Är du emotionellt beroende?

Är du emotionellt beroende?

Senaste uppdateringen: 16 augusti, 2017

Emotionellt beroende är extremt skadligt och tenderar att bli mer uppenbart i takt med att åren går. Det måste sägas att emotionellt beroende i de flesta fall är en uppvisning i den värsta sorten av brist på kärlek: brist på kärlek för en själv.

Du kan vara beroende av många saker, såsom idéer och substanser, inte bara människor. Det finns två saker som förstärker emotionellt beroende: att undvika ansvar och att undvika det påstådda elände som är ensamhet.

Konsekvenserna av att vara emotionellt beroende är katastrofala i det långa loppet. Du är dömd att uppleva förhållanden, beteenden och vanor som i slutänden aldrig uppfyller dig. Du gör det bara för att känna dig accepterad, men det slutar med att du inte accepterar dig själv eller verkligheten omkring dig.

Folk är beroende av rädsla, inte av njutning

När du inser att du är beroende av någon eller något är det inte en behaglig känsla. Tvärtom så blir du medveten om det gigantiska antal beslut du har tagit för att gå i riktningen som andra pekat ut åt dig. Givetvis gjorde de flesta av dem det inte med onda avsikter, och mestadels hade de inte gjort det om du inte bett om deras åsikt.

Att vara beroende involverar att besluta baserat på vad någon annan förväntar sig av dig, och det sista alternativet du tar hänsyn till är ditt eget synsätt.

Bryt dina kedjor

De flesta personer vågar bara ha åsikter om andra personers personliga beslut när de tror sig ha chansen att påverka dem. Du kommer sällan se vad du gör och tror att du kommer bli ifrågasatt om du inte öppnar dörren så att andra kan komma in.

Vi öppnar dörren för andra människor så att de kan ge sina åsikter eftersom vi tvivlar på våra egna. Vi är beroende av andra eftersom vi tvivlar på oss själva.

Hur folk blir beroende: familj och social inlärning

De flesta personer blir beroende med ett mål i åtanke: att undvika lidande. En annan vanlig och mycket djupare anledning är att inte känna till den sanna betydelsen av kärlek, vilket inte är synonymt med självständighet.

Det är vanligt att finna källan till de flesta av dina styrkor och de flesta av dina djupaste rädslor i familjemiljön. Alla har vi en unik historia, men endast ett fåtal av oss lärde oss av den.

Andra blir mer och mer bundna till sina kedjor eftersom de är rädda för frihet, vilket slås fast av deras kapacitet att förstå källan för sina missanpassade beteenden.

Negativ uppmuntran inom familjer

Många föräldrar känner sig nöjda när deras barn gråter okontrollerbart när de inte är där eller när barnen kräver deras närvaro trots att det inte är nödvändigt, och rättfärdigar sin rätt att begränsa tiden barnen spenderar med andra människor. De säger saker som “de kan inte leva utan mig, de älskar mig så mycket” eller “det är normalt att de inte vill vara med andra människor, jag är deras mamma.”

“Människan tvingades acceptera masochism som sitt ideal – under hot från sadism var detta det enda alternativet. Detta var den största bluffen som begåtts i mannaminne. Detta var verktyget med vilket beroende och lidande förevigades som fundamentala element i livet. Valet är inte självuppoffring eller dominans. Valet är självständighet eller beroende. Koden från skaparen eller koden från andra handen. Detta är det grundläggande problemet. Det vilar på alternativen liv eller död.”

-Ayn Rand-

Trasig marionett

Detta är den negativa uppmuntrans fälla i familjen, som inte bara resulterar i beroende människor, utan även sådana som uppvisar antisociala beteenden: de begränsar inte sina krav på sina barn, oavsett om de är emotionella eller materiella.

De undviker kortsiktigt lidande genom att göra så, men i det långa loppet ger de sina barn mer makt att var mer temperamentsfulla och beroende. Dessa barn har inte säkra band, och de är ej heller älskade mer eller bättre än andra. De formas helt enkelt till att alltid söka sitt eget välmående över andras och att inte tolerera frustration i framtiden.

Inget är mer avslöjande än att inse hur utmattande och dränerande det kan vara att ha ett beroende förhållande där det inte är du som är beroende, osäker eller ambivalent, men den andra personen beter sig mot dig som om du vore det.

“Det psykologiska behovet att tro att andra tar dig på lika stort allvar som du gör. Det finns inget direkt fel med det, när det kommer till psykologiska behov, men vi bör givetvis ändå alltid komma ihåg att ett djupt behov av något från andra människor gör oss till lätta mål.”

-David Foster Wallace-

Kvinna med ballonger

Detta inkluderar människor som kontinuerligt konsulterar dig angående sina beslut, som avslöjar sina mest irrationella rädslor för dig och som ibland är misstänksamma mot och uppmärksamma på allt du gör. Du känner en konstant, utmattande press och uppmärksamhet från dem eftersom det implicita ansvaret för hur de mår faller på dig.

I det ögonblicket är du medveten om hur din energi att älska kan blekna bort eftersom du är så utmattad av det beroende förhållandet, där du axlar ansvar för den andra personen eftersom denne inte vet hur man själv tar beslut.

Att övervinna emotionellt beroende

Att ta beslut utan att känna sig skyldig är att ta tag i tyglarna för ditt liv. Att göra vad du vill utan att konstant konsultera andra personer är det första steget mot många andra. Du kommer inse att du kan ta beslut själv som inte måste förklaras eller rättfärdigas av andra människor.

Endast du känner dig själv och vet varför du agerar som du gör. Att följa andra personers beteenden och tro att allt kommer funka för dig är som att vara en marionettdocka vars trådar blir längre, mer intrasslade och flera i takt med att tiden går. Kapa dessa trådar en i taget och bli protagonisten i ditt eget liv, så att du inte längre behöver någon som rör eller dubbar dig.