Att fly bort genom att resa

Varje resa skapar en illusion av möjligheten att fly från sin rutin. Kanske leder detta till att du försöker undvika obehag genom att ge dig av på en lång resa utan slutdatum. Så blir dock sällan fallet.
Att fly bort genom att resa
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 26 mars, 2020

Vi människor lever i en komplex värld. En värld där obehagliga upplevelser är en grundmurad del av verkligheten. Även om obehag är en naturlig del av livet insisterar vissa tankeskolor på att man kan släppa sitt ok och lämna det bakom sig. Att fly bort är en lösning för människor som söker förändring, följden blir ibland en lång resa.

Det är ganska vanligt att höra någon säga att de är trötta på allt och vill fly. Vissa människor följer faktiskt upp den tanken. Således gör de en resa där de lämnar allt bakom sig. Med andra ord, de ger sig främst av på denna resa för att fly bort från sin verklighet.

Människor reser av olika skäl. Vissa gör det för sin egen personliga tillväxt, medan andra gör det för att fly. Den första orsaken är förankrad i en hälsosam önskan att bredda sin horisont och se världen. Den senare uppstår vanligtvis genom en idealisering av ens öde på grund av missnöje med ens nuvarande liv och kanske på grund av förvirring.

”Alla som vandrar är inte vilse.”

– J. R. R. Tolkien –

En backpacker på toppen av ett berg.

Att fly bort – avstånd och tid

Det finns en subtil men ändå djup skillnad mellan att distansera sig från ett problem för att kunna komma tillbaka och se det från ett annat perspektiv. Men det är en annan sak att vägra att konfrontera problemen genom att fly. Den komplicerade delen är att människor inte alltid inser om de gör det första eller det senare.

En resa är ett av de tillfällen som låter en antingen ändra sitt perspektiv eller att fly. På ett eller annat sätt kopplar varje resa bort en person från dennes vanliga rutin med tillhörande problem. Bortkopplingen bli mer radikal när en person börjar en lång resa utan tanke på att återvända.

Hur hälsosamt eller neurotiskt det här alternativet är beror på både personens motivation och syften. Om motiveringen är att bryta med allt som skapar obehag, då är deras resa förmodligen en täckmantel för att fly. Om syftet är att hitta den där lyckliga platsen där allt kommer att bli perfekt, är de förmodligen bara ute efter att bara fly.

Att fly bort eller att resa

Människor reser för personlig tillväxt, när de vill uppleva något nytt eller när de är nyfikna på världen och vill upptäcka den. Det har inget att göra med deras dagliga problem utan med en stark önskan att bredda sina perspektiv. De vill lära sig om livet och de har planerat resan eftersom de tycker om att planera. Deras resa har inget att göra med en önskan att fly från konflikter och det är en del av deras personliga tillväxt.

Tvärtom så är orsaken till att man planerar en flyktresa, att man är utmattad. Främst med en önskan att slippa ta itu med sina problem samt för att lämna bakom sig sådant man inte gillar. Man försöker inte ”skriva en ny sida”. Istället försöker man ”sudda ut” tidigare kapitel.

Reseplaneringen är relativt överflödig och har mycket mer att göra med rörelse än förnuft. Orsakerna är vanligtvis täta tystnader, skrik och igenslängda dörrar.

Den verkliga svårigheten här är att människor kan fly från nästan allt annat än sig själva. Det är vanligt att de problem som de vill lämna efter sig upprepas på den nya platsen. Omgivningen ändras men verkligheten de upplever förblir densamma. I själva verket kommer allt troligtvis bara att bli värre.

En kvinna funderar vid flodstranden.

Den inre resan

Det finns tillfällen då människor motstår introspektion eftersom de inte vill ge upp vissa fantasier. Eftersom de är rädda för att gräva i de öppna sår som de tror aldrig kommer att läka. Förmodligen flyr de inte av feghet eller för att de är svaga. De gör det för att de ser det som en effektiv lösning. Men det är det inte.

Nya upplevelser är underbart när du reser eftersom du får en illusion av att ha ett annat liv. Men saker och ting förändras när dagar, veckor och månader går. Ingen plats på jorden är fri från sorg, besvikelse, själviskhet, avund, ilska och allt annat du inte ser vid första anblicken.

Slutligen, när nyhetens behag är över, återkommer obehaget snabbt. Det kan manifestera sig på andra sätt, men det finns där. Därför kanske du tror att du följer fel öde, att din dolda skatt finns på en annan plats, i ett annat land eller på en annan kontinent. Således kanske du inleder ännu en resa för att fly.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vicente, A. F. (Ed.). (2010). Nomadismos contemporáneos: formas tecnoculturales de la globalización (Vol. 16). EDITUM.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.