Allt går emot mig! Vad är det för fel på mig?

Går allt snett för dig? Har du känslan av att dina ansträngningar är förgäves? Om du genomgår en period då besvikelserna avlöser varandra ska vi här försöka förklara varför så sker.
Allt går emot mig! Vad är det för fel på mig?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Det kommer stunder då vi alla säger till oss själva: “Vad är det för fel på mig? Allt går emot mig!”

Visst har vi alla gått igenom svåra perioder. Perioder då allt verkat hopplöst, då vi ständigt konfronterats med motgångar, bittra besvikelser och krossade drömmar. Ingen kan förneka att dessa faser inte bara är smärtsamma utan också demoraliserande.

Men vad är det som oftast ligger bakom dessa upplevelser? När du plötsligt inser att allt i ditt liv (ditt arbete, ditt kärleksliv och dina personliga projekt) är en enda röra, kan detta få dig att undra om det är något som orsakar alla dessa missöden och äventyrar din framtid. Är det din attityd? Eller beror det bara på de förhållanden som föreligger?

När du genomgår den här typen av nedåtgående spiral, där du inte tycks kunna se något ljus, är det bästa du kan göra att stanna upp. Här talar vi inte bara om att sakta ned och ta ledigt några dagar. Du måste sätta stopp för ditt “mentala mumlande”, alla de tankar som ständigt snurrar runt i ditt huvud och föder din oro mer och mer.

Genom att hindra kropp och sinne från att skena iväg med dig kommer du lättare kunna analysera vad som sker och försöka börja om från början.

Det är viktigt att ha rätt attityd när man stöter på upprepade motgångar och inte tänka: "Allt går emot mig"

Allt går emot mig. Vad är det som är fel?

Dessa negativa cykler existerar och är relativt vanliga. Här syftar vi på de stadier i livet då misslyckanden går hand i hand med motgångar och besvikelser med lögner.

Det är under sådana perioder som ett misstag du begått åtföljs av besvikelse och ett motvilligt erkännande av att något du trodde skulle inträffa inte kommer att äga rum. Emellertid varar dessa cykler i regel inte särskilt länge och din attityd och dina yttre omständigheter kommer snart att förbättras.

Men det farligaste med dessa skeden i livet är när man riskerar att fastna i dem. Och det händer ganska ofta. Särskilt när man underblåser hela situationen med tankar i stil med “Varför händer det alltid mig?”, “Varför vill alla mig illa?”, “Är det något fel med mig eftersom allt går emot mig?”

Nästan omedvetet försätter du dig i ett hjälplöst tillstånd, där du utgår från att oavsett vad du gör så kommer inget att ändra på din olyckliga situation.

Vad kan orsakerna vara?

Är otur något som existerar? Det vet vi inte. Det finns inga vetenskapliga belägg för det. Därför måste du söka efter målsättningar och specifika orsaker och skäl. Om du kan sätta fingret på vad som kan tänkas utlösa de olika negativa händelserna, så kan detta ge dig känslan av att ha mer kontroll över det som sker, vilket alltid är bra.

Låt oss ta en titt på några möjliga förklaringar:

  • Fenomenet filtrering. I detta fall upplever du något som kallas kognitiv förvrängning. Det innebär att din mentala inställning får dig att bedöma allt utifrån en mycket bestämd partiskhet – en negativ bias. Du ser bara det som går snett och det som du gör fel. Du fokuserar bara på de ogynnsamma förhållandena och märker inte något annat. Dina mörka “glasögon” gör allt grumligt. På så sätt blir du aldrig varse de goda och positiva saker som håller på att ske.
  • Förvärvad pessimism. Det finns människor som går genom livet i tron att allt och alla är emot dem. Kronisk pessimism väger tungt på dem. Ofta slår denna rot under uppväxten, med föräldrar som låter dem förstå att världen är en ond plats, att man inte kan lita på någon och att det aldrig händer något positivt.
  • Låg självkänsla. Denna faktor är inte något som plötsligt dyker upp från en dag till en annan. En persons självkänsla kan minska och variera med tiden och beroende på erfarenheter. Så om du börjar undra varför allt går galet för dig, så är det kanske dags att du ställer dig frågan hur det är fatt med din självuppfattning, din självkänsla och ditt självförtroende.
  • Dold depression. Humörstörningar, såsom ångest och depression, kan lägga sig som en slöja över allt som sker. Tanken att allt alltid går åt skogen och att hur mycket du än försöker så kommer inget att bli som du vill, kan vara tecken på att du håller på att falla offer för en depression. Studier av den typen som bl.a. genomförts av Dr. Paula Pietro vid University of Massachusetts understryker att den här sortens tänkande ständigt uppträder hos deprimerade själar.
  • Svåra tider, olika resultat. Det är sant att under svåra perioder kan många saker börja köra ihop sig på samma gång. Men du måste tänka på att dessa situationer är övergående. Otur är inte något som varar i all evighet.
Det är viktigt att fundera över vad som ligger bakom negativa händelser

Vad kan jag göra när allt går emot mig?

När du går igenom en period då allt trasslar till sig för dig så bör du absolut inte fortsätta som om inget hade hänt. Du ska inte försöka uppnå mål eller förverkliga drömmar som är hopplösa. Det bästa du kan göra är att reflektera över följande punkter:

  • Hur kommer det sig att allt går snett för dig? Är det något som beror på dig? Eller hänger det samman med faktorer utom din kontroll? Det första du bör göra är att stanna upp en stund och fundera över det som har hänt. Försök få klarhet i vad som lett till denna serie av negativa händelser.
  • Du måste finna dig i att en del faktorer faktiskt ligger utom din kontroll. Det kommer ofta att komma perioder då saker och ting sker som inte har något med dig att göra. Acceptera denna realitet och mitt i dessa svåra perioder, försök fatta nya beslut.
  • Du måste också ge akt på din tankevärld. Använder du ett negativt filter på allt som omger dig? Är du alltför fokuserad på vad du tror är fel med dig?
  • Gräv djupare i dina känslor. Vad upplever du egentligen? Hur länge har du känt denna frustration eller likgiltighet? Kanske har det faktum att allt verkar gå illa för dig sin grund i din sinnesstämning? Du kan behöva professionell hjälp och det är på detta du bör fokusera dina tankar.

Slutligen, när du befinner dig i en fas då många olika aspekter i ditt liv tycks gå åt fel håll så är det, som vi tidigare nämnde, alltid en god idé att ta en paus.

Kanhända upptäcker du då att det är dags att göra vissa förändringar, även om det bara handlar om mindre sådana. Ibland kan även enkla förändringar styra ens liv i en ny riktning och föra med sig nytt hopp.

Tänk på det och “lycka till”!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.