Att begå psykologiska övergrepp på sina vuxna barn

Många föräldrar misshandlar sina vuxna barn psykologiskt genom emotionell manipulation, kritik och jämförelser. Dessa osynliga dynamiker kan tära sönder välbefinnandet hos de män och kvinnor som fortsätter att vara beroende av sina föräldrar.
Att begå psykologiska övergrepp på sina vuxna barn
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Många föräldrar begår psykologiska övergrepp på sina vuxna barn genom manipulation, utpressning, skadliga ord och kommentarer som matar osäkerheterna från barndomen. Tidens gång garanterar inte att skadliga barndomsanknytningar till slut bryts eller repareras. Ibland fortsätter de långt in i vuxenlivet där de påverkar självkänsla och välbefinnande negativt.

Psykologiska övergrepp förekommer i många former och kan drabba vem som helst. Vissa barn begår övergrepp mot sina äldre föräldrar, vissa föräldrar begår psykologiska övergrepp på sina små barn. Till och med en del självständiga män och kvinnor fortsätter att bli utsatta för psykologiska övergrepp av sina pappor, mammor eller båda föräldrarna.

Vad kan man göra i dessa fall? Att kontakta socialtjänsten eller andra organisationer som hanterar den här typen av frågor upplevs ofta meningslöst av de drabbade. Vad är poängen med att försöka fixa något som du har hanterat sedan du var barn? Många offer för psykologiska övergrepp tror inte att det är möjligt att förändra sina omständigheter. De har kapitulerat inför sin situation och är fortfarande i kontakt med den kränkande föräldern.

En sak är klar: en kränkande förälder och dennes barn har alltid ett band, en koppling som matar beroende, rädsla och till och med kärlek. Det är en skadlig typ av kärlek, tydligt förgiftad av övergreppen. Tyvärr är dessa situationer vanliga och kan lätt bli kroniska.

En ledsen kvinna

Föräldrar som begår psykologiska övergrepp på sina vuxna barn

Psykologiska övergrepp inkluderar alla sorts beteenden som försöker kontrollera eller underkasta en annan person med rädsla, manipulation, förödmjukelse, hotelser, skuldprojektion, tvång och konstant ogillande.

Även om dessa typer av aggressioner kanske inte lämnar fysiska märken så påverkar de den psykologiska integriteten. Till exempel kan deras inverkan på ett barns sinne vara förödande. När denna typ av övergrepp fortsätter under årtionden kan du föreställa dig konsekvenserna. Det har en enorm inverkan på bland annat grundläggande aspekter som självkänsla, identitet och personlig trygghet.

Denna typ av övergrepp börjar inte när offren är vuxna. Det är alltid rotat i beteenden som började under deras barndom. Det förklarar varför många människor går in i vuxenlivet med tungt emotionellt bagage. Faktum är att en livstid av psykologiska övergrepp kan leda till posttraumatiskt stressyndrom.

En märkbar aspekt av denna typ av övergrepp är de extraordinära ansträngningar människor gör för att låtsas att allt är normalt. Mycket sällan vet släktingar och vänner, även nära, något om övergreppen. Omständigheterna förblir dolda och noggrant bevakade.

När monstren är dina föräldrar: normalisering av psykologiska övergrepp

Som vi nämnde ovan begår många föräldrar psykologiska övergrepp på sina vuxna barn. Den första frågan som du ställer dig är kanske varför detta händer. Hur kan människor stå ut med dessa hemska omständigheter? Skulle det inte vara bättre för dessa människor att klippa banden med dessa kränkande föräldrar?

Men det är aldrig så enkelt. Kopplingen mellan ett offer och en förövare är otroligt komplex. Ibland, trots fruktansvärda omständigheter som kännetecknas av ångest, rädsla, förnedring och förakt, kan du fortfarande älska en person som skadar dig. Det är trots allt din förälder. Om du aldrig har upplevt någon annan typ av relation mellan förälder och barn så kan detta beteende verka “normalt”.

Följaktligen fortsätter vuxna barn att uthärda övergreppen och vackla mellan kärlek, rädsla, tillgivenhet och hat. Deras kränkande föräldrar förändrar inte sina beteenden bara för att deras barn är vuxna. Förakt, kritik, förnedring och emotionell manipulation fortsätter att vara användbart för att kontrollera och utöva makt.

Tidens gång gör inte monster till änglar. De fortsätter att näras av makt och kontroll eftersom det är en del av deras personlighet.

Vad blir effekten när föräldrar begår psykologiska övergrepp på sina vuxna barn?

En av konsekvenserna av emotionella och psykologiska övergrepp som börjar under barndomen är posttraumatiskt stressyndrom. Studier från Utrecht University och University of Coimbra i Portugal har visat betydelsen av detta förhållande.

Således tenderar psykologiska övergrepp som fortsätter in i vuxenlivet att leda till följande konsekvenser:

  • Problematiska och otillfredsställande emotionella relationer.
  • Låg självkänsla, känslor av värdelöshet, skadad stolthet, otrygghetskänslor och brist på motivation etc.
  • Emotionellt undertryckande och en tendens att dölja känslor.
  • Ångest, stress, sömnstörningar etc.
En ledsen kille på en strand.

Finns det en väg ut?

Även om den här typen av situationer ofta verkar hopplösa, finns det sätt att komma ur en kränkande relation. Till att börja med måste den vuxne vara fullt medveten om övergreppet och vara motiverad att ta itu med det. Detta är lättare sagt än gjort eftersom beroende är vanligt i kränkande relationer. Inte bara emotionellt utan även ekonomiskt beroende. Många vuxna i denna situation kan inte lämna föräldrahemmet eftersom de inte kan försörja sig själva.

Att ha ekonomisk stabilitet betyder emellertid inte att det är lätt att klippa dessa kränkande band. De är väldigt svåra att bryta på grund av förövarens ständiga manipulation och kritik. Offren måste övertyga sig själva om att deras situation är ohållbar och måste förändras.

Följaktligen finns det bara två alternativ. Klippa banden till de kränkande föräldrarna eller dra ner på kontakten avsevärt.

Vidare behöver vuxna barn till föräldrar som begår övergrepp psykologisk hjälp. Årtionden av förnedring och lidande skapar mycket djupa sår som behöver läka. Målet är att de ska återfå sin självkänsla och personliga trygghet samt bygga upp sina liv igen så att de kan bli självständiga och lyckliga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dias, A., Sales, L., Mooren, T., Mota-Cardoso, R., & Kleber, R. (2017). Child maltreatment, revictimization and Post-Traumatic Stress Disorder among adults in a community sample. International Journal of Clinical and Health Psychology17(2), 97–106. https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2017.03.003

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.