5 fantastiska Leonardo da Vinci-citat

Vad som sticker ut i dessa Leonardo da Vinci-citat är hans tro på den mänskliga viljestyrkan. På hans tid trodde många att världen existerade och rörde sig på grund av övernaturliga krafter. Leonardo själv lovordade dock människans kraft.
5 fantastiska Leonardo da Vinci-citat
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Dessa Leonardo da Vinci-citat visar bara en bråkdel av vilken stor man han var. Idag anser vi honom vara ett av de största genierna genom tiderna. Han var överväldigande intelligent och han använde sitt intellekt inom nästan alla av människans kunskapsområden. Få kända människor har varit så mångsidiga.

Da Vinci var en uppfinnare, forskare och ståndaktig humanist. Hans nyfikenhet var gränslös. Han hade även ett okrossbart sinnelag. Hans begär för kunskap var nämligen större än hans önskan om ett bekvämt liv, och han vägrade att låta sig hindras i sitt sökande efter kunskap.

Leonardo da Vincis citat avslöjar en tänkare som reflekterade över meningen med livet, värden och världen. Han var dynamisk, oberäknelig, vågad och hade ett gott sinne för humor. Här kommer några av hans mest kända citat.

“När du en gång provat att flyga kommer du att gå på jorden med ögonen vända mot skyn, för där har du varit och dit längtar du tillbaka.”

-Leonardo da Vinci-

1. Det finns tre sorters människor

“Det finns tre sorters människor: de som ser, de som ser när man visar dem och de som inte ser.”

-Leonardo da Vinci-

Det är ett av de da Vinci-citat som ställer en fråga till mänskligheten. Självklart refererade han inte till den fysiska förmågan att se här utan en metafor för att förstå verkligheten. Da Vinci hänvisar till idén om att vara medveten om din omgivning i världen.

De som ser är de som är kapabla att visualisera verkligheten ur ett bredare perspektiv. De som bara ser vad som visas är villkorade att se genom andra. Slutligen är de som inte ser de som helt enkelt vägrar att förstå vad världen talar om för dem.

Flicka med måne

2. Leonardo da Vinci om att le och skratta

“Om möjligt bör du även försöka få döden att skratta.”

-Leonardo da Vinci-

Leonardo da Vinci var en obotlig skämtare. Han älskade att få andra att skratta och älskade även att skratta på andras bekostnad. Faktum är att det finns en hypotes om att den kända Turinsvepningen inte är något annat än ett av da Vincis skämt som fortfarande lurar vissa.

Hur som helst kanske detta är det citat som bäst uttrycker hans lekfulla sida. Med det försvarar han nämligen skrattet som en ingrediens i och konsekvens av det goda livet. För att skratta måste du vara smart, öppensinnad och enkel. Da Vinci själv besatt dessa egenskaper.

Leonardo da Vinci

3. Teori och praktik

“Den som förälskar sig i praktik utan vetenskap är som en sjöman som går ombord utan hjälm och kompass, och som aldrig kommer att vara säker på varthän han är på väg.”

-Leonardo da Vinci-

Det finns ingen bättre auktoritet i ämnet än da Vinci. Faktum är att hans passion för kunskap kom sig av hans medvetenhet om sin okunskap. Detta gjorde det möjligt för honom att extrahera information.

Dessutom var da Vinci en stor uppfinnare. Detta innebar att han var tvungen att använda sin kunskap för att komma på konkreta lösningar. Det är därför han förstod det dynamiska och intima förhållandet mellan teori och praktik och mellan principer och deras tillämpning bättre än någon annan.

4. Ett Leonardo da Vinci-citat om nöje

“Den ädlaste nöjet är förståelsens glädje.”

-Leonardo da Vinci-

Detta är ett av da Vincis vackraste citat. Det är kanske också det som bäst reflekterar hans vetenskapliga sinnelag och hans passion för upptäckt och kreativitetHan måste ha spenderat timtal med att finna svar på sina frågor. Det är därför som han var intimt bekant med förståelsens njutning.

När vi förstår någonting känner vi en djup tillfredsställelse. Detta ger oss en känsla av frihet och lätthet. Förståelse innebär nämligen att lösa osäkerheten som okunskapen skapar. Det ger oss också större kontroll och avlastar oss från bördan av att inte veta. Det är faktiskt ett ädelt nöje. Förståelse ökar således glädjen hos den som upplever den.

5. Att vara en åskådare eller deltagare

“Det har sedan länge kommit till min kännedom att framgångsrika människor sällan suttit där och låtit saker hända dem. De gick ut och fick saker att hända.”

-Leonardo da Vinci-

Månen i handen

Här talar da Vinci om för oss att tendensen att förhålla oss passiva gör det väldigt svårt att fullfölja våra önskningar. Att vara en åskådare kan vara användbart under vissa perioder i livet, men om du stannar där kan din drivkraft eller motivation skingras.

Det är intressant att da Vinci talar om att vara kapabel att få saker att hända. I det här citatet belyser han just den idén. Människor kan nämligen förändra verkligheten genom sina handlingar. Detta är också principen om autonomi och frihet.

Det finns så många da Vinci citat som visar oss hur insiktsfull han var. Även om vi minns honom bäst som målare och uppfinnare, härstammar mycket av hans arv och storhet från hans livsfilosofi som han antog och marknadsförde.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gelb, M. J. (1999). Inteligencia genial: 7 principios claves para desarrollar la inteligencia, inspirados en la vida y obra de Leonardo da Vinci. Editorial Norma.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.