Att vara mamma: en jordbävning för själen

Att vara mamma: en jordbävning för själen
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Irati Novella

Senaste uppdateringen: 16 maj, 2023

Vi vet mycket om vad det innebär att vara mamma. Men få ser nog tillräckligt realistiskt på den kris som moderskap innebär för många kvinnor. Laura Gutman behandlar detta ämne i sin bok Maternity, coming face to face with our own shadow.

Denna psykoterapeut förklarar hur kvinnor kommer i kontakt med sina “skuggor” när de blir mödrar.

Vad är det vi kallar för “skuggor”?

Termen “skuggor” användes och spreds av Carl Jung. Detta koncept innefattar mer än Freuds berömda “omedvetna”. Det refererar till de okända delarna av vårt psyke och vår spirituella värld.

Hela universum består av motsatser: dag och natt, maskulin och feminin, positiv och negativ, ljus och mörker. Vår mentala värld består också av ljusa och mörka delar. Vi ser inte vad som finns i mörkret, men det betyder inte att det inte existerar.

Kvinna med skugga

Våra “skuggor” börjar utvecklas under barndomen. När vi var små började vi bygga våra personligheter och egon. Ibland finns det smärtsamma känslor och händelser som vi inte kan smälta emotionellt, så istället beslutar vi oss för att glömma.

Vi “vänder ryggen till” dem för att fortsätta på vår väg i livet. Dessa olösta och ibland undermedvetna områden är våra “skuggor”.

“Alla behöver vi titta in i den mörka sidan av vår natur – det är där energin finns, passionen. Människor är rädda för det eftersom det håller bitar av oss som vi är upptagna med att förneka.”

-Sue Grafton-

Att vara mamma – vad händer med kvinnor när denna fas börjar?

Oavsett vår ålder så bor barnet vi en gång var kvar inom oss. Ibland finns vårt inre barn där för att hjälpa oss att njuta av oss själva, för att ha roligt. Andra gånger sammankopplar det oss med de mest sårbara delarna av oss själva, våra mest grundläggande rädslor, våra minnen och kanske saker vi saknat.

Att vara mamma skakar om oss och avtäcker alla emotionella brister och sår. Moderskap tar tillbaka upplevelserna vi hade med vår mamma och pappa, med personerna som uppfostrade och gav oss emotionell näring.

Det för oss tillbaka till våra mest emotionella minnen från barndomen. Dessa minnen, kanske smärtsamma, hade varit begravda… Fram tills nu.

Nu vaknar dina barndomsminnen till liv; gamla konflikter kommer tillbaka, sår öppnar sig igen. Och hela detta emotionella utbrott kommer tillsammans med fysiologiska och hormonella förändringar, som är förknippade med att vara mamma.

I dessa fall är det normalt för kvinnor att känna sig förvirrade eller ledsna, och därför går de till läkaren. Ofta diagnostiserar läkaren dem med “depression” eller “förlossningsdepression”, vilket inte nödvändigtvis är korrekt.

Detta involverar vanligtvis en automatisk ordination av läkemedel som blockerar tankar och känslor. Vi bör komma ihåg att medicinering kan tillhandahålla tillfällig lindring, men om det inte finns någon fysiologisk behandling så kommer problemet bara begravas, inte lösas.

Hur finner man vägen till läkning?

Sanningen är att många dolda områden av det kvinnliga psyket aktiveras och avslöjas när man blir mamma. Det är ofta en tid av insikt, av kris… Det är en process där terapi och andra typer av stöd verkligen kan hjälpa.

Att göra det undermedvetna medvetet får oss att växa och mogna. Att göra smärtan medveten, att ta fram den i ljuset, är hur vi kommer läka den. På så sätt kommer den inte vändas emot oss när vi är svaga.

Mamma och barn

Att få tillbaka vår självkärlek är också en nödvändig del av att läka våra emotionella sår, som har funnits där, öppna och smärtsamma, sedan barndomen. Vi talar om att finna och läka vårt inre barn.

Det är så vi kommer korrigera skadliga kompensationsbeteenden, genom att göra oss själva hela igen. Att läka är möjligt. Ett friskare, mer balanserat och lyckligare liv är möjligt.

“Detta är uppgiften för varje mänsklig varelse: att genomgå jordelivet i sökandet efter sin egen skugga, att ta fram den i ljuset och gå den sanna vägen mot läkning.”

-Laura Gutman-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.