Vad det betyder att ha vänner på nätet

Tillgivenhet, respekt, stötta... Detta är några av de beståndsdelar som måste ingå i en vänskap. Men räcker de för att man ska kunna upprätthålla bandet via en datorskärm?
Vad det betyder att ha vänner på nätet
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Utvecklingen av informationstekniken har gjort det möjligt att skapa nya sätt att kommunicera med och relatera till andra. Tack vare detta är det nu lättare att skaffa sig vänner på nätet. Varje dag använder sig allt fler människor av internet för att försöka träffa vänner. Emellertid vill de flesta också föra dessa vänskapsförhållanden in i den verkliga världen.

Men kan man upprätta och vårda ett vänskapsband via internet? Nja, det går inte alltid att ge entydiga svar. I denna artikel diskuterar vi vad det innebär att ha vänner på nätet och om dessa vänner kan vara verkliga.

Vänner på nätet kan aldrig ersätta riktiga vänner

Vänner på nätet – hur definierar man “vänskap” idag?

Vänskap är ett brett begrepp. Alla vänskapsförhållanden ser inte likadana ut, alla söker inte efter samma sorts vänskap eller har samma värderingar som alla andra. Det finns funktionella och dysfunktionella vänskaper, och vänskaper som blomstrar beroende på var de uppstår. Exempel på det sistnämnda ser man i skol- och arbetsmiljöer.

Vidare finns det vänskaper som bygger på glädje. Dessa uppkommer när personerna i fråga upplever ömsesidiga känslor av tillgivenhet, respekt och beundran. I sådana fall spelar omständigheterna ingen roll, eftersom personerna beslutar sig för att bli vänner på grundval av sina känslor och inte av sina situationer.

Därför är det omöjligt att inleda en del vänskapsförhållanden online. Man kan inte omfamna sina vänner på nätet eller gå på en bar med dem under helgen. Däremot finns det andra aspekter av vänskap som kan förekomma i vänskapsrelationer online.

Vad kännetecknar vänner på nätet?

Osjälviska vänskaper

Det faktum att det inte finns någon gemensam grund som tvingar parterna att interagera (vilket gäller för familjer och arbetskamrater), betyder att relationen uppkommer på frivillig basis. Och på grund av de geografiska avstånden kan man inte heller mötas.

Med andra ord kan man vara förvissad om att den andra personen är osjälvisk och uppriktig. Vänskapen bygger på äkta engagemang. Den kan blomstra tack vare att man delar intressen och värderingar. Båda parter väljer att upprätthålla bandet eftersom det är berikande och tillfredsställande.

Det finns många olika sätt att kommunicera via internet

Djup kännedom om varandra

Att ha vänner på nätet förutsätter mycket skrivande. När man skriver har man underbara möjligheter att uttrycka sig och öppna sig inför varandra. Det skrivna ordet kräver mer eftertanke för att man ska välja de rätta orden. Och även om det talade ordet är mer spontant, så är det också snabbare, och därför mer ytligt.

När du skriver hjälper det dig att komma i kontakt med dina känslor och att formulera dem. Dessutom kan du ta dig tid att uppskatta vad den andra personen delar med dig.

En vänskap via internet kan ge dig djupa insikter om den andra personen, och om dig själv, och detta skapar ett viktigt emotionellt band.

Vänner på nätet står för lojalitet, stöttande och pålitlighet

Detta är de grundläggande delarna i en vänskap. Och istället för att begränsas av de geografiska avstånden växer sig relationen mellan vänner på nätet allt starkare. I sådana vänskapsrelationer kan båda parterna dela sina erfarenheter, rädslor och tvivel. Eftersom de har gemensamma intressen och djupa insikter om varandra, förstår de varandra och kan ge varandra uppriktiga och omtänksamma råd.

Det gör människor glada att veta att någon är villig att investera en del av sin tid åt att bygga upp ett vänskapsband med dem. Och denna gest betyder mer när båda parterna lever aktiva liv långt ifrån varandra och ändå tar sig tid att vårda denna vänskap.

Man kan få internetvänner via olika sociala medier

Sammanfattningsvis kan man säga att vänskapsförhållanden online aldrig kan ersätta fysisk kontakt och delade upplevelser. Men det hindrar inte att man ibland kan träffa intressanta vänner på nätet. Det att man lever på långt avstånd från varandra är inget skäl att skära bort någon från sitt liv.

Trots att internetvänskaper kan kännas begränsade, betyder inte detta att de inte kan vara berikande erfarenheter. Om det finns tillgivenhet, ömsesidig respekt och delade intressen, och om båda personerna uppskattar varandra som de är, så kan dessa vänskapsrelationer leda till underbara upplevelser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Chan, D. K. S., & Cheng, G. H. L. (2004). A comparison of offline and online friendship qualities at different stages of relationship development. Journal of Social and Personal Relationships21(3), 305-320.

  • Mesch, G. S., & Talmud, I. (2006). Online friendship formation, communication channels, and social closeness. International Journal of Internet Science1(1), 29-44.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.