August: Osage County – familj och psykologisk skada

August: Osage County – familj och psykologisk skada
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Våra familjer är den startpunkt som många gånger påverkar oss efter barndomen. Filmen August: Osage County tar upp en familj som är långt från idyllisk.

Denna familj tycks vara perfekt sedd från utsidan, men det är bara personerna på insidan som vet vad som verkligen försiggår. Personerna i filmen känner sig fångade i en miljö av frustration och avundsjuka snarare än kärlek.

Sammanfattning av August: Osage County:

Efter att familjens överhuvud begår självmord säger hans fru till deras tre döttrar att åka hem och vara med på begravningen, vilket för döttrarna blir något som rör upp konflikter från förr.

Pappan hade varit flykting under många år och modern var drogberoende. De hade ett väldigt destruktivt giftermål. Allt fadern gjorde var att tillfredsställa hennes behov och lösa hennes klagomål. Modern ansåg att han inte behandlade henne på rätt sätt. Hon straffade sin man eftersom han hade varit otrogen mot henne för många år sedan. Denna otrohet ledde till ett barn, vilket är familjens hemlighet.

Båda föräldrarna kom från fattigdom och blev behandlade illa av sina egna föräldrar. De var personer som var vana vid att livet är tufft. Båda personerna är stolta över att ha lyckats i livet trots att de fått arbeta mycket.

De projicerar dock sina egna önskningar på sina döttrar, men ingen av dem verkar har levt upp till dessa utmaningar. Modern känner förakt mot sina tre döttrar och ifrågasätter alltid deras livsval.

En passiv-aggressiv moder

Matriarken i August: Osage County är narcissistisk. Hon har en passiv-aggressiv personlighet och fokuserar bara på sina döttrars misstag. Hon skäller dessutom på dem för att de har möjligheter som hon aldrig hade. Modern beter sig manipulativt och extremt dramatiskt då hennes trick inte fungerar som hon vill att de ska göra.

Modern upplever att hon måste tävla med alla. Hon använder all information som hon får från döttrarna som vapen mot dem. Och hon fäller alltid positiva kommentarer blandat med negativa.

Hon är en kvinna som känner sig attackerad eftersom hennes döttrar lever sina egna liv. Hon gör vad som krävs för att få dem till att återvända hem och påminna dem om att de har “skyldigheter mot sin mor”. Och hon påminner dem alltid om att hon inte hade något och får dem att må dåligt för att de har för mycket.

Den äldsta dottern

Den äldsta dottern har alltid varit medlaren under familjekriser, både mellan hennes yngre systrar och deras egna föräldrar. Hon är kontrollerande, och detta orsakar mycket problem med hennes egen make, som skiljer sig från henne. Hela familjen vet dock inte om att hon är skild.

Trots faktumet att hennes man och dotter älskar henne blir det svårt för dem att hon aldrig kan slappna av. Hon upplever en inre kamp och vill inte upprepa sina föräldrars misstag.

Mellansystern

Mellansystern i filmen är föräldrarnas vårdnadshavare. Hon gifte sig aldrig och gjorde inte mycket med sitt liv förutom att ta hand om föräldrarna. Detta gjorde att hon byggde upp mycket bitterhet mot dem och hennes systrar. Hon har en väldigt konstig relation med en halvkusin som ingen känner till.

Modern känner sig tacksam för faktumet att hon är vårdnadshavaren, men hon attackerar henne ändå ständigt. Hon skäller på henne för att inte ha skaffat en egen familj p.g.a. sitt utseende. Hon förlöjligar henne också. Den här dottern har allvarliga problem med att relatera till andra och verkar ha utvecklat en undvikande personlighet.

Den yngsta dottern

I August: Osage County verkar den yngsta dottern vara helt borttappad. Hon är en väldigt barnslig och ömtålig kvinna som bara vill vara alla till lags och bli accepterad. Hon spenderar hela sitt vuxna liv med att hoppa från en relation till en annan, och tar risker med män som inte behandlar henne bra.

Den yngsta dottern är en väldigt emotionellt beroende person. Hon går långt för att visa modern hur “lycklig” hon är och hur perfekt och idyllisk hennes nuvarande relation är. De andra familjemedlemmarna ser dock hennes partners som “detta års pojkvän”. Det kan vara svårt att säga baserat på den information som ges i filmen, men hon är möjligtvis emotionellt hämmad.

Familj som äter vid middagsbordet.

Att känna igen mönster i August: Osage County

De tre döttrarna i August: Osage County har vuxit upp i en auktoritär miljö. Deras föräldrar har aldrig visat någon form av omtanke för dem. De har dessutom utövat en väldigt strikt kontroll över deras liv.

Då det förekommer någon form av familjekris förnekar de detta, vilket gör det enkelt att upprätthålla en falsk familjemiljö. Var och en av dem har utvecklat olika överlevnadsmekanismer. På utsidan verkar det som en “normal” familjemiljö, men den är egentligen ordentligt dysfunktionell.

August: Osage County är bara en film, men den visar oss hur våra familjer kan orsaka stor psykologisk skada.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Brummelman, E., Thomaes, S., Nelemans, S. A., Orobio de Castro, B., Overbeek, G., & Bushman, B. J. (2015). Origins of narcissism in children. Proceedings of the National Academy of Sciences. https://doi.org/10.1073/pnas.1420870112
  • Wiehe, V. R. (2003). Empathy and narcissism in a sample of child abuse perpetrators and a comparison sample of foster parents. Child Abuse and Neglect. https://doi.org/10.1016/S0145-2134(03)00034-6

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.