7 frågor som kan förändra livet

7 frågor som kan förändra livet

Senaste uppdateringen: 26 november, 2022

Ibland kan vi inte finna svaren på frågorna som kan förändra livet eftersom vi inte vet hur vi ska ställa dem. Vi beger oss ut på äventyret med att ta fram de stora frågorna om generella och djupa ämnen, men i slutänden kommer vi ingenstans. Att till exempel fråga “Vilken betydelse har mitt liv?” kan vara ett bra sätt att bli ännu mer vilsen.

De stora frågorna leder till stora svar, men det finns en skillnad mellan “stora frågor” och “oprecisa frågor”. De senare blir svårare att svara på eftersom de involverar för många variabler samtidigt som de saknar gränser.

“Ibland kan vi spendera år utan att leva alls, och plötsligt koncentreras hela vårt liv i ett enda ögonblick.”

-Oscar Wilde-

Det är därför ett sätt att komma närmre svaret är att korrekt formulera frågan. Nedan ska vi visa dig sju frågor som designats för att du ska kunna utvärdera sättet du lever på. Med dem kommer du kunna slå fast om du är på rätt väg eller om det är dags att stanna och börja gå i en annan riktning för att förändra livet. Detta är inte ett prov, så ta dig tid när du svarar på dem.

1. Hur skulle du förändra livet om du skulle dö om tio år? En gigantisk fråga!

Nära-döden-upplevelser kan förändra livet, och inte utan anledning. Generellt lever vi som om vi vore eviga. Vi undviker helt idén om döden, trots det faktum att den är det enda säkra vi har i vår framtid.

Det tredje ögat

Om vi kommer ihåg att allt en dag tar slut så kommer alla de saker som är viktiga för oss att visa sig med större tydlighet. Om du vågar svara på denna fråga ärligt kommer du därför kunna rita upp en ny hierarki av prioriteringar för att förändra ditt liv och bli lyckligare.

2. Vilka råd skulle du ge ett nyfött barn?

Tänk länge och djupt på denna fråga innan du svarar. I svaret kommer du sammanpacka mycket av vad du lärt dig sedan ditt hjärta började slå. Det kommer vara en slutsats av dina upplevelser och vad du uppnått med dem.

Det intressanta är att du efter att du tänkt ut din “visdomskapsel” måste vara sammanhängande i rådet du ger det nyfödda barnet. Följer du själv detta eller är du redo att börja nu?

3. Om du struntar i kalendern, hur gammal tycker du att du är?

Ålder är en väldigt relativ fråga, även om det alltid handlar om att fylla i ett fält varje gång vi uppmanas att ange vår ålder. Strikt sagt finns det från vår födsel ett barn, en ungdom, en vuxen och en äldre människa inom oss.

Men oftast är det bara en av dessa perioder som har företräde vid en given punkt under vår existens. Det är därför de korrekta frågorna är: “Hur gammal är du egentligen? Hur mår du av att vara i denna ålder?”.

Lås upp möjligheterna och förändra livet

4. Vad är ditt livs största misstag och hur fixade du det?

Positionen vi intar när vi ställs inför ett misstag är ett av de mest avslöjande elementen av vilka vi är och hur vi går genom vår existens. Både misstag och sätten vi fixar dem på tillhandahåller viktiga nycklar för att förstå oss själva bättre.

Angående misstaget kommer du genom att ta reda på vilket ditt största i livet var säkerligen finna vägar som leder till dina främsta svagheter. När det kommer till att fixa det kommer du kunna visualisera den dynamik som du tenderar att använda i svåra tider.

5. Vad vill du göra som kan förändra livet som du inte gör på grund av rädsla för att dömas?

Blickarna och åsikterna från andra kan starkt påverka hur vi agerar. Ibland är detta hälsosamt och indikerar bara att vi har uppnått en nivå av hälsosam anpassning till omgivningen vi lever i.

Vid andra tillfällen är det som ligger bakom denna påverkan en stor rädsla för att bli dömd. Vi agerar inte baserat på respekten vi har för något vi uppriktigt tror på, utan snarare på rädsla för vad andra ska säga. Svaret på denna fråga kommer föra dig närmre dina undertryckta känslor.

Klänning av löv

6. Vilka är de fem viktigaste sakerna du gjort i år som du kommer komma ihåg för resten av livet?

Med denna fråga kan du bedöma huruvida du verkligen levt i enlighet med dina relevanta mål eller om du gått vilse i en trivial rutin. Relevanta mål är inte sådana som involverar megaprojekt, utan de som involverar viktiga aspekter av ditt liv.

Om du kan göra denna lista med relativ enkelhet så lever du med säkerhet på ett intensivt sätt. Om du å andra sidan inte kan hitta dessa fem händelser med enkelhet så kanske det är dags att ta en titt på hur du agerar. Det är möjligt att du glömt bort en bit av dig själv.

7. Vilket jobb skulle ge dig total lycka och förändra livet? Om det inte är det du har, varför?

Alla bör ha som mål att jobba med vad de älskar. Arbete är en av grundpelarna, inte bara för vår överlevnad, utan även för vår mentala hälsa. Det är därför vi drar mycket av vårt välbefinnande från vårt arbetsliv.

Kanske är det dags att tänka på huruvida du verkligen gör vad du älskar. Arbetar du inom ett fält du faktiskt gillar? Är du på väg att landa jobbet du vill ha? Eller har du helt enkelt nöjt dig med ett jobb du inte vill ha och gett upp hoppet om att förändra ditt liv och byta jobb?

Hare serverar kaffe

Bilder av Christian Schloe.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.