Aktiv och passiv vänskap - här är deras karaktärsdrag

Vissa av dina vänner spelar förmodligen en större roll i ditt liv än andra. Även om du säkert står vissa närmare än övriga så uppskattar du dem alla.
Aktiv och passiv vänskap - här är deras karaktärsdrag
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2024

Vi har alla upplevt aktiv och passiv vänskap. Båda typerna är helt enkelt en del av strukturen i våra mänskliga relationer.

Men du uppskattar oundvikligen vissa vänner mer än andra. Eftersom det alltid kommer att finnas några människor du känner dig närmare och andra du bara träffar då och då.

Vi är alla sociala varelser. Av denna anledning behöver du de dagliga interaktionerna. De får dig att må bra. Faktum är att du kan uppskatta ditt vardagliga snack i livsmedelsaffären eller en kopp kaffe med en kollega lika mycket som en intim pratstund med din bästa vän.

Det finns olika typer av vänskaper. Så länge de är uppriktiga och berikande spelar det ingen roll hur intima de är. Äkthet är nyckeln.

I själva verket är svagare band eller passiva vänskaper extremt viktiga. Det här är de människor som genererar positiva ögonblick i ditt dagliga liv, även om de inte har intima band med dig.

Två vänner som ser ut över havet.

Vad är skillnaden mellan dem?

Om du bryr dig om dina relationer så håller du med om att det är något speciellt att kalla någon en vän. Du gör det inte varje dag och alla förtjänar inte den titeln. Tyvärr förstår vissa människor inte den verkliga innebörden av vänskap och bryter också mot den genom att förstöra förtroende och respekt. Vi är säkra på att du har haft mer än en givande vänskap, den typ av vän du kan dela både dina glädjeämnen och sorger med.

På 1970-talet publicerade Mark Granovetter, professor i sociologi vid Stanford University, en bok med titeln The Strength of Weak Ties. I denna studie omformulerade han begreppet vänskap.

Det är oerhört användbart att läsa den här boken i relation till dagens nya teknik, eftersom den får dig att förstå hur viktiga de vänner du skaffar på sociala nätverk kan vara.

Vi kan inte nog betona dess relevans. Faktum är att varje vän du skaffar genom Facebook eller andra sociala nätverk kan vara lika viktig som en gammal barndomsvän. Låt oss ta reda på mer.

Aktiv vänskap, de djupa kontakterna som berikar ditt liv

Aktiv vänskap är närvarande i ditt liv dagligen. Du ser på dessa vänner som din familj. De vet faktiskt mer eller mindre allt om dig. Du delar dina erfarenheter, värderingar och hemligheter med dem. De är din tillflykt när saker går fel. Faktum är att de ibland är viktigare för dig än din partner.

Kanske har några varit dina vänner i flera år, kanske sedan du började skolan. Andra kan vara nyare. Ändå kan du fortfarande känna som om du har känt dem hela ditt liv.

Du interagerar ständigt med dessa typer av vänner. Det spelar ingen roll om ni är borta från varandra då och då. För önskan att veta hur det går för dem i livet och vad de gör är konstant. Dessutom gör det dig glad att känna att du alltid har deras stöd.

Passiv vänskap representerar svagare band som får dig att må bra

Passiv och aktiv vänskap är inte motsatser, de kompletterar varandra. Dessutom har Mark Granovetters teori under senare år blivit mer relevant. Detta beror på att hans idéer tydligt återspeglar vad som händer i vårt nya tekniska och digitala samhälle.

Passiva vänskaper är de som ligger utanför din intimitetskrets. Men de får dig fortfarande att må bra. De kan till exempel vara en granne, en familjemedlems vän, föreståndaren i livsmedelsbutiken, den där kollegan som du kommer extra bra överens med eller personen du träffar en gång i veckan på tunnelbanan på väg till jobbet och växlar några ord med.

Den grundläggande skillnaden mellan passiv och aktiv vänskap är närhet och tillgivenhet. En passiv vän kan vara en du träffar på sociala medier. Du gillar att prata med personen och ni delar gemensamma intressen. Många av dessa relationer sträcker sig inte längre än så.

Enligt Mark Granovetter är dessa passiva, icke-bindande relationer en stor stimulans i vardagen. De gör dig glad och avslappnad och erbjuder dig olika perspektiv. Du lär av dem och de får dig att känna tillhörighet.

Nära och aktiv vänskap är viktigt. Forskning visar dock att upprättandet av nätverk av avslappnade relationer, oavsett om det är via ny teknik eller i ditt normala sociala liv, gör dig lycklig och ger dig en känsla av tillhörighet.

Aktiv och passiv vänskap är båda viktiga

En flicka som kollar på sin mobiltelefon.

Det är vanligtvis bäst att ha några få nära vänner. Men vad gäller passiva relationer, ju fler desto bättre. Här är ett exempel. Steve Jobs designade Pixar-byggnaden med en mycket specifik idé: Att göra det lättare för anställda från olika avdelningar att mingla med varandra.

Hans idé var att uppnå den typ av passiv vänskap som stimulerar kreativitet. Dessa slumpartade möten var alltid positiva, vänliga och berikande. Idéer genererades och stress minskade. Det var inte nödvändigt att skapa nära vänskaper, endast band av artighet och vänlighet där idéer flödade. Det var nyckeln.

Av denna anledning är det en bra idé att öka dina dagliga sociala kontakter för att öka ditt välbefinnande. Samtal, oavsett hur korta, berikar din dag. Och precis som du gör i dina nära relationer, bör du kultivera dessa band för resten av ditt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.