8 märkliga drömmar och deras betydelser

Har allt vi drömmer en mening? Betyder samma typer av drömmar samma sak för alla? Vad säger psykologin om detta? Ta reda på svaren på dessa och andra frågor här.
8 märkliga drömmar och deras betydelser
Laura Ruiz Mitjana

Skriven och verifierad av psykologen Laura Ruiz Mitjana.

Senaste uppdateringen: 10 april, 2023

Drömvärlden är lika fascinerande som den är okänd. Inte alla tror att märkliga drömmar har betydelse eller att de bär dolda budskap för oss. Det utkommer emellertid alltfler böcker och artiklar om drömmar och många av deras tillskrivna betydelser baserar sig på en symbolik och en historia.

Idag ska vi titta på åtta märkliga typer av drömmar och deras betydelser, åtminstone enligt vissa författare som skriver om detta ämne.

Med hjälp av psykologi var Freud en av de första som försökte tolka drömvärlden. En teknik han använde var fri association, där patienten förklarade sin dröm och försökte skapa kopplingar mellan drömmens element och sitt liv.

Enligt Freud är det faktiska innehållet i drömmarna inte så viktigt. I stället är det tolkningen vi själva gör av drömmen (och av vart och ett av dess element) som har betydelse.

I verkligheten är det inte så att allt vi drömmer är saker som kommer att hända. Det är snarare så att allt vi drömmer har en betydelse för vårt psyke. Dessutom, särskilt ur psykoanalysens perspektiv, döljer drömmar ofta undertryckta önskningar, dolda rädslor och andra typer av element som finns i våra liv och i våra sinnen.

Genom drömmar kanaliseras många känslor och tankar, på ett sätt som inte är möjligt under tiden vi är vakna. Upptäck lite mer om den märkliga drömvärlden nedan!

“Att existera skulle vara outhärdligt om vi aldrig fick drömma.”

-Anatole France-

En kvinna som drömmer

Några märkliga drömmar och deras betydelser

Vad betyder det att drömma om att du har blivit kär? Eller att du är jagad? Eller att du äter? Här är några märkliga drömmar, tillsammans med deras potentiella betydelser, som vi har hämtat från två böcker: The Great Book of Dreams (2006) av Anna Monteschi och How to Interpret Dreams (2004) av Luis Trujillo.

Biljetter och lotter

Vissa drömmar handlar om olika typer av biljetter. Om du drömmer om en film- eller teaterbiljett kan det enligt Anna Monteschi dölja följande meddelande: “Underhållning tröttar ut introverta människor”. Å andra sidan är en dröm om en lott relaterad till tur och att man ska vara försiktig med att vilja få för mycket.

Om biljetten är för en spårvagn kan detta betyda att du kanske bör omsätta initiativ i praktiken och därmed få till stånd positiva förändringar i ditt liv. Att drömma om en tågbiljett är relaterat till uppoffringar som kan förbättra din nuvarande situation.

Slutligen kan det att bli påkommen utan biljett tyda på att även om allt har varit enkelt för dig hittills så måste du snart betala för det du har.

Märkliga drömmar om mat och att äta

Att drömma om att du äter kan vara kopplat till behovet av nya stimuli. Om det är en familjemåltid kan detta visa på sambandet med goda sociala relationer. Om det finns levande djur i denna typ av dröm så är detta en symbol för aggressivitet.

Att äta kött betecknar säkerhet och mognad. Å andra sidan innebär att äta fisk att du snart ska få nyheter. Om det är aska du äter, betyder det att du tenderar att straffa dig själv i onödan.

Om maten är god betyder det att du är öppen för nya upplevelser. Men om den inte smakar bra, har du ett motstånd mot att öppna upp. Tillagad mat i dina drömmar betecknar förtroende för dina egna förmågor. Drömde du att du åt grönsaker? Då är detta kopplat till en stabil situation i ditt liv som ger dig endast sparsamt med tillfredsställelse.

Att drömma att du äter i sällskap visar på ouppfyllda önskningar. Å andra sidan, att drömma att du äter ensam betyder att du snart kommer att finna dig i en oförutsedd isolering.

Om det är söt mat kan du behöva tillgivenhet. Om det är frukt är det kopplat till hälsoproblem. Eller slutligen, om du äter blad, är detta relaterat till att upptäcka bedrägeri.

Drömmar om stationer

Att drömma att du befinner dig på en station, som exempelvis en tunnelbane- eller tågstation, är tecken på allvarliga problem som orsakas av din obeslutsamhet. Om du följer med någon som lämnar stationen kan det vara ett tecken på att du snart kommer att lära känna en intressant person. Om du träffar någon på en station betyder det att du befinner dig i en viktig, men ändå förvirrande period i ditt liv.

Födsel

Att drömma om födsel kan vara kopplat till tur och förbättringar i livet. Om personen i drömmen är född blind och stum, kan detta vara tecken på med otur eller ett olyckligt öde.

Att födas på ett vackert sätt betyder att alla bekymmer du haft glöms bort för ett tag. Om du drömmer om att du föds som vuxen betyder det att du har tagit avstånd från din barndom.

Att jaga eller bli jagad

Detta är en annan ganska vanlig dröm, eller ska vi säga mardröm? Att drömma att du blir jagad betyder att du tror att någon är ute efter dig av själviska skäl. Om det är du som jagar något eller någon, kan det betyda att du vill skada någon utan någon anledning att göra det. Om du jagar ett djur betyder det att du brukar agera på instinkt i ditt liv.

Att bli berusad

Att drömma att du är berusad är kopplat till överdrivna impulser som du kan ha, som kan orsaka ekonomisk skada för någon. Om du blir berusad av sprit, betyder det att du har svårt att kontrollera dina egna handlingar. Å andra sidan, om du drömmer om vin, kan det ha att göra med ett pågående tillstånd av desorientering i ditt liv samt skuldkänslor.

Ett kärlekspar

Märkliga drömmar om förälskelse

Vem har inte drömt om att bli kär? Denna dröm har att göra med en önskan att uppleva en riktig kärlekshistoria. Om du drömmer om att du blir kär i din egen partner, betyder det att ert förhållande kommer att vara långvarigt. Om det är en främling letar du efter något nytt i ditt liv.

Drömmer du att du blir kär i en gammal vän så behöver du säkerhet. Gäller förälskelsen ett objekt, betyder det att du är väldigt impulsiv.

Att drömma om en sjö

Sjöar i drömvärlden är positiva symboler. Men om du badar i den kan det betyda att otur lurar runt hörnet. Om du befinner dig vid strandkanten innebär det att en positiv period är på intågande gällande vänner och arbete.

Om du seglar med en båt väntar lugna och oviktiga resor. Å andra sidan, om du bor vid sjön så symboliserar detta lugn, men också brist på stimulans i ditt liv.

Har du haft någon av dessa typer av drömmar? Tror du att drömmar har en mening? Vi har alla drömmar praktiskt taget varje natt, även om vi inte alltid kommer ihåg dem. Varför inte skriva ner dina drömmar så fort du vaknar? Om du inte gör det kommer du snart att glömma dem, och kanske finns det något viktigt i dem som du bör notera.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Monteschi, A. (2006). El gran libro de los sueños. Editorial De Vecchi: Barcelona.
  • Trujillo, L. (2004). Interpretación de los sueños. Editorial Libsa: Madrid.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.