Att vara endabarn: fördelar och nackdelar

Att vara endabarn: fördelar och nackdelar
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 08 april, 2023

Det finns massor av myter som handlar om endabarn och hur de är som personer. En del är i viss utsträckning sanna, men andra är det inte. Idag beslutar sig alltfler par för att bara skaffa ett barn. Antingen på grund av deras ekonomiska situation eller för att de inte har tillräckligt med tid till att uppfostra fler barn.

Att vara endabarn är naturligtvis inte detsamma som att växa upp med syskon. Den typ av familj vi växer upp i kommer givetvis att ha en viss inverkan på vår personlighet. Att vara endabarn är varken uteslutande bra eller dåligt. Att ha syskon gör inte nödvändigtvis någon mer sällskaplig och vänlig och att inte ha dem betyder inte att en person kommer att bli en outhärdlig tyrann.

“De största gåvorna du kan ge dina barn är ansvarets rötter och självständighetens vingar.”

-Denis Waitley-

Uppfostran och att föräldrarna lär sina barn genom att föregå med gott exempel är de mest grundläggande sakerna. Med det sagt är det förvisso sant att endabarn ofta utvecklar vissa karaktärsdrag. Att vara endabarn har fördelar och nackdelar, precis som att växa upp med syskon. Låt oss utforska dem.

Föräldrar till ett endabarn

Många undrar om föräldrar till ett endabarn beter sig annorlunda än de som har mer än ett barn. Svaret är ja. Men det viktigaste är naturligtvis inte hur många barn de har, utan om de ville ha dem eller inte.

Föräldrar med endabarn

Föräldrar till ett endabarn som inte är säkra på “det bästa sättet” att vara föräldrar, men samtidigt vill ha ett barn, tenderar att vara lite mer oroliga när det gäller att uppfostra sitt barn. Det är möjligt att de kommer att läsa många böcker och manualer för att få tips om hur man uppfostrar barn. Men det är också troligt att de kommer att känna sig skyldiga när saker inte går som förväntat. Deras barn kommer att känna av all denna spänning och det kan göra dem lite nervösa.

Det finns föräldrar som medvetet haft målet att skaffa barn, men som djupt inombords egentligen inte ville det. I sådana fall delegerar de vanligtvis sitt barns uppfostran till andra, kanske till en morförälder, en barnflicka eller till och med ett daghem. Följaktligen kommer ett endabarn som känner sig oönskat även att känna sig ensamt och ha svårt att skapa genuina band med andra människor som vuxen.

Men det är inte nödvändigtvis alltid dömt att bli på något av dessa sätten. Det finns även fall där de som inte ville bli föräldrar, kan ta ansvar för situationen på rätt sätt och uppfostra sitt barn normalt.

Små vuxna

Doktor Toni Falbo från University of Texas har studerat endabarn. Enligt hennes observationer spenderar endabarn mycket tid med vuxna. Detta leder till att de känner sig bekväma runt äldre människor och att de uppträder mer moget än andra barn redan i tidig ålder.

Barn som gör läxor

Som en följd av detta har endabarn en tendens att se vuxna och till och med sina föräldrar som deras jämlikar. Faktum är att de även ser äldre människor som individer som de kan relatera till. Detta kan leda till att de blir hårda mot sig själva. De vill vara lika mogna som de vuxna som de spenderar sin tid med. Dessutom vill de vara självständiga och åstadkomma storartade saker i ung ålder.

Vidare påpekar Falbo att endabarn tenderar att ha bättre självkänsla och självförtroende. Det är lättare för dem att förstå sina lärares och förebilders förväntningar och de blir lätt ledare bland barn i sin egen ålder.

Lagarbete och vänner

Endabarn har en tendens till att ha svårt att samarbeta när det kommer till lagarbete. Detta beror på att de är vana vid att organisera saker och ting på sitt eget sätt och att fatta beslut individuellt. Men de brukar bara ha svårt i början. Vanligtvis börjar de anpassa sig och kan samarbeta som en del av en grupp efter en kort tid.

Det finns också studier som tyder på att endabarn har en tendens att få färre vänner än de som växer upp med syskon. De gillar att ha ett par vänner som de verkligen har meningsfulla relationer med. Faktum är att de vanligtvis bildar ett band med dessa vänner som liknar det band som bildas mellan syskon.

Flicka som läser i sitt rum

Vad forskning har kunnat fastställa är att endabarn inte skiljer sig så mycket från barn med syskon. De brukar bara vara annorlunda om de har haft en problematisk uppväxt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.