Att lära sig hur man studerar: 5 viktiga tips

Att lära sig hur man studerar: 5 viktiga tips
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 31 december, 2022

Albert Einstein sade en gång: “Se aldrig studier som en skyldighet, utan som en möjlighet att få ta del av kunskapens fantastiska värld”. Om vi tar till oss detta råd kommer studierna bli något naturligt för oss. Men man behöver ha bra studievanor. Är detta möjligt? Såklart det är! Vi kommer därför ta upp 5 tips på hur man studerar bättre.

Att studera är ett sätt att växa intellektuellt. Det ses tyvärr som en jobbig skyldighet, vilket minskar ens motivation. Detta ökar i sin tur risken för ångest och frustration.

Man måste se positivt på studierna

Om man anser att studierna är en skyldighet kommer man antagligen inte att uppnå de resultat man vill ha i det långa loppet. Man kommer behöva alltmer tid för att studera samma sak och den största delen av informationen kommer bara stanna kvar i huvudet under ett par dagar…

Kvinna som läser bok.

Om vi å andra sidan lär oss hur man studerar på rätt sätt kommer vi spara både tid och energi, såväl som undvika ångest och frustration. Vi kommer också kunna uppnå våra mål. Ska vi börja analysera situationen? Ställ dig själv följande frågor: Studerar jag på ett bra sätt? Kan jag studera bättre? Genom att tänka på följande aspekter kommer du finna svar på dessa frågor och dessutom lära dig att studera bättre.

“Inlärning är som att ro mot strömmen. Du går bakåt så snart som du stannar.”

Edward Benjamin Britten

5 tips för att lära sig hur man studerar

För att allt ska fungera rätt måste du vara uthållig, konsekvent och tillämpa följande tips:

Dela upp studietiden i kortare sessioner

Det har visat sig att man inte koncentrerar sig bra under långa studiesessioner. Det är därför bra om du inte spenderar längre än 30 minuter i taget med att studera. Din hjärna kommer då fungera bättre och det kommer bli lättare att ta till sig informationen. Du kommer uppnå bättre resultat genom att studera under kortare sessioner istället för att studera under en lång session på en gång.

Försök inte heller att sova mindre. Detta är ett stort misstag. Om du inte sover de timmar du behöver så kommer hjärnan inte fungera till 100%.

Sätt upp en studierutin

Det är viktigt att följa ett studieschema, för ju mer organiserad du är, desto lättare kommer det bli att lära sig ämnet. Du kommer inte behöva spendera mycket tid med att studera samma saker. Du kommer inte heller behöva studera under natten och under morgonens tidiga timmar. Det är då koncentrationen brister på grund av att man inte har sovit tillräckligt, vilket innebär att man behöver tre gånger så lång tid för att lära sig samma sak.

Om du har en rutin att följa kommer du också kunna prestera bättre.

Studera dagligen och försök göra en utvärdering rörande hur det går

De som går till gymmet varje dag är i bättre form än de personer som bara går en gång per vecka, eller hur? Samma sak gäller med studierna. Om du lär dig att studera dagligen kommer du inte att behöva studera allt på en och samma gång. Du kommer inte behöva anstränga dig lika mycket, för studierna har nu blivit en vana.

Testa dig själv rörande vad du har studerat och du kommer se att du nu förstår ämnet bättre. Du kommer också kunna upptäcka dina misstag och korrigera dem.

Man som studerar.

Skriv slutsatser när du studerar

Genom att skriva korta slutsatser och sammanfattningar blir det lättare att förstå det man studerar. Man memorerar då inte bara informationen, utan lär sig den också. Man kommer därmed inte glömma det man studerat lika lätt, och man kommer dessutom kunna förklara informationen för andra om det krävs.

Undvik distraktioner när du studerar

Den tid som du har avsatt åt studierna bör verkligen användas för att studera. Du bör därför undvika distraktioner när du studerar.

Detta inkluderar mobiltelefonen, tv:n, andra personer etc. Det är bäst att hålla sig borta från dessa saker. Om du tänker att du bara kommer studera en kortare stund så kommer det inte bli lika svårt. Du kan ge dig själv en belöning i form av fem minuter med telefonen efter varje studiesession om du vill.

Med dessa tips kommer du kunna ändra ditt studiekoncept och du kommer kunna studera bättre. Varför inte prova detta själv? Studiesessionerna kommer bli betydligt roligare när man vet hur man studerar.

Intelligens består inte bara av kunskap, utan även förmågan att omsätta kunskapen i praktiken.”

-Aristoteles-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.