Emotionell bortkoppling: När man försummar sina känslor

Emotionell bortkoppling: När man försummar sina känslor

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Många personer kopplar bort sina känslor som en försvarsmekanism, något som kallas emotionell bortkoppling.  De väljer att inte känna för att slippa lida, vilket betyder att de försummar sina känslor. De “fryser” sina hjärtan för att skydda själen från misslyckande, besvikelse och sår som inte läker. Men denna strategi hindrar dem bara från att delta i livet på ett hälsosamt sätt.

Låt oss analysera syftet med våra känslor en stund. Varje gång en känsla aktiveras i hjärnan orsakar den en reaktion i hela kroppen. Avsky skapar till exempel avstånd mellan oss och någon eller något. Tillgivenhet, hopp och passion sammankopplar oss med varandra och fostrar en dynamik där vi kan vara mer energiska och kreativa.

“Att inte älska på grund av rädsla för lidande är som att inte lida av rädsla för att dö.”

-Ernesto Mallo-

Men folk har fel när de tror att negativa känslor inte har något syfte eller att deras enda syfte är att göra oss olyckliga. I verkligheten låter de oss anpassa oss, lära och avancera genom livet. Rädsla och ångest är överlevnadsmekanismer, varningstecken vi måste veta hur man tolkar för att använda dem som anpassningsbara svar som garanterar vår överlevnad.

Den moderna människan upplever mycket rädsla. Trots bristen på rovdjur och omedelbar fysisk fara, är rädslan i denna avancerade värld mycket djupare och mer komplicerad.

Vi talar om de inre rädslor och personliga demoner som paralyserar, kväver och har flera källor. När vi inte är förmögna att hantera dem väljer vi ofta att tyst koppla bort känslomässigt, vilket leder till att vi försummar våra känslor.

Buren av fjärilar

Emotionell bortkoppling: en alltför vanlig försvarsmekanism

Låt oss för ett ögonblick föreställa oss en påhittad person vid namn Mikael. Denna unga man har ett känsloladdat förflutet och har upplevt många nederlag. Hans nivå av besvikelse är så djup att han har påbörjat ett nytt skede i livet där han minskar sin nivå av känslomässig inblandning till minimum. Han vill inte lida eller bli besviken längre.

Han har god samklang med försvarsmekanismerna han använder för att uppnå detta mål. Han har påbörjat en komplex åtskillnad mellan sina tankar och sina känslor, så pass att han nu “intellektualiserar” allt som sker. På så sätt kan han rättfärdiga sin känslomässiga isolering genom att säga saker som “jag är lycklig när jag är ensam. Jag tycker att kärlek är ett slöseri med tid och tror att det skulle komma i vägen för min professionella framtid”.

Mikael har utvecklat en emotionell bortkoppling för att mota bort besvikelserna från sitt förflutna, i ett försök att förhindra att de sker igen. Men här ligger den mest avslöjande punkten: utöver att sätta upp murar mot hälsosamt deltagande i livet har han även sjunkit ned i samma emotionella tomhet som han ville skydda sig mot.

Kvinna bland kaktusar som gör en emotionell bortkoppling

Effekten av emotionell bortkoppling

Om kärlek är lidande för Mikael kommer stängning av dörren till kärlek ofta involvera att överföra sitt lidande till andra delar av livet. Emotionell bortkoppling är ett obönhörligt virus som långsamt avancerar genom och erövrar flera områden i livet. Personer som upplever det slutar registrera tillgivenhet som något betydelsefullt.

Snart kommer han hemsökas av oförklarlig frustration, skarp bitterhet, dåligt humör och känslomässig ångest som förr eller senare blir till fysisk smärta, sömnlöshet, sjukdom och depression.

Att återkoppla med dina känslor kan vara en livräddare

I början av denna artikel talade vi om vikten av negativa känslor i våra liv. Vi definierade dem som överlevnadsmekanismer, men som vi ser i exemplet ovan kastar många av oss ut ankaret för att knuffa ned dessa känslor i avgrunden av likgiltighet – av glömska.

“Om du inte hade lidit som du gjort skulle det inte finnas något djup i dig som människa, ingen ödmjukhet, ingen medmänsklighet.”

-Eckhart Tolle-

Att välja att inte känna för att inte lida är inte logiskt, för oavsett vad vi säger till oss själva är människor inte rationella varelser eller robotar. Vi är en samling fantastiska känslor som vägleder och ger oss liv för att skapa band med varandra, lära oss efter att vi ramlat, gråta bort våra sorger, skratta av lycka och hålla huvudena högt efter att vi övervunnit och lärt oss något av rädslan.

Blomma ur ägg

Neuroforskare påminner oss om att när man kopplar bort och försummar sina känslor på det här sättet, kommer resultaten av negativa känslor varken vara användbara eller hälsosamma. Negativa känslor såsom rädsla och avsky har ett syfte, men de kan även ge upphov till vad forskare refererar till som “homeostatiska impulser” – ett flådigt ord för komfortzon. Människor är designade för att agera, inte förbli isolerade på sina öar av missnöje.

När man försummar sina känslor och ens inre balans störs, är det bra att samla energi, vara kreativ och ta mod till sig för att återfå sin inre homeostas. På så sätt kommer du finna känslomässig uppfyllelse – den perfekta punkt där inget gör ont och inget fattas. Du kommer kunna låta dig själv känna igen så att du först kan återkoppla med dig själv och sedan etablera kontakt med människorna omkring dig.

Hjärnan är ett fantastiskt socialt och emotionellt organ som behöver koppling för att vara i gott skick, frid och balans. Därför bör folk ta hand om sitt sinne och undvika att försumma sina känslor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.