Banden som binder dig hindrar dig från att flyga

Banden som binder dig hindrar dig från att flyga
Adriana Díez

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Díez.

Senaste uppdateringen: 24 augusti, 2023

Det känns som om jag är fastbunden. Jag kan inte lyfta och jag kan inte flyga. Om jag inte känner mig fri kommer mina vingar aldrig öppnas och lyfta mig. Med denna vetskap, varför låter du banden som binder dig sitta kvar? Varför stannar du i relationer som slukar dig inifrån?

Nyckeln kan vara emotionellt beroende och ett behov att vara älskad, uppskattad eller värderad. Rädsla för ensamhet eller isolering är grunden för emotionellt beroende, och leder till relationer som är spända och stela.

Beroende personer kan inte föreställa sig ett liv utan ett förhållande eller någon som konstant validerar dem. Så fort de känner sig ensamma eller avslutar ett förhållande vill de därför ha ett nytt. De känner sig oskyddade eller övergivna.

När vi vill flyga vill vi känna oss lätta och veta att vi har ett bo att återvända till. När vi har redskapen vi behöver kan vi försöka lyfta och se vad som finns utanför och vad vi verkligen vill ha. Viktigast av allt är dock att vi kan njuta av turen.

Men om du är i en skadlig, dålig relation kommer banden som binder dig göra detta omöjligt. Det kommer hindra dig från att klättra till toppen och få ett nytt synsätt därifrån. Bundna till boet är det omöjligt att se allt i vår omgivning.

Det som gör oss till starka, hela och säkra personer är beslut, inte behov.

Bra självkänsla är en fundamental bit av pusslet

Karaktärsdragen som definierar personer som skapar dessa typer av stela och begränsande relationer är:

  • Svårighet att ta beslut själva
  • Konstant behov av tillgivenhet
  • Låg självkänsla
  • Behov av andra personers godkännande
  • Att konstant vara i ett förhållande
Bur på huvudet

Den viktigaste biten, och en som ofta utlöser andra faktorer, kan vara låg självkänsla. Personer med låg självkänsla känner sig svaga och hjälplösa, litar inte på sig själva och söker därför efter extern säkerhet.

Om vi kan bli starka och skapa en bra grund för självkänslan kan vi bygga en bra relation ovanpå detta. När du känner dig säker i dig själv kan du besluta vad du vill i varje givet ögonblick, och det låter dig bygga dina vingar.

Starka, självständiga personer kommer ta beslutet att slå ut på vägen tillsammans. De gör detta samtidigt som de tar hänsyn till för- och nackdelarna med detta. Därför kan de se och ta bra beslut: deras grund kommer byggas på bra självkänsla och bedömningsförmåga, inte på behov och svaga relationer.

Det krävs arbete för att klippa banden som binder dig

Att jobba med att bryta ditt emotionella beroende av andra kräver arbete och självupptäckt. Vad saknar jag som jag söker efter i en annan person? Detta är frågan. Att ha utrymme är att kunna fråga oss själva om vad de ger oss är vad vi vill ha eller förtjänar.

Om vi förlorar detta utrymme och inte ger oss själva tillåtelse att tänka och vara ensamma, kan vi inte se vad vi har eller vill. Viktigast av allt är att vi inte kommer kunna finna friheten att besluta om vi vill flyga eller förbli där vi är.

Kvinna med vingar

Emotionellt beroende gör det svårt för oss att uppskatta oss själva eftersom vi söker externt efter vad som saknas inom oss. Stanna upp och tänk, gör personen mig lycklig? Känner jag mig värderad? Hjälper individen mig att vara en bättre person? Blir jag motiverad eller hindrad?

Idén i ett hälsosamt förhållande är: jag skulle kunna leva utan honom eller henne, men jag mår bättre med honom eller henne. Det som gör oss till starka, hela och säkra människor är alltid ett beslut, inte ett behov. Låt oss jobba med våra vingar och vår självkänsla och flyga fritt.

Om banden som binder dig hindrar dig från att flyga som du vill, är det kanske dags att överväga att klippa dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.