer av emotionella vampyrer och deras egenskaper. På detta sätt kommer du att kunna upptäcka dem och distansera dig från dem så att du kan växa från dag till dag.

“Jag föredrar några få vänner istället för dåligt sällskap; men de bör veta när de ska komma och gå.”

-Friedrich Nietzsche-

Hur är relationen med emotionella vampyrer?

Det finns två saker som emotionella vampyrer behöver för att få det de vill. Den första saken är tid: för att kunna komma nära personen så måste emotionella vampyrer vara konsekventa och vinna personens tillit. När de har börjat få personens sympati så måste de använda sitt andra koncept: närhet. De börjar dra nytta av offrets känslighet och använder detta till sin fördel.

Det går inte att njuta av livet när det är invaderat av emotionella vampyrer. Det kan handla om en vän, en familjemedlem och till och med ens partner. Ju mer intimitet man har med en emotionell vampyr, desto svårare är det att komma bort från personen och motverka de negativa effekterna som kan uppkomma.

Fönster

Den negativa personligheten

Den “negativa personligheten” kommer att få dig att känna dig underlägsen. Dessa vampyrer kommer att visa upp allt du gör och är på ett negativt sätt, och alltid peka på dina brister. De brukar säga saker i stil med “du vet inte hur man gör saker på ett bra sätt”. De tenderar också att säga emot dina personliga åsikter, även om de vet att de har fel.

Om du dock ifrågasätter hur de beter sig så kommer de bara svara att de bara vill ditt bästa. Efter att ha varit nära dem under en lång tid så kommer du förstå att deras sätt att uttrycka sig alltid är baserat på negativ kritik.

Emotionella vampyrer som beter sig som offer

“Offret” är en emotionell vampyr som aldrig slutar att klaga gällande varje liten negativ sak. Dessa personers vokabulär är uppbyggt av konstanta klagomål och rädslor. Även när saker och ting går bra kommer de alltid att ha något negativt att säga. De skapar sina egna anledningar att klaga och spela offer.

De är oförmögna att ge hälsosam emotionell support eftersom de alltid kommer att framhäva sina egna liv som viktigare och de kommer att sätta sina problem framför dina. De kommer inte att ta sig tid till att fokusera på vad som händer dig, och de kommer aldrig att ge dig ovillkorlig hjälp när du behöver detta.

Den icke-empatiska personligheten

En annan typ av emotionell vampyr är den icke-empatiska personligheten. Empati är en viktig komponent inom personliga relationer, så att man ska kunna förstå den emotionella världen hos en annan person.

Så är emotionella vampyrer

Inom sina relationer visar dessa emotionella vampyrer att de inte har någon empati genom sina själviska handlingar. De tänker inte på om de gör en vän upprörd, och de försöker aldrig att sätta sig i en annan persons skor.

Den melankoliska och våldsamma personligheten

Som vi har tagit upp innan så är emotionella vampyrers handlingar och gester baserade på att de ser världen som ett glas som är halvtomt och inte halvfullt. De kan hitta en negativ aspekt på alla situationer och de vill aldrig acceptera nya alternativ. De är svåra att övertyga och deras motto är att “livet är inte värt det”.

Den fjärde typen av vampyr beter sig våldsamt utan anledning på grund av bristen på empati. Dessa personer lever varje dag med känslor av ilska och arrogans, vilket i hög grad går ut över deras omgivning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.