Att avskedas från ett nytt jobb - vad kan man göra?

Många avskedas från ett nytt jobb och upplever förvirring, överraskning och hjälplöshet. Det värsta är att de måste starta sökandet på nytt.
Att avskedas från ett nytt jobb - vad kan man göra?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

”Att avskedas från ett nytt jobb: Femton dagar efter att jag började meddelade personalavdelningen mig om uppsägningen. ”

Denna situation uppstår oftare än du tror. Nuförtiden, utöver de juridiska konsekvenserna av ett uppsagt kontrakt, finns det en sak som ofta förbises: den psykologiska effekten.

Alla vet att livet är fullt av nystarter och slut. De flesta människor ägnar en stor del av sin tid åt att förtjäna sitt uppehälle. Detta bidrar till utveckling och avancemang, samt förhindrar stagnation.

Att bli avskedad är mer än bara en känslomässig och personlig chock. Ofta går skadan utöver den ekonomiska aspekten. Detta beror på att det påverkar en persons självkänsla. Det är med andra ord ett slag mot ens självuppfattning. Dessa känslor blir ibland än mer intensiva och oroande, särskilt när uppsägningen sker under provanställningen, eller en kort tid efter att en ny anställning har inletts.

Ofta är det personens prestationsförmåga som inte räcker till. I andra fall kan det föreligga mer komplexa orsaker, till exempel meningsskiljaktigheter mellan kollegor eller till och med ett plötsligt ointresse hos ledningen för att behålla positionen. Oavsett vad orsaken kan vara är det en motgång som arbetaren måste möta.

Att avskedas från ett nytt jobb – vems fel var det?

Om du har fått sparken från ett jobb är det naturligt att uppleva frustration och missnöje. Det beror på att du måste nyanpassa dig ännu en gång samt börja skicka ut ditt CV igen. Ingen tid får gå förlorad.

Rutinen kan verka enkel, men det är den inte. Det beror på att det är nära på omöjligt att återhämta sig tillräckligt snabbt. Under dessa omständigheter är det dessutom vanligt att uppleva ilska och besvikelse. Det är också nästan omöjligt att hitta tillräckligt med motivation att starta igen. Verkligheten blir dessutom mer komplex när uppsägningen sker under en provanställning.

Att bli avskedad bär några av fördelarna med att dö, utan dess främsta nackdelar. Folk säger extra fina saker om dig, men du får höra dem.

    -Howard Zinn-

Varför?

Generellt börjar varje ny arbetare sitt arbetssökande med stor entusiasm. Ekonomin, själva arbetsmarknaden och makrostrukturerna som omger oss gör det dock svårare att hitta ett jobb. Således tar det i genomsnitt tre till sex månaders sökning för många människor att hitta ett jobb.

Därför är det med blandade känslor och ångest man tar detta nya steg. Faktumet att bli avskedad under provperioden skapar överraskning, förlägenhet och oförstånd till en början. Personen måste få veta varför.

Dessa är de vanligaste orsakerna:

  • Prestanda och effektivitet matchar inte positionens behov och den nyanställde anses inte vara tillräckligt behörig.
  • Otillräcklig utbildning för positionen. Ingen har brytt sig om att utbilda personen, att klargöra vad de förväntat sig och att visa hur den nyanställda skulle utför vissa uppgifter. Allt detta leder till att personen misslyckas under provperioden.
  • Meningsskiljaktigheter och brist på anpassning till en redan komplex och ogynnsam arbetsmiljö.
  • Företagsledningen beslutar att det inte är nödvändigt att fylla den position de just anlitat personen för. Om de avskedar individen kort efter start kan det bero på felaktig administration och dålig organisationsförmåga.
En till synes upprörd kvinna

Vad du ska göra om du avskedas från ett nytt jobb

Det är inte lätt att förlora ett jobb, ännu mindre när uppsägningen inträffar inom några dagar från att det börjat. Återigen måste man konfrontera en brist på inkomst och idén om att behöva söka ett arbete igen. En sökning som kan pågå i flera månader tills någon slutligen nappar. I dessa situationer bör man följa några mycket grundläggande riktlinjer.

Nycklar till ett hantera en oväntad uppsägning kort efter undertecknandet av ett kontrakt

Det första steget är att förstå orsaken. Att veta om det är ditt fel, och förstå varför och med vad du i så fall misslyckats, är ett bra steg. Om det skulle bero på andra faktorer än dig själv är det bäst att bara acceptera vad som då redan har hänt. Med andra ord, du bör inte betrakta dig själv som offret eller låta detta påverka din självkänsla och ditt personliga värde.

Således, ge dig själv en vecka ledigt. Det tar några dagar för dig att släppa känslor som ilska, sorg och frustration. Låt din kropp och ditt sinne vila, för detta kan verkligen hjälpa dig.

Prata med dina vänner och familj om det. Att känna stöd, tröst och förståelse ger dig lättnad.

Återställ och öka din självkänsla. Du måste komma ihåg dina tidigare framgångar. De händelser som du värderar högt, och som gör dig stolt. Kom ihåg att du är så mycket mer än dina dåliga upplevelser.

Slutanmärkningar om att avskedas från ett nytt jobb

Du måste anta en proaktiv inställning. Det sista du vill är att bli besatt över det faktum att du har fått sparken. Helst bör du anpassa ditt beteende i din nästa jobbansökan. Gör det lite annorlunda, till exempel kan du söka i ditt nätverk av bekanta. Kanske kan du också fokusera på andra marknader, eller till och med återuppfinna dig själv.

En kvinna som mediterar

En uppsägning under provperioden kan orsaka mycket förvirring och missförstånd. Men det händer oftare än du tror. Detta belyser också vikten av aspekter som korrekt utbildning från företagets sida samt deras behov av att förbättra sin urvalsprocess.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.