5 konsekvenser av en giftig uppfostran

5 konsekvenser av en giftig uppfostran

Senaste uppdateringen: 26 maj, 2022

Barndomen är det stadium i livet när vi börjar lära känna världen. Vi utvecklas och lär oss att hantera saker och personer vi lever med. Å andra sidan är det en period när vi är speciellt sårbara och beroende. Det gör att vi kan ta stor skada av en giftig uppfostran. Sådant som drabbar oss i barndomen förblir en del av oss, vilket gör det svårt att nå en förändring.

Detta gäller oavsett om vi haft en positiv barndom eller en negativ. Vår barndom kan vara till nytta eller ett handikapp som vi får av slumpen, och på ett sätt har vi lite att säga till om angående detta.

I TV-serier och filmer ser vi ofta att den traumatiserade personens profil är en barndom full av komplicerade relationer. Detta gäller oavsett om det är direkt eller indirekt.

Ledset barn

De vanligaste konsekvenserna av en giftig uppfostran

Men vilka är i verkligheten de vanligaste konsekvenserna av att ha genomlevt en giftig uppfostran?

1. Förbittring

Denna period kommer, precis som alla andra i våra liv, inte komma tillbaka när vi väl genomlevt den. En giftig uppfostran resulterar i en vanemässigt ledsam, olycklig eller komplicerad barndom.

Ofta fylls vi av förbittring mot personerna som fanns omkring oss eftersom vi inte kunnat uppleva dessa år på samma sätt som vi hade velat. Med andra ord överlever våra känslomässiga kopplingar från barndomen, ofta i form av kärlekskonflikter och hårda känslor.

Dessa motsägande känslor är inte slumpmässiga produkter, utan snarare en påföljande utvärdering av orättvisor, misstro, rädsla, övergivning och förnedring vi en gång blev utsatta för.

2. Svårigheter att bilda relationer med andra

Giftig uppfostran

Sättet vi bildar relationer på börjar utvecklas under våra första år i livet. Vi lär oss hur vi kan uttrycka oss eller hur vi hanterar tystnader för att uppnå effektiv kommunikation.

Beteenden som våld eller tvång är väldigt enkla att lära sig och upprepa. Dessa blir svåra att “avlära” sig om vi som barn observerat att andra använt dem för att uppnå mål i relationer.

Även om vi har liten kontroll över vår uppfostran kommer vi få negativa resultat som vuxna om vi blir vana vid giftiga mönster som barn. Vid någon punkt kommer vi troligen få betala ett högt pris för vår inkompetens.

3. En giftig uppfostran kan leda till ett förvrängt självkoncept

En giftig uppfostran refererar inte bara till brist på tillgivenhet eller att konstant drabbas av den orättvisa bestraffningen likgiltighet. Det har även att göra med samexistens med personer som aldrig erkänner sina misstag eller som är överbeskyddande av barnen. Detta hindrar dem från att konfrontera de misstag de begår. Istället gör det att de projicerar dem på en bild av osårbarhet och perfektion som är långt från vad de kommer stöta på i framtiden.

På så sätt växer barnen upp i tron att de är någon de inte är, vilket skapar okunnighet de kommer få betala dyrt för i sinom tid.

4. Färre chanser att utveckla känslomässig intelligens

Flicka på månen

Matematik, språkkunskaper, utländska språk… alla dessa ämnen är (på gott och ont) en del av alla akademiska läroplaner. Något precis lika användbart – hanteringen av våra känslor – är (eller var) dock utanför systematisk utbildning.

Det faktum att ingen har brytt sig om att lära oss hur man hanterar sina känslor betyder inte att vi inte har lärt oss detta; det som händer är att vi istället lär oss själva genom att observera andra.

Under giftig uppfostran tenderar personerna som är nära oss eller som utgör våra referenspunkter att ha underutvecklad känslomässig intelligens. Detta kan vara mycket giftigt under barndomen och gör oss sårbara på de mest fundamentala av sätt.

5. Risk att upprepa mönstren som föräldrar

Den uppfostran vi får som barn kommer i de flesta fall utgöra basen för utbildning av våra egna barn när vi är vuxna. Om det verkligen är sant att vi ofta omedvetet upprepar vissa mönster eller beteenden måste vi göra en avsevärd ansträngning för att omdirigera våra liv på ett hälsosamt sätt.

På så sätt kan personer som haft en svår barndom i slutänden göra en återhämtning och övervinna sina hinder, även om de finner det mer komplicerat att utvecklas.

På så sätt kan de med tiden stå ut mer för vad de har åstadkommit snarare än vad som sårade dem, och på så sätt bli personer värda att beundra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.