Fem strategier för att upprätthålla ett bra samtal

Fem strategier för att upprätthålla ett bra samtal
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 23 september, 2020

Dialog är den viktigaste grunden för våra relationer. Det är sättet genom vilket vi kommer i kontakt med vårt samhälle och vår kultur. Därför är det viktigt att veta hur man gör för att upprätthålla ett bra samtal för att bygga, bevara och berika sin bekantskapskrets.

I detta avseende är den bästa nyheten att alla dessa sociala färdigheter kan förbättras med rätt teknik och övning. Detta är dock en konst som vi bara kan lära oss genom övning.

Det viktigaste med att kunna upprätthålla ett bra samtal är att ha en öppen inställning till den andra personen. Du kan lära dig av människor över hela världen. Du kan ha ett trevligt utbyte med vem som helst om du närmar dig dem på rätt sätt. Med det sagt finns det några riktlinjer som bidrar till att göra dialogen så bra som möjligt.

Ett bra samtal bör behandla problemet, inte talarna.

-Winston Churchill-

1. Det är viktigt med aktivt lyssnande när man vill upprätthålla ett bra samtal

Att upprätthålla ett bra samtal är något som direkt beror på förmågan att lyssna. Att veta hur man lyssnar på en annan person betyder inte att vi utökar det antal ljud som våra öron kan förstå. Bra lyssnande är aktivt och deltagande.

Aktivt lyssnande hindrar dialogen från att bli en monolog. När bara en av de två deltagarna pratar är det ingen konversation. Ja, det kommer alltid att finnas en viss nivå av asymmetri. Vanligtvis pratar en person mer och den andra lyssnar mer. Det beror på att det är mycket svårt att uppnå absolut balans. Men ju närmare vi kommer desto bättre blir dialogen.

Människor som ägnar sig åt att upprätthålla ett bra samtal

2. Pauser är viktiga för att upprätthålla ett bra samtal

Tysthet lyckas alltid glida in i en konversation. Vissa människor störs djupt av detta. Det är dock egentligen inte så negativt eftersom pauser också är nödvändiga. Men när tystnaden blir för lång och du inte vill avsluta konversationen, så behöver du hjälpa till med att hålla den vid liv.

Hur gör man det? Det bästa sättet är att använda övergångsfraser. Dessa är bekräftelser som gör att dialogen kan starta om igen. Du kan börja prata om ett tidigare ämne eller ett nytt. Du kan använda uttryck i stil med: ”som du sa tidigare…” eller ”låt oss byta ämne, jag skulle vilja veta vad du tycker om…”. Du kan också säga något i stil med ”jag har ingen kommentar på det, men…”. Dessa är alla fraser som hjälper dig att sammanfoga tankar och att upprätthålla ett bra och livligt samtal.

3. Dela med dig av information

Att dela information har att göra med att svara på den andra personens frågor i tillräckligt hög grad. Om vi ​​svarar lakoniskt eller begränsar oss till enstaka ord dämpar vi den andras vilja att ge näring till och upprätthålla ett bra samtal.

Om vi ​​svarar på den andra personens frågor med mer relevant information än vad som efterfrågas så underlättar vi dialogen. Det visar också på öppenhet och en önskan att uttrycka vad vi anser, känner eller tror. Detta underlättar interaktionen. Det betyder inte att vi alltid ska ge omfattande svar, men att vi måste ge mer information till dem som frågar oss om det.

Personer sammanbundna av en trådhärva

4. Öppenhet är en av nycklarna för att upprätthålla ett bra samtal

Människor är mer benägna att lita på människor som litar på dem, precis som vi tenderar att vara mer öppna mot dem som antar liknande attityder med oss. Om du vill att en konversation ska bli mer personlig rekommenderar vi att du delar med dig av personlig information. Detta innebär att du bör avslöja aspekter av dig själv som är mer privata i sin natur.

Om vi spontant börjar tala om dessa personliga saker kommer den andra personen därför troligen att känna sig motiverad att själv dela med sig. Allt detta leder till en framgångsrik övergång från en faktainriktad och formell konversation till en mer personlig sådan.

5. Frågor är samtalets drivkraft

Frågor hjälper konversationer att gå vidare. De tillåter oss inte bara att utforska och lära känna den andra personen bättre, utan de är också oumbärliga nycklar för att upprätthålla en bra konversation. Du måste självklart ha tillräckligt med underliggande behov för att kunna välja de frågor du ska ställa den andra personen. Målet är inte att få dem att känna sig förhörda.

Om du inte känner en person väl, är det bäst att ställa frågor som börjar på en ytlig nivå och sedan övergår till en mer personlig sådan. På det här sättet ger du dem tid att börja lita på dig och du undviker att skapa en obehaglig atmosfär.

Att odla konsten att kunna hålla ett bra samtal är värt mödan. Det leder inte bara till underhållande situationer, utan det är också terapeutiskt. Det låter dig uttrycka dig själv, lyssna och lära av andra. Det berikar också ditt liv och kryddar de relationer du har med omvärlden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Denis, V. C. (2002). MEI o el placer de la conversación. Métodos de información, 9(50), 28-29.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.