5 enkla vanor för att utveckla tålamod

5 enkla vanor för att utveckla tålamod
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 27 januari, 2023

De flesta av oss är medvetna om hur viktigt tålamod är. Men det finns en stor skillnad mellan att vilja vara tålmodig och att faktiskt vara tålmodig. Världen vi lever i idag är dock inte direkt främjande för frid och lugn. I denna artikel kommer vi att ge tips på fem vanor du kan etablera för att utveckla tålamod.

Tålamod är en transcendental dygd. De viktigaste sakerna i livet tar tid. Allt som är värt besväret, består av en kombination av moment av handling och stunder av väntan. Det finns en tid för att arbeta hårt och en tid för att uppnå prestationen.

“Tålamod är ett träd vars rot är bitter, men dess frukt är söt.”

Aristoteles

Att utveckla tålamod är inte lätt, men det är inte heller omöjligt. Vana spelar en stor roll här. Du är van vid att reagera i all hast. Du väntar inte tillräckligt länge, och inte heller pausar du när du borde. Att lära sig nya vanor som hjälper dig att utveckla tålamod är verkligen viktigt. Här är fem vanor som du kan börja träna på redan idag.

1. Döm aldrig

Vad har dömande av andra att göra med att utveckla tålamod? Tja, om vi ska vara helt ärliga, ganska mycket. Ibland spenderar vi för mycket energi på att ifrågasätta andra. Vi tänker på alla de dåliga sakerna de gör och vad de kunde eller borde göra. Denna vana skapar mycket intern spänning mellan oss och resten av världen.

Chef pekar med fingret på en anställd

Att döma andra innebär att man sätter upp en fientlig front. Denna fientlighet översätts ofta till intolerans, vilket utlöser otålighet. Om du å andra sidan lär dig att acceptera andra precis som de är, är det lättare att behålla din inre balans. Att upprätthålla din egen inre balans gör det lättare att utveckla tålamod.

2. Ta avstånd från konflikter

Om du tänker på det är de flesta konflikter i grunden värdelösa. De föds ur lidande och smärta som vi alla bär omkring på i viss mån, men det är ofta en återvändsgränd. Konflikt är ett uttryck för nonkonformism som ofta resulterar i att du mår värre.

Konflikt är inte dåligt i sig. Tvärtom kan det vara berikande eftersom det hjälper dig att se saker från en annan synvinkel. Det kan också hjälpa dig att se de misstag du gör. Nyckeln är att veta hur man hanterar konflikter. Du måste förstå hur man hindrar en konflikt från att trappas upp för att undvika ett tillstånd av konstant spänning.

3. Erkänn vad andra har att erbjuda

Om du vill utveckla tålamod måste du också lära dig att värdera vad andra har att erbjuda. Varje dag gör många olika människor saker för dig och hjälper dig på olika sätt. Ingen av dessa människor är perfekta, men det är inte du heller. I grund och botten berikar de ditt liv och gör det mycket bättre.

Kvinna håller ett hjärta

När du ignorerar vad andra ger slutar det med att du lägger för stor vikt på deras små misslyckanden. Du kan bara utveckla tålamod genom att acceptera och värdera andra. Om du erkänner vad andra gör för dig, placerar du dig på en mer generös och fridfull plats. Inte bara med dig själv, utan även med andra.

4. Utveckla tålamod genom att sakta ned

En av de värsta sakerna med denna tidsålder är vår besatthet av hastighet. Vi har blivit fiender av långsamhet. Vi har nämligen tappat insikten om det faktum att de mest värdefulla sakerna i livet tar tid. Ibland är skillnaden mellan ett bra eller dåligt beslut eller en bra eller dålig handling bara att vänta en stund.

Du är alltså din egen mästerbyggare. Du är arkitekten av ditt liv. Om du vill göra allt snabbt kommer din struktur inte att vara solid och säker. Grunden du bygger kommer att vara fragil och svag. När du inser att du skyndar, sakta istället ned lite.

5. Att andas – en grundläggande metod för att utveckla tålamod

Medveten andning omfattar många av hemligheterna med att ha ett hälsosamt sinne och hälsosamma känslor. Syre är ett av de viktigaste näringsämnena för din hjärna (om inte det viktigaste av dem alla). Följaktligen är allt som har att göra med andning relaterat till hur ditt inre liv fungerar.

Kvinna övar djup andning

Att ta dig tid att andas medvetet tre gånger om dagen är perfekt och en mycket hälsosam vana. Det är inte bara bra för din fysiska kropp, utan hjälper dig även att utveckla tålamod. Det bästa är att sluta ögonen och att försöka att inte tänka på någonting. Fokusera på luften som flödar in i och lämnar din kropp, fokusera på din egen livskraft.

För att utveckla tålamod måste du vara tålmodig. Det här är nämligen inte något du kan åstadkomma över en natt. Det kräver tid och ansträngning, men det är värt det. Det är en prestation som förändrar dig för alltid och berikar ditt liv. Pröva det!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.