Holistisk psykologi för att förstå beteende

Den holistiska psykologin ser, till skillnad från reduktionismen, människan som mer än summan av sina delar.
Holistisk psykologi för att förstå beteende

Senaste uppdateringen: 08 december, 2019

Holistisk psykologi fokuserar på att observera hur alla de olika delarna i en individ fungerar tillsammans för att förstå beteende, utan att separera dem i specifika processer.

Holism inom psykologin är en term som menar att folk är mycket mer än summan av sina delar.

För att förstå vad som får folk att tänka eller bete sig på ett visst sätt, så studerar den holistiska psykologin individen som helhet, istället för att bara studera en aspekt.

Det finns många faktorer som konstant interagerar med varandra för att influera den du är och vad du gör. Denna breda bild är vad de holistiska studierna försöker reda ut.

Du kan hitta ett väldigt klart exempel när det gäller den mänskliga hjärnan. Alla vet att hjärnan innehåller miljontals neuroner, eller nervceller.

Om du vill förstå vad hjärnan som helhet kan göra så är det meningslöst att studera individuella neuroner.

Upplyst hjärna.

Applicering av holistisk psykologi

Då en psykolog analyserar hur olika faktorer interagerar och påverkar en individs beteende och emotionella tillstånd så applicerar han en holistisk psykologi.

De element som man undersöker kan därför variera för varje patient.

Vissa av dessa inkluderar individens hem, de personer som han lever med, arbetet, utbildningsbakgrund, sociala relationer, hur personen beter sig i grupp, hälsan, upplevt välmående och stress.

Man kan därför se att patientens utveckling handlar om mycket mer än att bara studera symptom.

Fördelarna med detta tillvägagångssätt för att förstå beteende

En holistisk psykolog är antagligen den mest effektiva behandlingsmetoden. Eftersom hon tar många element i beaktande så finns det en större möjlighet att hitta roten till problemet.

Den holistiska psykologin är även effektiv för att hitta mer lämpliga och potentiellt bättre lösningar.

Detta kan ta längre tid, men det är ett litet pris att betala för att kunna utföra bättre ingrepp som leder till förbättring i det långa loppet.

Då man studerar en individ holistiskt så bör man förstå de aspekter som influerar hur han mår mentalt, fysiskt och socialt. Det är som att försöka se ett fotografi som bara är några cm från ens näsa.

Du kanske kan fokusera på en liten del av det, men du kan inte se vad det är du har framför dig förrän du tar ett steg tillbaka och kan se hela bilden.

Den holistiska psykologin vill behandla hela patienten, och det enda sättet att göra det är att förstå vem personen egentligen är.

Nackdelar med den holistiska psykologin

Som med alla områden så har även detta sina nackdelar. Vissa problem kräver ett speciellt fokus för att man ska kunna hitta en lösning.

Denna metod gör det svårt att vara precis, speciellt när det gäller forskning. Studier behöver klart definierade variabler, och därför är den holistiska psykologin inte alltid kompatibel med den vetenskapliga metoden.

Holism inom psykologin är något komplext. Det är en utmatning att designa utvärderingar och ingrepp som passar in i detta tillvägagångssätt.

Många psykologer kan därför helt enkelt inte applicera den inom sina kliniska arbeten.

Abstrakt bild av kosmos.

Holistiska tankeskolor för att förstå beteende

Under psykologins historia så har olika skolor försökt anta ett holistiskt tillvägagångssätt. Bland dessa har vi gestaltpsykologin, som menar att det mänskliga beteendet bör observeras som helhet.

Den humanistiska psykologin är en annan tankeskola. Faktum är att den uppstod som ett delvis svar på reduktionismen hos bl.a. den psykoanalytiska skolan.

Socialpsykologin använder holistiska metoder eftersom den tar i beaktande miljömässiga, sociala och emotionella faktorer.

Den holistiska psykologin är speciellt attraktiv eftersom den ofta hittar lösningar som andra metoder missar.

Den utvärderar vilken roll som personens bakgrund har spelat, hur personen lever i nuet och hur han eller hon kommer hantera framtiden.

Detta kanske intresserar dig
Hur vi förklarar andra personers beteende
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Hur vi förklarar andra personers beteende

Även om det är svårt att tro är det väldigt vanligt att använda dubbelstandarder när man förklarar sitt eget och andra personers beteende.