Alien hand-syndromet: när ena handen lever sitt eget liv

Alien hand-syndromet är ett tillstånd som inte många känner till. Det påverkar emellertid verkligen de människor som lider av det och de som är omkring dem.
Alien hand-syndromet: när ena handen lever sitt eget liv
Paula Villasante

Skriven och verifierad av psykologen Paula Villasante.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Alien hand-syndromet är en ovanlig neurologisk störning. På grund av att den orsakar allvarliga funktionshinder är det dock ett medicinskt tillstånd som vi bör känna till.

Först och främst är kroppsupplevelsen en väldigt komplicerad process. Faktum är att den involverar otaliga sensoriska signaler. När det finns ett underliggande problem med dessa signaler kan olika neurologiska störningar uppstå. Som till exempel att känna att en amputerad kroppsdel fortfarande finns kvar eller känna som om du har fler än två armar eller ben.

Alien hand-syndromets historia

År 1908 beskrev Goldstein ett fall där en patient hade haft stroke på höger sida av hjärnan. Därefter hävdade patienten att hennes vänstra ben kändes svagt och att hon till och med kände som att hennes vänstra arm inte tillhörde henne.

År 1944 beskrev Akelaitis två liknande fall där två patienter vars hjärnbalk hade opererats för att behandla epilepsi. Därefter hävdade en av dem att hans vänstra hand gjorde ofrivilliga rörelser. Men inte bara det, den gjorde till och med det motsatta till vad han ville att hans högra hand skulle göra. Läkarna gav tillståndet namnet diagnostisk dyspraxi.

Kvinna med händer på huvudet

År 1972 gav Brion och Jedynak tillståndet namnet “alien hand-syndromet” (främmande handsyndrom). Dessa författare tolkade det oregelbundna beteendet hos den vänstra handen som ett patognomoniskt tecken på skada i hjärnbalken. Vidare analyserade de beteendet hos fyra patienter som hade många tecken på skada i den vita hjärnsubstansen. Deras symtom innefattade bland annat:
 • Problem med att namnge föremål som fanns utanför vänster hands synfält.
 • Svårighet att utföra rörelser med vänstra handen efter ett verbalt kommando.
 • Konstruktionsapraxi.
 • Agrafi på vänster hand.
 • Neglect eller bristande uppmärksamhet.
 • Svårighet att förmedla sensorisk information från en hand till den andra.

Efter all deras forskning kunde de visa att symtomen av alien hand-syndromet kunde associeras med flera nosologiska störningar.

Alien hand-syndromet

Patienter med alien hand-syndromet känner att deras kroppsdelar rör sig av sig själva. Med andra ord att de gör ofrivilliga rörelser som verkar avsiktliga. Faktum är att dessa rörelser ofta motverkar den motsatta kroppsdelens rörelser.

De som drabbas av detta syndrom tenderar att tro att denna kroppsdel inte är en del av deras kropp. Det är som om den inte hör till dem. Likaså är de i många fall rädda för dessa ofrivilliga rörelser och försöker fokusera all sin uppmärksamhet på att stoppa eller förhindra dem.

Ibland kan patienter som lider av alien hand-syndromet kontrollera sig själva frivilligt. På grund av detta föreslog författaren Biran samt medarbetare år 2006 att alien hand-syndromet hade tre huvudsakliga beståndsdelar:

 • Hämmar kroppsdelen och tenderar att reagera på rationell stimuli från omgivningen, vilket resulterar i störningar i beteendet.
 • Ordningsföljden av rörelsemönstret i den okontrollerade kroppsdelen gör att dess rörelser verkar frivilliga och kontrollerade.
 • Det finns en klar medvetenhet om den okontrollerade kroppsdelens beteende.

I stressiga situationer kan alien hand-syndromet således förvärras.

Experter säger också att :

 • Intressanta närliggande objekt kan utlösa symtomen.
 • Beteendet uppträder när patienten har låg nivå av uppmärksamhet.

Vad orsakar alien hand-syndromet?

Du kanske frågar dig själv vad som orsakar alien hand-syndromet. De främsta orsakerna till alien hand-syndromet är kirurgiska ingrepp. Till exempel corpus callosotomi – ett tidigare använt ingrepp för att behandla läkemedelsresistent epilepsi (detta ingrepp utförs inte längre) – samt ingrepp vid borttagning av tumörer.

En visuell bild av en hjärna

Typer av alien hand-syndromet

Frontal alien hand-syndrom

Frontal alien hand-syndrom beror på skador i vissa områden i hjärnan:

 • Motoriska hjärnbarken
 • Gördelvindlingen
 • Prefrontala cortex
 • Hjärnbalkens främre del

Skada i mediala frontala cortex orsakar förändringar i motsatt hand.

Callosal alien hand-syndrom

 • Det manifesterar sig i samma hand som det dominanta hjärnhalvan.
 • Manifesterar sig hos patienter vars hjärnbalk är skadad.
 • En främre skada på den icke-dominanta hjärnhalvan kan sålunda associeras med syndromet. Framför allt den motoriska hjärnbarken.
 • Det kan finnas en konflikt mellan de två händerna och apraxien.

Under 1900-talets sista decennium definierade flertalet författare en ny typ av alien hand-syndrom: posterior alien hand-syndrom. Men, det är mindre vanligt med denna variant än de ovan nämnda. Och den kännetecknas av oberoende rörelser och personifiering av den drabbade kroppsdelen.

Behandling

Slutligen, består behandlingen för detta syndrom av flera tekniker så som:

 • Stärkande av uppfattning och kontroll.
 • Stresshantering.
 • Kompensationsstrategier.

En filmreferens

Sammanfattningsvis, regisserade Stanley Kubrick år 1964 en film som heter Dr. Strangelove som baserades på romanen Red Alert av Peter George. Romanen förtäljer historien om en galen befälhavares försök att starta ett kärnvapenkrig och hur andra försökte stoppa honom.

Strangelove är en mycket extravagant karaktär som upplever konstiga rörelser i kroppsdelar. Hans högra hand verkar vara levande och i hela filmen verkar dess rörelser ofrivilligt och olämpliga. Faktum är att doktorn försöker att kontrollera dessa rörelser med sin andra hand. Således visar filmen ett väldigt tydligt exempel på hur det kan vara att leva med alien hand-syndromet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Hidalgo-Borrajo, R., Belaunzaran-Mendizábal, J., Hernáez-Goñi, P., Tirapu-Ustárroz, J., & Luna-Lario, P. (2009). Síndrome de la mano ajena: revisión de la bibliografía. Revista de neurología, 48(10), 534-539.
 • Giummarra, M. J., Gibson, S. J., Georgiou-Karistianis, N., & Bradshaw, J. L. (2008). Mechanisms underlying embodiment, disembodiment and loss of embodiment. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 32(1), 143-160.
 • Brion S, Jedynak CP. Trouble de transfert inter-hémisphérique à-propos
  de trois observations de tumeurs du corps calleux: le signe de la
  main étrangère. Rev Neurol (Paris) 1972; 126: 257-66.
 • Biran, I., Giovannetti, T., Buxbaum, L., & Chatterjee, A. (2006). The alien hand syndrome: What makes the alien hand alien?. Cognitive Neuropsychology, 23(4), 563-582.
 • Giovannetti, T., Buxbaum, L. J., Biran, I., & Chatterjee, A. (2005). Reduced endogenous control in alien hand syndrome: evidence from naturalistic action. Neuropsychologia, 43(1), 75-88.
 • Akelaitis, A. J. (1944). A study of gnosis, praxis and language following section of the corpus callosum and anterior commissure. Journal of Neurosurgery, 1(2), 94-102.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.