9 effektiva trick för att tala inför folk

9 effektiva trick för att tala inför folk
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 26 juli, 2023

Att tala inför folk är något vi alla troligen kommer behöva göra någon gång. Det kan vara på en akademisk nivå, när vi studerar eller i en professionell situation.

Dessa situationer tenderar att väcka ångest, ibland så pass att vi blir överväldigade. Så vad kan man göra? Det finns en serie trick som du kan följa för att kontrollera dina känslor när du måste tala inför folk… Fortsätt läsa för upptäcka dem!

“Om du kan tala tillräckligt briljant om ett ämne, kan du skapa en tröstande illusion av att det har bemästrats.”

-Stanley Kubrick-

Förbered dig på att tala inför folk

Om din ångest blir utlöst när du talar inför folk kommer den bli en kraft som jobbar emot dig. Men om du bara känner dig lite nervös vid tanken på att tala inför folk, kan det faktiskt tvinga dig att vara bättre förberedd. Det första tricket är att förbereda din presentation.

För att göra det måste du slå fast hur mycket tid du har för att förbereda och öva. Du kan dela upp din tid och öronmärka stunder för övning.

“Ett väl förberett tal är redan levererat till nio tiondelar.”

-Dale Carnegie-

Vårt andra råd är att talet ska vara tydligt och enkelt för publiken att förstå. Du måste vara tydlig med målet du vill uppnå och vilka som kommer utgöra publiken. På så sätt kan du välja rätt struktur och verktyg för att leverera talet. Publiken slår fast startpunkten och djupet du kan nå.

För att vara framgångsrik måste du vara noga med att inte läsa ditt tal ord för ord, och det är vårt tredje råd. Hur? Utveckla tillräckligt stöd i form av stödord eller korta noteringar. Detta kan även inkludera en audiovisuell presentation som vägleder ditt tal.

Förbered dig bra

Öva, öva, öva

Vad du kan göra för att förbättra presentationen slutar inte där. När du väl har tillräckligt förberett material måste du börja öva. Detta är det fjärde steget: öva på ditt tal hemma. Ja, tala högt. På så sätt kan du höra vad som behöver förbättring innan du levererar det till publiken.

Du bör dock inte bara öva hemma. Ett femte trick är att gå till platsen där talet ska hållas och öva på det där. Att göra det kommer hjälpa dig att hantera ångest genom att bli bekväm med platsen. Vidare kommer det låta dig verifiera vilken utrustning som finns och var in- och utgångar är placerade.

Stolar i konferensrum

Efter det finns det bara en sak att göra innan du levererar talet – slappna av. Att använda avslappningstekniker, såsom djupandning, kommer hjälpa dig att undvika att nervositeten tar över och får dig att glömma talet eller dess nyckelpunkter.

Stunden är här – vad bör man göra när man talar inför folk?

När du väl påbörjat din presentation är det viktigt att du använder dig av några andra strategier. Det sjunde tipset vi har att erbjuda är att vara uppmärksam på visuell kontakt. Det är extremt viktigt att titta på deltagarna utan att fixera blicken på en enda person eller specifik punkt i rummet, åtminstone medan du pausar. Du bör heller inte dra slutsatsen om hur publiken utvärderar dig baserat på deras ansikten, eftersom det bara kommer göra dig nervös.

“Ibland talar vi mycket, men säger lite. För att uttrycka mer är det bättre att tänka mer.”

-Honore de Balzac-

Det är användbart att fokusera på vad vi säger. Hur? Det åttonde tricket som kommer göra din presentation framgångsrik är icke-verbal kommunikation. För att bibehålla publikens uppmärksamhet är det viktigt att din volym, din hastighet och ditt röstläge förblir på en medelnivå, med subtila variationer.

Avslutningsvis är det nionde tricket för att tala inför folk och bemästra denna konst att använda humor för att frammana ett leende från publiken. Inte ett skratt, för vi vill inte distrahera för mycket från informationen. Kom även ihåg att alla begår misstag, så om du slinter med tungan eller blir tom i huvudet för ett ögonblick, avfärda det och fortsätt med talet… Kör på!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Becerra M. La habilidad de hablar en público. Una experiencia formativa con estudiantes universitarios. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado [Internet]. 2017 [Consultado 30 mar 2022]; 20(3):117-129. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=217052050009
  • Orejudo S, Nuño J, Ramos T, Herrero M, Fernández T. El desarrollo de la competencia para hablar en público en el aula a través de la reducción de la ansiedad ante esta situación. Estudio previo. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado [Internet]. 2005 [Consultado 30 mar 2022]; 8(1):1-6. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=217017146005

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.