4 typer av mikrochauvinism

4 typer av mikrochauvinism

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vårt samhälle har tyvärr inte gjort sig av med mikrochauvinism. Ett bra sätt att kämpa mot detta är därför att ständigt hålla sig välinformerad. Det är därför användbart att lära sig om olika typer av mikrochauvinism för att kunna identifiera och undvika det.

Vi har dock en lång väg att gå. Situationen är så allvarlig att USA till och med röstade för Donald Trump. Denna president sade “Du vet, det spelar ingen roll vad media skriver eller säger så länge du har en ung, söt brud bredvid dig”.

Vad är mikrochauvinism?

Innan vi börjar prata om de vanligaste typerna av mikrochauvinism, vet du vad vi pratar om? Låt oss referera till en författare som Luis Bonino, som använde denna term redan 2004.

Enligt Bonino är mikrochauvinism ett vardagligt och subtilt beteende. Det innefattar en kontrollstrategi som hotar den personliga autonomin hos en eller flera kvinnor. Men det kan även bli osynligt samt accepterat av samhället.

Kvinna med tejpad mun som är utsatt för mikrochauvinism

Bonino anser att mikrochauvinism används i dessa moderna tider med ett dominant syfte. Det gömmer olika grader av våld inom personliga beteenden för att upprätthålla männens förmenta dominans och överlägsenhet.

Många män tror därför att det är viktigt att de bekräftar sin dominans, speciellt mot kvinnor som de anser vara upprorsmakare. På detta sätt försöker de få makt över en kvinna som de har någon form av relation med, eller så sätter de iallafall sig själva i en fördelaktig situation.

“Det förlängda slaveriet av kvinnor är den mörkaste sidan i mänsklighetens historia.”

-Elizabeth Cady Stanton-

Typer av mikrochauvinism

Bonino etablerar en skala som delas in i fyra typer. Faktum är att vissa är lika vanliga som kyparen som ger notan direkt till mannen. Eller även kvinnan som säger till en annan kvinna, “bete dig som en dam”.

Par och kypare

Vi pratar om frekventa gester, och många av dem utförs på ett omedvetet sätt. Dessa beteenden dominerar fortfarande den sociala ordningen, och det går tyvärr obemärkt förbi. Detta blir då till en ström av idéer som vi fortfarande inte har lämnat bakom oss.

Utilitaristisk

Bland de olika typerna av mikrochauvinism identifierade Bonino fyra, och vi börjar med den utilitaristiska. Den tenderar att ha ett syfte i relation till hushållet.

Denna typ går enkelt att identifiera. Mannen utnyttjar och kräver att kvinnan tjänar honom. Han delegerar därför vissa uppgifter åt kvinnan, som att ta hand om andra, städa hemmet och matlagning.

Han gör detta på ett subtilt sätt, med en simulerad implikation som påpekar en viss “reciprocitet”. Jag tvättar bilen så du måste städa hemmet t.ex.

Dold

Bonino identifierade även en dold typ. I detta fall handlar det om ett övergrepp på en kvinnas förtroende för att gömma ett mål eller syfte. De är väldigt subtila, vilket skapar förvirring, skuldkänslor och kan även påverka kvinnans självkänsla.

Denna typ av mikrochauvinism identifieras som ett paternalistiskt beteende. Det är en form av emotionell manipulation baserat på meddelanden med dubbla meningar, svek av förtroende, begränsning, svek, berättigande etc.

Kris-mikrochauvinism

Denna typ kommer på tredje plats. Här refererar vi till då en kvinna ökar sin maktkvot. Mannen försöker därför vara mer kontrollerande. Ibland uppvisar han attityder som svekfullt stöd, emotionell distans, förnekelse, en offerroll och även passivt motstånd.

Kvinna och man

Tvingande

Till sist har vi den tvingande varianten. I detta fallet använder mannen sin kraft fysiskt, emotionellt eller personligt. Han tvingar därmed kvinnan till att acceptera hans form av tänkande, vilket skapar en känsla av oförmåga och förlust. Kvinnan kan oftast inte kontrastera detta med verkligheten.

När en man utövar denna typ kontrollerar han pengar, saboterar kommunikation samt gör övertramp på utrymmen och tid etc. Denna mikrochauvinism attackerar direkt kvinnans uppfattning av autonomi.

“Sexuellt, rasligt och könsligt våld, bland andra typer av kulturella diskrimineringar, kan inte tas bort utan att man först förändrar kulturen.”

-Charlotte Brunch-

Alla dessa fyra typer som Luis Bonino identifierade är attityder och beteenden som har en väldigt negativ effekt på kvinnors livskvalitet. De begränsar och underminerar deras självkänsla. Låt oss inte glömma att det ligger i våra händer att göra oss av med dessa idéer. De ligger gömda i handlingar och beteenden som vi har påpekat i denna artikel.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.