Definierande egenskaper hos personlighetstyp B

Visste du att det finns många olika typer av personligheter? Lär dig mer om typ B-personlighet och hur människor med den här personlighetstypen är i den här artikeln.
Definierande egenskaper hos personlighetstyp B
Marián Carrero Puerto

Skriven och verifierad av psykologen Marián Carrero Puerto.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I den här artikeln kommer vi att fokusera på en klassificering som utvecklats av Rosenman och Friedman för att definiera personlighetstyp B.

Personlighet är en uppsättning egenskaper som skiljer dig från och utmärker dig bland andra människor. Dessa egenskaper kan också förutsäga ditt beteende och dina attityder.

Det finns många teorier som förklarar personlighet, men nästan alla fokuserar på att definiera olika personlighetstyper. Det betyder dock inte att du tillhör en konkret kategori.

Således är det normalt att människor har egenskaper hos olika personlighetstyper.

“Olika individuella personligheter är världens största rikedom.”

-Julian Huxley-

Karaktärsdrag hos personer med personlighetstyp B

Personlighetstyp B anses vara den hälsosammaste och vanligaste. Personer med denna personlighetstyp är flexibla och fogliga.

De är lugna, avslappnade, empatiska, självsäkra, öppna för sociala relationer och har en tendens till känslomässigt välbefinnande. I allmänhet är de medvetna om sina begränsningar och är inte fientliga.

Avslappnade

Människor av typ B är avslappnade och lugna. De blir inte lätt förvirrade eller irriterade eftersom de har självkontroll.

Deras kommunikationsstil är bestämd. När de uttrycker sig gör de det på ett respektfullt och icke-aggressivt sätt.

En avslappnad kvinnas profil med berg och fåglar.

Lugna

Typ B-personer kommer sällan att ha bråttom. De tycker om vad de gör och tar sig tid. Deras liv är lugna. Om de ligger efter med något så blir de inte stressade över det.

De känner sig som mest bekväma när de kan koncentrera sig på bara en idé eller aktivitet. Människor med personlighetstyp B tar sig ofta tid att stanna upp och analysera sina prestationer.

De tenderar att gå till sängs sent och gillar att träna och utöva sporter. Eftersom de är bra på att organisera sin tid verkar deras dagar räcka mycket längre än andra människors.

Empatiska

Personer med typ B-personlighet vet hur man lyssnar och sätter sig i andra människors skor. Med andra ord utövar de aktivt lyssnande och empati.

Dessutom tycker de om att hjälpa andra människor och vidta åtgärder för att få till stånd social förändring.

“Jag är vad som är mitt. Personlighet är den ursprungliga personliga egenskapen.”

-Norman O. Brown-

Nöjda

Människor av typ B känner sig nöjda med sig själva. De behöver inte tävla med eller känna sig överlägsna. Människor med denna personlighetstyp accepterar livet som det är och låter saker ha sin naturliga gång.

De är inte intresserade av att förändra andra lika mycket som deras eget personliga välbefinnande.

På jobbet kombinerar de kreativitet och ansträngning. Även om de tenderar att arbeta långsammare än andra, får de erkännande för kvaliteten på vad de gör. Deras ledord är kvalitet över kvantitet.

Varma

Människor av typ B är varma och vänliga. De har ett jämnt temperament. Folk gillar dem eftersom de inspirerar till en lugn och avslappnad miljö. De tenderar också att vara mycket älskade, karismatiska och hjärtliga.

Självsäkra

Personer med denna personlighetstyp har vanligtvis mycket hälsosam självkänsla. De tror på sig själva, värdesätter sig själva och försöker också vara på samma spelplan som andra människor.

En kvinna med ett virkat hjärta.

Personlighetstyp B är associerad med låga stress- och ångestnivåer

Personer med denna personlighetstyp tenderar att ha låga stress- och ångestnivåer. Människor med personlighetstyp B ser stressfaktorer som möjligheter till tillväxt och förändring.

De tenderar att återfå balans efter en kris. Inte bara det, de är bäst på att anpassa sig till alla slags omständigheter.

Fler intressanta fakta om personlighetstyp B och andra typer

Om du känner dig nyfiken och vill lära dig om de andra personlighetstyperna (som A, C och D) och de sjukdomar och riskfaktorer som är förknippade med dessa, kom ihåg följande:

  • Du kanske identifierar dig med en specifik typ, men det betyder inte att du definitivt kommer att drabbas av tillhörande sjukdomar. Det betyder bara att du är mer sårbar för dem.
  • Om du känner till någon som lider av samma sjukdom som du, betyder det inte att ni har samma personlighetstyp.
  • Denna personlighetsklassificering är inte universell. Med andra ord är det normalt om du inte identifierar dig med någon av dessa typer.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gutiérrez, J. L. G., Hernández, E. G., & Jiménez, B. M. (2000). Personalidad resistente, burnout y salud. Escritos de psicología, (4), 64-77.
  • Montemayor, V. M. P., Moreno, J. A. P., & González, A. E. A. (2014). Patrones de personalidad tipo A o B, estrés laboral y correlatos psicofisiológicos. Psicología y salud16(1), 79-85.
  • Moreno-Jiménez, B., Garrosa-Hernández, E., & Gálvez-Herrer, M. (2005). Personalidad positiva y salud. Psicología de la salud. Temas actuales de investigación en Latinoamérica, 59-76.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.