Att bli antifragil - navigera lugnt över stormande hav

Den som är antifragil går framåt med förtroende, även mitt under rådande kriser och svårigheter. Efter att ha lärt sig av tidigare motgångar är den inte rädd eller osäker och kan skina i tider av kaos. Den vet hur man hanterar stress och ser möjligheter där andra bara ser problem.
Att bli antifragil - navigera lugnt över stormande hav
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Kaos, osäkerhet, instabilitet, oförutsedda händelser, överdriven kontakt, ensamhet, ångest… Dessa är några av de termer vi kan använda för att beskriva det mänskliga samhället i tider av kris. Lyckligtvis finns det en användbar överlevnadsstrategi att anamma i dessa stunder: att lära dig att bli antifragil. Detta är ett intressant koncept som populariserades av den libanesiska essäskribenten Nassim Nicholas Taleb redan år 2012.

Att lära sig att överleva och blomstra i en ständigt föränderlig och utmanande miljö är minst sagt svårt. Men även om många lyckas med nöd och näppe, så tar andra denna idé ett steg längre och lär sig att få ut ännu mer av oroliga tider.

När vi definierar termen ”antifragil” är det populärt att anamma den mytologiska varelsen hydran som metafor – en månghövdad orm som nästan var omöjlig att döda. När ett huvud skars av, kom ytterligare två ut från det öppna såret.

Denna bild fungerar som en passande analogi för att beskriva dem som reagerar effektivt i pressade situationer, trots smärta, stress och svårigheter.

Det behöver inte sägas att det är lättare sagt än gjort. Var och en av oss måste först uppleva svaghet och bräcklighet, så att vi kan förstå vad misslyckande är. Vad det innebär att falla, och hur det känns att slå i botten.

Först när vi upptäcker den sanna innebörden av motgång och läker våra mentala ärr så att vi kan komma tillbaka starkare än någonsin, lär vi oss att bli vad Taleb beskriver som ”antifragil”.

En kvinna flyr genom att sluta ögonen och sätta fingrarna i öronen

Att bli antifragil

År 2007 publicerade Nassim Taleb sin bok Den svarta svanen som fokuserar på hur man hanterar olika oväntade och oförutsägbara händelser som inträffar under våra liv. På något sätt tvingar denna forskare och matematiker från New York University oss att inse att vi har vant oss vid att ta alltför mycket för givet och lämnar för lite utrymme åt kaosfaktorn, som kan förändra alla områden i vår verklighet, när som helst.

Teorin om den svarta svanen beskriver en händelse som kommer som en överraskning och vanligtvis för med sig omfattande konsekvenser. Detta kan vara en ekonomisk kris eller en hälsokris, liksom en personlig förlust eller ett oväntat misslyckande.

Att lära sig att acceptera att vi inte alltid kan kontrollera alla aspekter av våra liv är den första lektionen som Taleb lär oss i sin nu legendariska bok. Fem år senare utökade han sin teori med en annan idé – triaden ömtålighet, robusthet och antifragilitet.

Om man vill kunna navigera ​​framgångsrikt på den oroliga sjön med svarta svanar som utgör vårt moderna liv så måste man lära sig att vara antifragil. Varför? Svaret är uppenbart: för att kunna hantera den oväntade stressen och utveckla ett lugnt, uppmärksamt och skickligt tillvägagångssätt som kan hjälpa en att överleva varje kaotisk situation och alla krävande, oväntade och komplexa upplevelser man möter.

Ömtålig, robust och antifragil

Nassim Taleb förklarar att människor kan uppvisa tre typer av beteenden när de står inför en svår situation:

 • Vi kan vara ömtåliga. Faktum är att vi alla har upplevt detta tillstånd någon gång. Det betyder att leva med permanent och i längden outhärdlig ångest. Författaren ger oss exemplet med Damokles, som har ett svärd som i ett tagelstrå hänger över huvudet på honom och hotar att när som helst avsluta hans liv. Det rör sig om den stress vi upplever när vi känner på oss att något dåligt kommer att hända och vi inte vet hur vi ska stoppa det, vilket försätter oss i ett tillstånd av evigt lidande.
 • Det är också möjligt att reagera med robusthet; att vara stark och tuff. Här ger Taleb oss exemplet med Fenix: en fågel som reser sig starkare från askan men som inte blir smartare eller klokare av det.
 • Slutligen fokuserar Nassim Taleb på vikten av att lära sig att vara antifragil. Han beskriver det som att vara som en hydra. Om du skär av huvudet växer ytterligare två helt enkelt fram i dess ställe. Det innebär att agera med uppfinningsrikedom mitt i kaoset och att förvandla svåra och stressiga situationer till möjligheter för tillväxt och bemyndigande.
En fantasymålning av en hydra

Är motståndskraft detsamma som antifragilitet?

Begreppet antifragilitet har ursprung i ekonomisektorn, medan termen motståndskraft i detta sammanhang har sitt ursprung i ordet elasticitet vilket uppstod inom fysiken.

Men idag har dessa begrepp funnit sin plats inom psykologin, särskilt när det gäller ämnet personlig tillväxt. Men kan då båda termerna användas för att beskriva samma sak? Överraskande nog är svaret nej.

Motståndskraft definierar vår förmåga att anpassa oss till ogynnsamma situationer, lära av dem och komma ur dem starkare än tidigare. Att vara antifragil går längre än att bara anpassa sig till svåra, osäkra eller utmanande tider. Det är förmågan att dra full nytta av motgången och se en möjlighet att uppnå tillväxt och kraft under dessa osäkra tider.

Att bli antifragil

Naturligtvis är människan inte fysiskt kapabel till den mirakulösa förmågan hos den mytiska hydran. Att lära sig att vara antifragil betyder inte att du förvandlar dig själv till ett kallt, obehagligt, destruktivt monster. Det betyder inte heller att du måste bli mer aggressiv. Istället betyder att vara antifragil följande:

 • Du lär dig stresshantering.
 • Förståelse för och accepterande av dina känslor.
 • Att använda din ångest till din fördel, snarare än att låta den skada dig. Använd den för att stärka din beslutsamhet, finslipa din förmåga att övervinna motgångar och hjälpa dig att uppnå framgång.
 • Att vara kreativ och hitta flera lösningar på samma problem.
 • Accepterandet av din osäkerhet och att visa förståelse för att livet kan förändras. Att de saker du tar för givet idag kanske inte ens finns i morgon.
 • En vilja att acceptera förändring snarare än att frukta den.
 • Att förstå dina egna behov samt vidta åtgärder för att möta dem.
 • Att känna igen och ta tillfället i akt då du ges möjlighet till det.

Sammanfattningsvis är att lära sig att vara antifragil en bra överlevnadsstrategi som du kan tillgripa i krislägen. Försök att tillämpa några av dessa tips i din vardag för att se vilken skillnad det kan innebära.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Taleb, Nassim (2012) Antifragil, las cosas que se benefician del desorden. Paidós: Madrid


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.