Varför hyser vi agg?

Varför hyser vi agg?

Senaste uppdateringen: 02 maj, 2024

Agg är en olöst känsla som är resultatet av en situation som fick oss att känna obehag men som vi inte konfronterade. Istället var vi tysta under en tidsperiod, vilket resulterade i att vårt obehag förlängdes på obestämd tid. Agget kvarstår och så även lidandet. När det finns en känsla av förbittring inom oss som vi inte tillåter oss själva att lösa, fortsätter våra smärtsamma minnen att vara närvarande.

Vad är förbittring?

Förbittring är tröskeln till att hysa agg. Det är en känsla av smärta, ilska eller vrede mot en person som orsakade oss obehag. Att vara förbittrad betyder att man inte glömmer vad som hände, vilket gör att man lever kvar i smärtan, ilskan och vreden som om den just inträffat.

Förbittring hindrar oss från att leva i nuet eftersom vi alltid bär på bördan av vad som hände i det förflutna, och detta genererar känslor som smärta, ilska, sorg och vrede.

Att vara förbittrad är en börda som inte låter oss röra oss framåt mot framtiden eftersom det finns en blockering som måste lösas. Detta hindrar oss från att se framåt och att njuta av stunden.

Ett agg tillåter oss inte att “vända blad” i ögonblicket när vi borde begrava smärtan. Det är därför en hätsk persons attityd kommer fokusera på att återställa balansen genom att få en annan person att “betala” för vad som hände.

Det är en känsla som främjar hämnd, fientlighet, aggression och hat mot personen som anses skyldig för lidandet eller skadan.

Vidare är det viktigt att vara medveten om att den enda personen som fortfarande lider på grund av det som hände är du. När du känner vrede tjänar förbittring endast till att förlänga lidandet utan att bota det.

Förbittring

Verkligheten är att tiden skapar avstånd från situationen och personen vi har att göra med. Att hämnd mest troligt aldrig kommer lösa vår förbittring. Och även om det fanns en möjlighet till hämnd kommer den aldrig frigöra oss från så stora mängder ansamlat obehag. Konsekvenserna eller den påföljande konflikten kan nämligen inte reparera skadan.

Smärtan hos andra lugnar aldrig ner vår egen smärta. Därför är hämnd inte det rätta sättet att stilla vårt lidande på.

Så hur frigör man sig själv från känslan av agg och förbittring?

Först är det bäst att lösa situationen när den inträffar för att uttrycka oss själva och samtidigt känna oss respekterade. På så sätt kommer vi aldrig känna oss förbittrade eftersom vi tog tag i situationen, vilket förhindrar att vi känner oss bittra.

Om vi redan lever med agg och förbittring kan vi frigöra oss själva genom att acceptera vad som hände och respektera den andra personen.

Efter denna handling av acceptans och respekt måste vi besluta vilken typ av förhållande vi vill ha med denna person. Respekt innebär inte att göra om saker på samma sätt. Vi måste inte återuppleva en liknande situation som den vi genomled tidigare.

Genom denna process kan vi uppnå frigörelse från lidande och släppa all onödig börda, vilket låter oss leva lyckligare.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.