Att inte hålla med – 4 effektiva och eleganta metoder

Att inte hålla med – 4 effektiva och eleganta metoder
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 31 oktober, 2023

Att lära sig att inte hålla med är en väldigt värdefull konst. Med den kan du undvika att falla in i en simpel diskussion, effektivt hantera talaren för att undvika konflikt och definiera din position med elegans. Vi kan åstadkomma allt detta utan att vara kränkande eller använda förolämpningar. Detta är utan tvekan ett värdefullt verktyg, och det baseras på att inte hålla med på ett smart sätt. Det är något vi alla bör kunna göra på daglig basis.

Låt oss inse fakta, om det finns något som många av oss inte vet hur man gör väl så är det att inte hålla med. Vidare finns det fortfarande många som blandar ihop termerna och tror att detta är synonymt med att gräla. Detta är ett misstag. Därför måste vi klargöra en nyckelidé. Att inte hålla med betyder just att man inte tycker samma sak om en idé eller åsikt, men det behöver inte utgöra ett hot eller klagomål mot någon.

“Det är bättre att diskutera ett problem utan att lösa det än att lösa ett problem utan att diskutera det.”

-Joseph Joubert-

Ett annat element att ta hänsyn till är att du genom att inte hålla med på ett visst sätt definierar din individualitet. Det ger dig förmågan att ha din egen åsikt och inte bara försvara dina idéer. Du måste argumentera intelligent för att berika den kommunikativa processen och själva relationen.

Att inte hålla med någon nuförtiden betyder att man plötsligt skapar en polarisering där två personer tror att de sitter på den absoluta sanningen. Snart tycks deras kommentarer sakna giltiga argument, och nästan utan att det märks påbörjas en dispyt där ingen vinner och alla förlorar.

Vi ser detta ofta på sociala nätverk och även i politiska scenarier. Det är därför rekommenderat att lära sig att inte hålla med på ett sätt som präglas av elegans och effektivitet, för att på så sätt undvika dessa meningslösa diskussioner. Låt oss ta en titt på fyra strategier för att uppnå detta.

Par grälar och visar konsten att inte hålla med

1. Att lära sig att inte hålla med involverar konsten att ha ett lugnt sinne

Personer som vet hur man inte håller med på ett skickligt sätt känner till en väldigt simpel hemlighet. Man måste lyssna noggrant på talaren och förstå att inget som sägs ska tas personligt.

Ögonblicket man antar att det som sägs är ett hot kommer grälet börja, varpå allt är förlorat. Om personen framför dig säger att den vackraste färgen i världen är grön, behöver du med andra ord inte starta en diskussion bara för att du tycker att gul är snyggare.

En god idé är därför att bibehålla ett öppet och avslappnat sinne. Hantera inte den andra personens argument på en emotionell nivå. Förstå även att du för att inte hålla med inte behöver hota eller underskatta den andra personens åsikt.

2. Att inte hålla med är en väldigt fördelaktig övning

I våra dagliga liv är detta något vi stöter på väldigt ofta. Personer är vana vid att se världen från sin egen synvinkel, och endast på det sättet. Att resonera med dem kan ibland verka som en omöjlig uppgift, vi vet. Det är därför vi påminner oss själva om att det ibland är bättre att förbli tysta och hålla med än att säga “jag håller inte med”.

Att lära dig att inte hålla med kommer dock låta dig göra flera saker. Det första är att det kommer låta dig återbekräfta din identitet, din självkänsla och dina åsikter. Det andra är att det kommer låta dig vara mer social. Det kommer därmed berika dina relationer och alltid låta dig vara i samklang med vad du känner, säger och gör.

I organisations- och arbetsvärlden sägs det faktiskt ofta att om det finns tio personer på ett möte och alla är överens, finns det nio personer för mycket på mötet. “Chefen” måste med andra ord inte ha rätt. Att inte hålla med ger upphov till idéer och genererar humankapital…

Personer i dragkamp

3. Vårda din ton såväl som dina ord

Ofta när vi talar med någon och väljer att inte hålla med om ett visst faktum, ett visst koncept eller en idé, förändras tonen och volymen i vår röst. I det ögonblicket upphör våra argument att spela roll, eftersom den hotfulla tonen kommer ge upphov till en diskussion och spänningar.

För att undvika detta är det bäst att jobba på din emotionella reglering. Du måste återigen förstå att meningsskiljaktigheter inte bör ses som kränkande. Låt oss alltså hålla koll på våra känslor och lyssna på tonen i vår röst.

“Att du fått en person att bli tyst innebär inte att du har övertygat denne.”

-Joseph Morley-

4. Paul Grahams hypotes

Paul Graham är en brittisk datorforskare och essäförfattare som har fått påtaglig berömmelse tack vare ett verk han kallar “How to Disagree”, publicerat 2008. I det förklarar han att man för att inte hålla med måste förstå att det finns vissa mer vinstgivande diskussionsnivåer. Precis som att det finns nivåer där dialogen kan leda till de minst användbara scenarierna, till förolämpningar och missnöje.

För att vara effektiva och använda elegans när vi inte håller med, måste vi därför hålla oss på denna toppnivå. Vi måste förbli inom den där argumenterande förträffligheten som vi kan lära oss att uppnå över tid.

Grahams pyramid

Strategier för diskussioner

Som du kan se i diagrammet bör du fokusera på de första fyra områdena för att hantera avvikelser. Det femte området och framåt, de som är färgade gult och rosa, är baserade på attacker, kritik och kränkning. Därför är det bäst att du i varje diskussion där du inte håller med någon uppnår följande:

  • Ger konstruktiva och användbara argument om centralpunkten där avvikelser uppstår.
  • Får den andra personen att se din synvinkel med kontrasterande argument och anledningar till att denne inte har rätt eller inte försvarar sin åsikt på ett giltigt sätt. Du måste veta hur man ger motargument med smidighet.
  • Får den andra personen att se att det denne tycker eller försvarar inte har konkreta och pålitliga bevis. Detta är väldigt användbart när någon till exempel säger att “detta är sant eftersom alla tror att det är så det är”.

Avslutningsvis vill vi bara lägga till ytterligare en detalj. Alla vet att det inte alltid är lätt att lära sig att inte hålla med. Ofta tar vi detta beslut till en emotionell terräng, och där tappar vi all kontroll. Låt oss därför förstå att en skillnad i åsikter inte är en attack, utan i själva verket en möjlighet att finna gemensam mark, att lära sig från andra och att uppnå saker.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.