Utmaningen i att acceptera vad som händer oss

Utmaningen i att acceptera vad som händer oss

Senaste uppdateringen: 02 augusti, 2018

Att acceptera vad som händer oss är det första steget mot förändring. För att kunna acceptera smärtsamma händelser som drabbar oss behöver vi ofta tid. Detta varar från ögonblicket det inträffar tills vi har lyckats ta itu med det. Accepterandet kommer att hjälpa oss att bygga en ny, mer verklig bild av oss själva och vad som händer omkring oss.

Utmaningen som alla människor ibland möter är att kunna anpassa sig till de mest negativa omständigheter. Detta eftersom saker inte alltid går som vi har tänkt oss. Det kommer att komma en dag, mer eller mindre sorglig, mer eller mindre avlägsen, när vi kommer att acceptera vad vi är, vare sig det gäller att förändra det eller skriva in det i vår historia.

Att erkänna vår sårbarhet istället för att gömma den är det bästa sättet att möta verkligheten, men också det bästa sättet att bygga pålitliga relationer. Accepterande är inte feghet. Istället är det ett tecken på tapperhet att erkänna för oss själva att vi befinner oss på ett ställe som vi inte gillar.

Det är stor skillnad mellan vetskap och förståelse, och ännu större skillnad mellan förståelse och acceptans.

Livet är inte vad vi tror, det är vad som händer med oss

Verkligheten behagar oss ibland och ödelägger oss i andra stunder. Men vi borde redan ha accepterat att livet inte är vad vi vill, utan vad som händer med oss. Att skaffa verktyg och integrera med allt vi gått igenom, speciellt det smärtsamma, är emotionell intelligens.

accepting and surrendering to life

 

Emotionellt intelligenta människor upplever negativa och smärtsamma känslor utan att låta sig dras ned av tyngre känslor såsom frustration. De vet att det är oundvikligt och försöker varken förtrycka eller ignorera dem.

Som motsats kommer människor med låg emotionell intelligens att göra processen ännu mer smärtsam genom sin oförmåga att skilja på smärta och lidande.

Smärta är oundviklig, men lidande är till stor del ett personligt val. Normalt sett lider vi mer av det som vi inte accepterar. Förnekelse, när det inträffar en väldigt stor emotionell kollision, är giltig som en tillfällig inledande försvarsstrategi, men blir ogiltig om den kvarstår.

När du inte kan acceptera det, låt det bara hända. Senare kommer du att förstå.

Hur kan vi acceptera något som vi aldrig kommer att vara redo för?

Accepterande av vad som redan har hänt eller som måste hända är det första steget i att överkomma den emotionella slaget efter ett olyckligt inträffande. Den snabbaste vägen till att förändra vår attityd till smärta är att acceptera faktumet att allt som händer med oss kan hjälpa oss att växa.

Livet är dynamiskt. Från barndomen och vidare befinner vi oss i konstant förändring, vi byter leksaker, skolor, vänner, familjer konstruktioner. Att acceptera detta som en del av livet istället för att begrava det som om det inte kommer att inträffa tillåter oss att förstå livets säsonger.

Vissa förluster är inte överkomna men accepterade. Att lära sig att acceptera förlusten behöver vi lära oss att förstå känslorna vi har och ge dem mening i nuet. Ompositionera minnena så vi kan gå vidare.

vad som händer, händer

Vad vi en gång njöt av kommer vi aldrig att förlora. Allt vi älskar djupt blir en del av oss. När vi knyter an till en annan person, nära vänner, föräldrar, syskon, partners som förändrar oss och på något sätt gör oss del av sin reflektion.

Så vid vid vilken som helst typ av förlust måste vi veta att personen om lämnar vårt liv redan har lämnat sin prägel på oss. När som helst som vi vill att de ska vara nära oss, allt vi behöver göra är att se på våra egna gester, ord och attityder för att se en del av dem igen.

“När du är full av sorg, blicka in i ditt hjärta och du kommer att se att du sörjer över det som har varit din stora glädje.”

-Kahlil Gibran-

Detta kanske intresserar dig
Att acceptera våra känslor: det första steget mot lycka
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Att acceptera våra känslor: det första steget mot lycka

För att ta del av vad våra känslor försöker berätta för oss måste vi lära oss att inte undertrycka dem. Vi måste acceptera våra känslor.