Andropaus: manligt klimakterium – myt eller verklighet?

Finns det något manligt klimakterium? Vissa experter säger att symptom som förlust av sexuell lust och humörsvängningar kan kallas "andropaus". Läs mer om det här.
Andropaus: manligt klimakterium – myt eller verklighet?

Senaste uppdateringen: 27 januari, 2019

Finns det verkligen ett manligt klimakterium, eller andropaus som det också kallas? Fler än ett par medelålders män har rapporterat symptom som inkluderar förlust av sexlust, viktökning, trötthet, förändringar i sömnmönster och humörsvängningar. Vissa experter säger att de kan orsakas av ett tillstånd av testosteronbrist (hypogonadism).

Specifikt omfattar denna term hormonell, psykologisk och sexuell symtomatologi av den typ som medelålders eller äldre män uppvisar. Andra specialister använder som sagt termen “andropaus” för denna uppsättning symptom. Det faktum att det finns två namn som används för det speglar bristen på konsensus i det medicinska samfundet gällande arten av detta tillstånd.

Om du analyserar de vanligaste medicinska besvären som medelålders människor upplever, kanske du tror att män och kvinnor besväras av liknande saker. Fram till för några år sedan var symptomen på klimakteriet bara kopplade till kvinnor. Detta börjar nu att förändras. För inte så länge sedan myntade vissa experter en ny term för när denna symptomatologi påverkar män: andropaus.

Naturligtvis är hormonnivåer och fysiska egenskaper väldigt olika mellan könen. Det finns emellertid vissa kroppsförändringar som kan leda till liknande medicinska besvär. Vetenskapen går hela tiden framåt och den nya vetenskapen kastar mer ljus på dessa frågor.

Testosteron som den centrala aktören i andropaus

Testosteronnivåerna hos män börjar sjunka vid 40 års ålder. De fortsätter att minska mellan 1 och 2 procent varje år efter det. Som en artikel i European Journal of Pain skriver har både män och kvinnor testosteron. Skillnaden är att män har mer av det. Testosteronet är ansvarigt för hormonella förändringar och det deltar även i muskel- och bentillväxt samt utveckling av könsorgan.

Därför är det inte konstigt att lägre nivåer av detta hormon kan leda till symptomatologi relaterad till sexuell funktion. Det kan påverka saker som sexuell lust, förmåga att få erektion eller spermaproduktion. Bortsett från att det påverkar människor sexuellt kan det också påverka andra kroppsfunktioner som sömn . Vissa experter kallar detta andropaus.

Andropaus kan orsaka sömnstörningar hos män

Om en läkare finner att det finns ett testosteronunderskott (med andra ord hypogonadism) och de har bekräftat diagnosen medicinskt, kan patienten vända sig till hormonbehandling. Problemet är att vissa män missbrukar hormonella behandlingar och tar dem utan att behöva dem.

De medicinska myndigheterna i USA har blivit tvungna att varna människor att dessa behandlingar endast ska användas av de som behöver dem. Således bör endast personer med viss sjukdom eller skada som påverkar deras permanenta testosteronnivåer använda dem.

Dessa behandlingar är inte lämpliga för män som går igenom den normala åldringsprocessen. Du får inte använda testosteronplåster, piller eller injektioner utan medicinsk övervakning. Om du gör det kan du utsätta dig för hälsorisker.

Testosteronbrist

Tidigare studier som publicerats på spanska av tidningen Mente y Cerebro (Mind and Brain) bekräftar förekomsten av denna uppsättning symptom. Frank Sommer är en urologUniversity Medical Center Hamburg-Eppendorf och världens främsta expert på mäns hälsa. Han har kritiserat det faktum att det medicinska samfundet inte har kunnat komma överens om ett namn för denna uppsättning symptom.

Som vi har sagt tidigare kallar vissa läkare det för “andropaus” medan andra använder diagnostiska benämningar som testosteronbrist. Oavsett vad en praktiserande läkare väljer att kalla det, är symptomatologin hos patienterna desamma.

Enligt denna urolog upplever män som konsulterar honom för denna fråga inte exakt samma symptom som är typiska för kvinnor med klimakteriet. Ändå är deras symtom väldigt lika.

Sommer föreslår att man delar upp symptomen på testosteronbrist i tre kategorier: psykologiska , fysiska och sexuella. Om en patient uppvisar symptom i alla de tre områdena såväl som låga testosteronnivåer, diagnostiserar han dem med testosteronbrist.

Detta kriterium syftar till att undvika att basera diagnosen enbart på hormonella nivåer. Resten av symptomen är också viktiga. Denna kategorisering kan också hjälpa läkare att undvika felaktiga diagnoser. Dessutom hjälper det att undvika patientmissbruk av hormonella behandlingar när de kan dra mer nytta från andra terapier.

Andropaus kan orsaka humörsvängningar hos män

Hormonella behandlingar

Hormonbehandlingar som används för att behandla testosteronbrists är kontroversiella. Många studier visar emellertid att denna typ av behandling kan ge positiva resultat för många patienter.

Många män med hypogonadism sätts på hormonella behandlingar, men får ett återfall till de tidigare symptomen. Många läkare kritiserar hormonella behandlingar eftersom det inte finns mycket kunskap om möjliga långsiktiga biverkningar. Några av dessa kan inkludera sjukdomar i cirkulationssystemet som stroke eller hjärtattacker.

Hormonella behandlingar bör vara undantaget snarare än regeln när det gäller att behandla andropaus. De symptom som vissa män upplever är inte orsakade av låga testosteronnivåer. I stället härrör de från psykiska kriser som härrör från de livsförändringar som en man står inför i detta nya skede i hans liv. Om detta är fallet med patienten, rekommenderar experter psykoterapeutiska behandlingar, snarare än hormonella behandlingar.

Psykologiska behandlingar

En stressig livsstil, relationsproblem, problem med kroppsbilden eller livskriser kan leda till såväl fysiska som psykiska besvär. Många läkare är överens om att män ofta kan hantera några av symptomen av andropaus med psykoterapi. Denna typ av terapi kan vara till stor hjälp för att hantera känslomässiga förändringar som män upplever när de blir äldre. Livsstilsförbättring kan också hjälpa till att lindra eller minska många av symptomen. Till exempel kan förändringar i kosten eller fysisk träning ha en positiv inverkan i dessa fall.

De förändringar som människor upplever när de åldras är ibland svåra att acceptera. Somliga personliga och sociala konflikter gör strävan att leva med samma vitalitet som du haft i tidigare skeden av ditt liv till en kamp i motvind.

Fysiska förändringar och hälsoproblem kan också påverka ditt humör avsevärt. Hur du hanterar ditt psykiska tillstånd kan vara kompassen som visar dig vägen till att njuta av livet i nuet och din framtid. Det kan också hjälpa dig att bearbeta historien om ditt förflutna. En psykologisk utvärdering kan vara mycket användbar för att lära sig att hantera de nya stadierna i ditt liv.

Detta kanske intresserar dig
Aktivt åldrande: att åldras med hälsa och välbefinnande
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Aktivt åldrande: att åldras med hälsa och välbefinnande

Vad menas med aktivt åldrande och vilka fördelar har det? Ditt sätt att agera har en inverkan på din hälsa. Läs mer om aktivt åldrande i denna arti...  • Janosch, D. (2018). ¿Existe la andropausia? Mente y Cerebro. Nº 91, 58-63.