7 fantastiska kinesiska ordspråk

Kinesiska ordspråk innehåller ofta djup visdom som kan vägleda oss i vårt dagliga liv.
7 fantastiska kinesiska ordspråk
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 06 maj, 2024

Många kinesiska ordspråk är bokstavligen “uråldriga”. Några av dem togs fram just som ordspråk, andra kommer från legender. De är ett pedagogiskt sätt att överföra den visdom som samlats in av denna kultur genom århundradena.

Ordet för kinesiska ordspråk är “Chengyu”. Nästan alla dessa ordspråk består av fyra tecken på kinesiska. Det är ett ideografiskt språk, så varje tecken har ett brett spektrum av betydelser.

“En orörlig drake i djupt vatten blir en fånge för krabborna.”

-Kinesiskt ordspråk-

Om det finns en sak som kännetecknar kinesiska ordspråk är det deras elegans. Det och deras poetiska förmåga att göra metaforer för verkligheten. De har varat mycket länge och spridit sig till många kulturer över hela världen. Nu ska vi dela med oss av sju fantastiska exempel på dessa underbara ordspråk.

Kinesiska ordspråk om viljestyrka

Asiater, och då särskilt kineser, har präglats av att ha en djup känsla av uppoffring och ger ett stort värde till viljestyrkan. Dessa människor har historiskt tagit sig igenom kolossala naturkatastrofer och uppstått ur askan flera gånger. Därför ger de ett så stort värde till förmågan att hålla sig starka. Så här säger de: “Stora själar har viljor; svaga har bara önskningar.”

Ett motiv som symboliserar kinesiska ordspråk

Och det finns många kinesiska ordspråk som lyfter fram den förmåga vi alla har att forma vårt eget öde. Här är ett ordspråk om ämnet: “Du kan inte förhindra att sorgens fåglar passerar över ditt huvud, men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår.

Kinesiska ordspråk om berg och liv

Berg är en metafor som finns i många kinesiska ordspråk. De representerar svårigheter och hinder. Här är ett exempel: “Den som flyttar ett berg börjar med att transportera små stenar.” Detta citat är en hyllning till tålamodet, vilket är en källa till styrka i asiatiska kulturer.

Det finns ett annat ordspråk med en liknande idé: “Du måste klättra upp på berget som en gammal man för att komma fram som en ung.” De talar även här om tålamodet, tillsammans med uthållighet. Du klättrar uppför berget som en gammal man, det vill säga att du konfronterar hindret långsamt och klokt. “För att komma fram som en ung” betyder att vägen kommer att föryngra den person som går på den.

Den sanna innebörden av förtroende

Det finns ett kinesiskt ordspråk som lyder: “Den bästa typen av låst dörr är den du kan lämna öppen.” Det här är en vacker lärdom med mycket sanning i, insvept i en fin poetisk båge. Ordspråket talar om förtroende.

Kineser

I detta fall är dörren en symbol för defensiva personer. De ger sig själva säkerhet och förhindrar åtkomst till något värdefullt. Men du kan inte lita på det hindret, bara på andras önskan att inte korsa det.

Överdriven renhet

Det rena och orena har alltid varit vanliga ämnen inom religion, filosofi och kultur. Vi associerar nästan alltid renhet med positivitet och orenhet med negativitet. Men det här kinesiska ordspråket vänder på tanken: “Ingen fisk kan leva i helt klart vatten.

Denna reflektion talar om bristen på mänsklighet i perfektion. Det är därför vi kallar vatten utan liv för “sterilt”. Där det finns liv finns det dock motsägelse. Det är det som “förorenar”. Men det är den typ av underbar orenhet som är grunden till allt liv. Lås oss inte glömma att de rätta svaren kommer från de felaktiga, inte från perfektion.

Gå framåt, fortsätt alltid framåt

Kineserna, som de flesta inom asiatisk kultur, älskar pauser. Till skillnad från västerländsk kultur ser de en svaghet i att ha bråttom, inte styrka. Även just skapandet av deras historia har varat i flera århundraden. De är förebilder av långsam förändring. Detta ordspråk sammanfattar den synpunkten: “Var inte rädd för att gå långsamt, var bara rädd för att stå stilla.”

Båt på sjö i Kina

I det här fallet talar ordspråket om hur viktigt det är att vara aktiv. Men det betyder inte nödvändigtvis att det är helt dynamiskt. Det är mer som en process som går framåt steg för steg. Även om målet är långt borta så kommer du dit om du fortsätter framåt.

Kinesiska ordspråk är en oändlig källa till visdom och skönhet. Det vackraste med dem är det speciella sätt de beskriver saker på, utan att direkt säga vad som menas. De bjuder således in till en reflektion istället för en färdig sanning. Och det är precis det som gör dem så magiska.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.