3 intressanta neurologiska störningar

3 intressanta neurologiska störningar
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hjärnan är ett komplext organ som är ansvarigt för det mesta av våra beteenden, men det är också sätet för våra tankar och känslor. Att undersöka hjärnans biologi är grundläggande för att förstå kognition. Dess komplexitet och alla de naturliga metodologiska svårigheterna gör det däremot svårt att utforska nervsystemet. Ett sätt att förstå hur det fungerar är genom att studera neurologiska störningar.

Vanligtvis har en skada på nervsystemet en märkbar effekt på vårt beteende. Om vi associerar dessa konsekvenser med ett särskilt område kan vi lokalisera dessa funktioner och processer.

Detta innebär att vi måste vara försiktiga därför att människor med neurologiska störningar kan ha speciella villkor. Dessa villkor kan skapa systematiska avvikelser och “förorena” slutsatserna. Ett exempel på en systematisk avvikelse kan ses hos individer som drabbats av utbredd hjärnskada eller som tar mediciner med bieffekter.

I den här artikeln kommer vi att tala om tre speciella neurologiska störningar. Vi kommer att titta närmare på blindsyn, neglect och agenesis corpus callosum. 

svävande hjärna

Blindsyn

Föreställ dig att du befinner dig i ett rum med någon som nyligen råkat ut för en olycka och drabbats av en hjärnskada. Hon säger till dig att hon inte kan se något. Hon är nu blind.  Men ibland verkar något konstigt: hennes ögon följer dig. Så du beslutar dig för att undersöka det närmare.

När du ber henne att ta tag i ett visst objekt sträcker hon ut handen och tar tag i det, som om hon kunde se det. Och inte nog med det. Om du frågar henne hur många fingrar du håller upp kommer hon att ge dig rätt svar. Det är en helt annan sak än om de skulle gissa på måfå. Hur är det möjligt?

Hon ser faktiskt världen omkring sig, trots att hon hävdar att hon är blind. Innebär det att hon ljuger? Svaret är nej. Problemet är att hon är oförmögen att förstå vad hon ser. Omedvetet hanterar hon den visuella stimulansen, men ett fel inträffar, och informationen skickas inte till det medvetna sinnet. 

Detta är en av de intressantaste neurologiska störningarna som finns. Människor med blindsyn är levande exempel på att vissa av hjärnans processer inte behöver det medvetna sinnets inblandning.

Neglect

Neglect är en annan störning i uppmärksamheten och liknar blindsyn. Den associeras med skador på den högra pannloben. En nyckel till att förstå störningen är att den vänstra pannloben är ansvarig för den högra sidans synfält. Likaså är den högra pannloben ansvarig för den vänstra sidans synfält. Det innebär att om en skada inträffar i den högra pannloben så drabbas det vänstra synfältet.

Men vilka konsekvenser får det om du inte kan fästa uppmärksamheten på ena halvan av ditt synfält? Nå, du skulle då enbart se saker på den högra sidan av allting. Du skulle göra saker som att bara äta på den högra sidan av din tallrik, sminka dig enbart på höger sida av ansiktet och rita enbart den högra sidan av objekt. Den mest otroliga delen av störningen är att du inte skulle vara medveten om att det är ett problem. Det skulle verka normalt och sammanhängande för dig.

Ett annat intressant koncept  är att det inte enbart påverkar vad dina ögon ser. Det påverkar även din föreställningsförmåga. Låt säga att du ombeds föreställa dig på torget i Milano och beskriva scenariot.

Du skulle bara nämna saker som finns på höger sida. Men om du ombads att vända dig om skulle du kunna nämna de saker du inte såg tidigare eftersom de nu befinner sig på din högra sida. Så då skulle du beskriva de ting som du inte kunde när du var vänd åt andra hållet.

Agenesis av corpus callosum

Vår sista störning är en av de mest fascinerande neurologiska störningarna som finns. Det innebär en delning av hjärnan: en splittring av hemisfärerna. I allvarliga fall måste en operation av corpus callosom (hjärnbalken) göras. Operationen innebär bland annat att avskilja hjärnbalken som är den största kopplingen mellan de två hemisfärerna. Med andra ord skulle kirurgen koppla bort de två hjärnhalvorna från varandra.

om neurologiska störningar

En av de mest intressanta symptomen på den här störningen är en form av apraxi kallad alien hand-syndrom. Här verkar patientens vänstra arm att ha eget liv och individen kan inte tala om för dig vad den gör. Anledningen till detta är att området som är ansvarig för de frivilliga rörelserna av den vänstra handen återfinns i den högra hjärnhalvan. Området för språk befinner sig dock i den vänstra.

I alien hand-syndromet kan vi se hur varje hemisfär utför handlingar självständigt. Det finns många berättelser av patienter som stödjer detta. Till exempel försökte en patient läsa en bok medan hans vänstra han försökte stänga den. Eftersom den högra hjärnhalvan inte kan läsa var den uttråkad. I ett annat fall försökte en patient slå sin fru med sin vänstra hand medan han försökte förhindra detsamma med sin högra hand.

Det finns helt klart många intressanta och skrämmande neurologiska störningar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.