Atypisk anorexia nervosa

Atypisk anorexia nervosa är mycket svårt att upptäcka eftersom det inte passar den stereotyp som vi har om ätstörningar. I den här artikeln kommer vi att prata om det och förklara dess symptom och risker.
Atypisk anorexia nervosa
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Anorexi är vanligtvis kopplat till extrem smalhet. Då detta är dess tydligaste symptom, kan vi anta att det är grunden till sjukdomen. Det är dock inte alltid närvarande. Faktum är att vissa människor lider av anorexi men har normal eller till och med högre vikt. Detta tillstånd är känt som atypisk anorexia nervosa.

Idag ses denna sjukdom allt oftare. Faktum är att det uppskattas att nära 40 procent av dem som får vård för en ätstörning lider av atypisk anorexia nervosa. Det faktum att dessa patienter inte är underviktiga kan följaktligen göra det svårt för omgivningen och till och med för vårdpersonal att upptäcka problemet. Av denna anledning är det viktigt att veta vad det handlar om och hur det ska hanteras.

Kvinna som äter med lite mat på tallriken
Personer med atypisk anorexia nervosa ligger inom eller över det normala viktintervallet, trots betydande viktminskning.

Vad är atypisk anorexia nervosa?

Atypisk anorexi är ett tillstånd som blev känt relativt nyligen. Det klassificerades inte officiellt förrän den senaste versionen av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) publicerades. Men specialister hade observerat och behandlat det under en tid.

Det är ett tillstånd där alla symptom och diagnostiska kriterier för anorexia nervosa är närvarande, förutom låg kroppsvikt. De drabbade uppvisar följande symptom:

  • De har en intensiv och tvångsmässig rädsla för att gå upp i vikt eller för att bli tjocka.
  • De beter sig på ett sådant sätt att de förhindrar viktökning. Till exempel genom snabbdieter, överdriven träning eller fasta.
  • Det finns en förändring eller störning i hur de upplever vikten och formen på sin kropp.
  • Deras vikt har ett överdrivet och otillbörligt inflytande på deras självutvärdering och självkänsla.
  • De inser inte att de har ett problem eller lider av en störning som kräver hjälp.

Som vi sa är den största skillnaden vid atypisk anorexia nervosa det faktum att de drabbade inte är underviktiga. Faktum är att de kan vara normalviktiga eller till och med överviktiga. Därför ser de från utsidan inte sjuka eller utmärglade ut. Men sanningen är att deras kroppar är under stor stress. Dessutom förändras deras uppfattningar och tankar.

Huvudsakliga risker och konsekvenser

Personer med atypisk anorexia nervosa upplever ofta plötslig och dramatisk viktminskning. Detta beror på den stress de lägger på sina kroppar genom att begränsa sitt energiintag eller träna för mycket. Trots att de ser friska ut på utsidan, lider de mentalt av de psykologiska konsekvenserna av sitt beteende.

Till exempel kan de vara medicinskt instabila, med farligt låga vitala tecken, precis som vid typisk anorexia nervosa. Följaktligen kan bradykardi, ortostatisk instabilitet och andra konsekvenser till följd av undernäring uppträda. Bland de viktigaste är försenad tillväxt, bentäthetsproblem och risken för infertilitet.

Dessa svårigheter är ännu allvarligare när de drabbade är tonåringar. Faktum är att om deras tillväxt i detta kritiska skede avbryts eller deras benhälsa påverkas, kan konsekvenserna vara långsiktiga eller till och med oåterkalleliga. Dessutom kan frånvaron av menstruation orsakad av matrestriktioner och drastisk viktminskning äventyra den drabbades fertilitet i framtiden.

På ett psykologiskt och emotionellt plan är besvären allvarliga och liknar dem som förekommer vid typisk anorexia nervosa. Patienter med atypisk anorexia nervosa uppvisar låg självkänsla, en extremt intensiv upptagenhet av mat och kroppsuppfattning och psykiatriska komorbiditeter, såsom ångest, depression och självmordstankar.

Ledsen kvinna som tittar i spegeln
Att få en tidig diagnos vid atypisk anorexia nervosa är av yttersta vikt, liksom att genomföra utvärderingar med en tvärvetenskaplig inriktning.

Intervention vid atypisk anorexia nervosa

De som lider av atypisk anorexia nervosa står inför utmaningar som är ännu större än de som är förknippade med den klassiska sjukdomen. Som regel är de personer som har varit överviktiga eller feta, med det stigma och sociala avslag som detta innebär. Dessutom tvingas de ofta använda mer extrema metoder för att bekämpa sin biologi.

För dessa patienter och deras omgivning är det inte lätt att identifiera att de har en sjukdom. Faktum är att de ofta får beröm, smicker och gratulationer till sin viktminskning, eftersom andra inte är medvetna om att den beror på en ätstörning. För att stabilisera sina vitala tecken, börja menstruera igen och börja återhämta sig, måste de återta sin förlorade vikt, något som kan vara en mardröm för dem.

Tidig intervention är viktigt eftersom detta tillstånd är ett extremt allvarligt problem där patienternas lidande är jämförbart med det vid typisk anorexi. Men tyvärr märker vi ofta inte det inflytande vi har på andra. Därför kan vissa av våra ord vara riktigt sårande för dem som riskerar att drabbas av en sådan sjukdom, hur välmenande de än är. Så även om vi har en tendens att tro att det att vara smal är synonymt med hälsa, bör vi alltid ha i åtanke att det kan ligga en allvarlig ätstörning bakom en stor viktminskning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Miller, C. (2022, 21 febrero). ¿Qué es la anorexia nerviosa atípica? Child Mind Institute. https://childmind.org/es/articulo/que-es-la-anorexia-nerviosa-atipica/
  • Moskowitz, L., & Weiselberg, E. (2017). Anorexia nervosa/atypical anorexia nervosa. Current problems in pediatric and adolescent health care47(4), 70-84.
  • Sawyer, S. M., Whitelaw, M., Le Grange, D., Yeo, M., & Hughes, E. K. (2016). Physical and psychological morbidity in adolescents with atypical anorexia nervosa. Pediatrics137(4).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.