Bli din egen hjälte: så här lyckas du

Bli din egen hjälte: så här lyckas du
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Yamila Papa

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Att vänta på att någon ska komma och rädda dig är ett misstag. Ingen vet bättre än du hur man gör det. Ibland kommer dock lite hjälp väl till pass. Din bästa räddare i nöden är dock du själv. Du kan bli din egen hjälte.

Du behöver inte sätta på dig en speciell utstyrsel eller slåss mot fiender med superkrafter. Det är tillräckligt att helt enkelt vara uppmärksam och ta hand om dig själv när du behöver det som mest. Annars kan oro eller obehag uppstå en dag och vara för alltid.

Att vara din egen hjälte kommer att hjälpa dig förbättra din självkänsla. Det kommer att ta dig längre på vägen mot dina drömmar. Dessutom kommer det att visa resten av världen att du har kraften att göra vad du önskar. Din lycka beror på dig själv och definitivt på ditt eget hjältemod.

Vikten av att fatta beslut

En hjälte definieras av sin tapperhet, sin förmåga att agera och på sätt och vis genom skapandet av lycka och välmående. Hur gör du detta? Genom att fatta beslut, välja vad du ska göra och vart du ska ta vägen. För om du vill bli din egen hjälte, spelar dina beslut en väldigt viktig roll.

Att vara din egen hjälte

Problemet är att du ständigt fattar beslut, men du lägger inte märke till det. Från kläderna du tar på dig till vad du ska äta eller hur du ska spendera din dag. Din rutin är full av beslut. De bästa besluten är relaterade till vår attityd. Hur vi väljer att hantera vår dag eller helt enkelt hur vi hanterar saker medan de inträffar.

Ofta tror du att du har mindre makt över ditt eget liv än vad du faktiskt har. Därför är det grundläggande att besluta hur du ska agera. Du måste också välja vilken attityd du ska anta gentemot olika situationer. En hjälte är medveten om sin kraft och vårdar den. Ska vi sätta igång?

Sluta att ge bort huvudrollen till de där inre rösterna. De som inte låter dig gå vidare och som håller fast dig i din inre komfortzon. Välj istället att rädda dig från den där “onda bekvämligheten”.

Hjälten och skurkarna

Hjältar definieras förutom sin tapperhet genom sin konstanta kamp mot fiender. Målet är oftast att rädda världen. Om du vill bli din egen hjälte måste du också lära dig hur du slåss mot dina egna fiender.

Vilka är dina fiender? Allt och alla som fångar dig med oro och obehag och vadsomhelst eller vemsomhelst som förminskar dig. Detta inkluderar rädslor, misstro, konflikter och giftighet. Men framförallt, dig själv. Varje gång du behandlar dig själv illa eller inte tar hand om dig själv så glömmer du potentialen du har.

Så jag är tvungen att slåss mot mig själv? Nej. Till skillnad från hjältarna i filmens värld, i TV-serier och böcker måste du förändra allting som skadar dig. Du måste göra om det till något som producerar välbehag. Eller åtminstone till något som du alltid kan lära dig något av.

Din ansträngning är inte en strid. Det är ett sökande efter förståelse och medvetande för att kunna vända på dina omständigheter. Att vända allt till det bättre och börja ta hand om dig själv. Det är nyckeln.

Hotad av ett enormt djur

Hur kan jag kan bli min egen hjälte?

Vi har redan sett att förmågan att vara medveten om dina beslut, uppmuntra en förstående attityd för att öka medvetenheten samt transformera den till en hjälpsam allierad, är viktiga uppgifter när du vill bli din egen hjälte. Men kan du göra något mer?

Det är viktigt att börja analysera vad och vem som kontrollerar ditt livÄr det din chef, din familj, ditt jobb eller dina sociala föreskrifter? När gav du allt detta “tillåtelse” att göra vad det ville med dig?

Vi menar inte att alla runtomkring dig plötsligt är dina fiender. Istället vill vi säga att dessa människor ibland kan bli hinder på din väg mot självförverkligande. Detta även om de kan ha de bästa av intentioner. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på omgivningen. Låt dem inte influera dig på ett negativt sätt.

Håller hjärta av tyg framför sig

Nyckeln till att bli din egen hjälte finns inte utanför dig. Den finns inombords, inom var och en av oss. Det är förmågan att göra dig själv synlig i dina egna ögon. Tillskriva dig själv betydelsen du förtjänar för att kunna ge dig själv bättre stöd. För det finns bara en person som kommer att hålla dig sällskap för alltid, på gott och ont. Och det är du själv. Varför slösa bort din tid på att vara din egen kritiker och största fiende?

Ta hand om dig själv, älska dig själv och förstå dig själv. Sanna hjältar är inte de som ständigt slåss mot monster och flyger genom molnen. Hjältar är människor som kan rädda sig själva var och vareviga dag. Som har intentionen att ge sina liv mening och ombesörja lyckan i sin nära omgivning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.