8 olika drag hos omogna personer

Vi vet alla att det kan vara komplicerat att relatera till omogna personer. I den här artikeln kommer vi visa dig några av deras främsta personlighetsdrag för att hjälpa dig att förstå dem bättre.
8 olika drag hos omogna personer
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 augusti, 2019

Omogna personer kännetecknas av att de för med sig vissa önskningar och fantasier från barndomen. Brist på emotionell reglering och egocentrism är därför vanliga drag hos omogna personer.

Impulsivitet och brist på empati är också utmärkande drag hos omogna personer. De gör ofta saker för att de plötsligt känner för det och undviker situationer som kanske är obehagliga eller tråkiga.

De tenderar även att kräva att andra ska tänka precis på samma sätt som dem själva.

Det är också viktigt att nämna att de inte alltid är på detta sätt, trots att de uppvisar en emotionell omogenhet i vissa fall. Vissa karaktärsdrag kan stå ut mer än andra, beroende på vilken situation det handlar om.

Härunder tar vi upp 8 drag hos omogna personer.

Brist på empati

Omogna personer har ofta problem med att sätta sig i andras situation. Faktum är att de kanske inte ens överväger att göra detta.

De så vana vid att tänka på sig själva att de måste ägna sig åt reflektionsövningar för att kunna vara empatiska med andra och tona ned sin egen egocentrism.

Eftersom de har en brist på empati så tror de att det bara finns ett sätt att se på världen – deras eget. De kommer därför att stöta bort alla åsikter och tankar som skiljer sig från deras egna.

Brist på själviakttagelse

Det är ganska ovanligt att omogna personer spenderar tid med att reflektera över sig själva. De kan faktiskt spendera hela sina liv och aldrig ta en titt inom sig själva och lära sig från sina misstag.

De är därför oftast omedvetna om vilka deras djupaste behov, mål och drömmar är.

Man som funderar.

Drag hos omogna personer: impulsivitet

Impulsivitet är ett grundläggande drag hos omogna personer.

Dessa personer tänker för det mesta inte på att reglera sina handlingar och känslor och tänker aldrig på de konsekvenser som deras handlingar har i det långa loppet.

De har därför inte så mycket emotionell intelligens.

Detta karaktärsdrag leder ofta till problem med personerna i deras närhet, både på en personlig nivå och inom arbetet. Det kan också resultera i andra typer av problem, som exempelvis ekonomiska.

Med andra ord går de ofta och storhandlar saker som de egentligen inte har råd med. Då de har så dålig självkännedom att det verkar som att de inte inser hur problematiskt detta kan vara. De är därför ofta skuldsatta.

Tendensen att skylla på andra

En vanlig egenskap hos omogna personer är tendensen att skylla på andra för det som händer dem själva. Detta baseras på deras uppfattning att de gör allt rätt och aldrig gör något fel.

Dessa typer av personer tar inte ansvar för det som de gör, tänker och känner. De väljer istället att ha en offermentalitet då detta kan gagna dem.

Drag hos omogna personer: egocentrism

Omogna personer tenderar att bara tänka på sig själva. De tror därför ofta att varje person i deras närhet försöker att lära känna dem eller bli som dem.

De anser att de är speciella varelser. De är arroganta och känner att de inte kan göra något fel.

Trots att de är självsäkra personer med en hög självkänsla så är de egentligen i grund och botten väldigt osäkra. Det är anledningen till varför de konstant måste bli beundrade av andra.

Ritualer och nycker

Omogna personer älskar att känna sig bra, precis som resten av oss. De jagar dock denna känsla till en sådan grad att det kan vara ohälsosamt. De kan därför dras med och tar dåliga beslut bara för att det är roligt.

En omogen person kan vara sen till ett möte eftersom han satt och tittade på sin favorita TV-serie eller för att han var mer intresserad av att välja ut bra outfit snarare än att komma i tid.

Kvinna som tittar ut genom fönstret.

Lägger stor vikt vid sin offentliga image

Som nämnt ovan har omogna personer en låg självkänsla, så de behöver konstant uppmärksamhet och bekräftelse.

De oroar sig ofta för mycket om situationer som kan ha en negativ påverkan på deras image. Det är anledningen till varför de går till speciella platser och tar sig an stora projekt för att kunna förbättra sin personlighet.

Dessa personer har ett stort behov av andras godkännande. Att vara beundrad av andra får dem att känna ett stort välbehag.

Drag hos omogna personer: Undviker att vara uttråkade

Då omogna personer tenderar att ständigt vila känna sig roade så undviker de också situationer där de inte kan uppleva dessa känslor, som då de är uttråkade eller känner obehag.

Det är viktigt att nämna att de måste göra saker bara för att de får en kick av det för att kunna undvika att känna sig uttråkade.

Tänk på att de egentligen inte tänker på konsekvenserna av sina handlingar, så deras impulsivitet spelar en viktig roll.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bakhshani, N. M. (2014). Impulsivity: a predisposition toward risky behaviors. International journal of high risk behaviors & addiction3(2).
  • Hardee, J. T. (2003). An overview of empathy. The Permanente Journal7(4), 51.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.