Beteendeaktivering som hjälp att gå ner i vikt

Fördelarna med beteendeaktivering vid depressiva störningar är kända. Men på vilket sätt kan det gynna processer som innebär att man antar nya och hälsosamma vanor?
Beteendeaktivering som hjälp att gå ner i vikt

Senaste uppdateringen: 11 juni, 2021

De flesta använder beteendeaktivering vid vissa humörsjukdomar som depression. Men denna typ av strategi som syftar till att öka repertoaren av beteenden kan ha fler fördelar än så. Till exempel inom psykologisk kostlära kan beteendeaktivering vara ett värdefullt verktyg när man vill gå ner i vikt.

Både psykologer och nutritionister spelar en lika viktig roll för att vägleda patienter till att förbättra sitt BMI (kroppsmasseindex). Det är sant att det att förvärva nya vanor kräver ständiga ansträngningar. Men just därför kan beteendeaktivering fungera som ett stödverktyg för att steg för steg skapa hälsosamma vanor och i nästa led gå ner i vikt.

Beteendeaktivering: vad är det exakt?

Beteendeaktivering använder individens sammanhang och erfarenhet för att studera funktionerna av deras beteende i nuet. När det gäller att anta hälsosamma vanor för en ny livsstil, som till exempel en viktminskningsprocess, kan detta hjälpa individen att införliva nya sätt att gå vidare i sin beteendemässiga repertoar.

Den grundläggande strukturen för ett beteendeaktiveringsprogram är baserat på, som namnet antyder, en aktivering. Tänk på det en stund: inte alla beteenden är motiverande. Vi vet alla detta. Det kan dock vara nödvändigt att aktivera dem för att uppnå långsiktiga resultat.

Med andra ord är det inte lätt att tillgripa beteenden som hjälper en person att anta nödvändiga vanor, och ofta inte motiverande. Faktum är att motivationen tenderar att komma vid ett senare skede, när individen har fått utföra aktiviteterna några gånger.

Kort sagt, beteendeaktivering hjälper dig att arbeta utifrån och in. Motivationen kommer igång då du utför aktiviteten. Denna teknik avser att dela upp dina aktiviteter i mindre delar. På det sättet ökar det oddsen för att du ska kunna skapa vissa specifika beteenden.

Hur man implementerar beteendeaktivering för att gå ner i vikt

För det första är självrannsakan avgörande, eftersom detta kan hjälpa läkaren eller rådgivaren att lära sig angående personens livsstil. I sin tur är det viktigt att samla in andra nyckeldata för att initiera en beteendeaktivering.

Närvaron av en dietist (eller nutritionist) är mycket viktig eftersom processen med att inleda hälsosamma vanor och upprätthålla en hälsosam vikt också behöver en fackman som ansvarar för näringskunskap.

Att utvärdera personens förmågor är också av särskilt intresse. Anledningen till detta är att det hjälper till att forma de första stegen som för dem närmare sina mål. När individens kompetenser och förmågor är tydliga är det en god tid att starta.

För att göra detta är det viktigt att ställa upp små steg som hjälper till att föra patienten närmare sitt mål, lite i sänder. På detta sätt införs förändringarna långsamt men stadigt. Detta hindrar personen från att bli uttråkad eller känna sig frustrerad över processen.

En man hos en dietist

Fördelar med beteendeaktivering när man vill gå ner i vikt

Genom att dela upp aktiviteterna som individen kommer att utföra kan detta skapa en positiv förstärkning vid fler tillfällen. Det är också värt att nämna att denna process kan vara lång och överväldigande. Av den anledningen är det viktigt att dela upp varje utmaning i mindre steg eftersom det ger en mer organiserad känsla under processen. Som ett resultat kan detta hjälpa personen att uppnå sina mål på ett enklare sätt. Det hjälper också till att lägga till dessa nya vanor i det dagliga livet.

Bland fördelarna med beteendeaktivering kan vi lyfta fram följande:

  • För det första ger det personen en känsla av kompetens (de känner att de kan genomföra vad de har planerat).
  • Dessutom ökar det personens motivation när han eller hon når sitt mål.
  • Det hjälper också dessa personer att utveckla nya färdigheter som de kanske inte trott att de någonsin skulle kunna uppnå.
  • Slutligen fungerar det oberoende av individens tankar och känslor, oavsett hur negativa de kan bli. Detta hjälper individen att hålla fokus på sitt mål.

Aktiviteter du kan förstärka eller lära dig under ett viktminskningsprogram

Det är vanligt att vi sätter upp orealistiska mål när vi beslutar oss för att genomgå ett viktminskningsprogram eller vill upprätthålla en hälsosam vikt. Till exempel när en person som vanligtvis inte tränar bestämmer sig för att springa milen samma dag som den börjar träna. Detta leder bara till besvikelse eftersom det innebär att man ställer sig in på ett tidigt misslyckande. Även om vi skulle klara av denna första utmaning, blir värken som kommer därefter så pass skadande att vi mer eller mindre omedvetet skyr oss från att träna igen.

Att sätta upp orealistiska mål kan dessutom skapa en känsla av obehag och frustration. Personer med för högt satta mål kan börja tro att de inte är tillräckligt kapabla, när problemet i själva verket ligger i planen de satt upp.

En kvinna som känner sig frustrerad när hon tränar

Att utföra önskat beteende på kort tid kontra realistiska mål

Beteendeaktivering hjälper dig att skapa hälsosamma vanor. Denna metod innebär att du gör små förändringar i din rutin (dvs. inte sätter mål som överstiger din förmåga just nu). Vi kan se detta i följande exempel:

  • Du är generad för att gå till gymmet eftersom du inte vet vilken typ av träning du ska utföra. Du kanske bara kan tillräckligt med övningar för att endast träna i 20 minuter. Och du upplever att dessa 20 minuter är otillräckliga för att uppnå de mål du satt upp. Men med beteendeaktivering kan du komma igång med att börja träna dessa 20 minuter, och därefter gradvis utöka tiden med hjälp av nya övningar. Det handlar om att aktivera dig, komma igång och leta efter en inneboende motivation som stärks allteftersom.
  • Du bestämmer dig för att ändra dina matvanor men har inte tillräckligt med matlagningsförmåga. Med hjälp av beteendeaktivering kan du börja med att organisera kundvagnen för att undvika köpa en massa industriellt behandlade livsmedel.
  • Du är intresserad av att träna utomhus men är rädd för att andra ska skratta åt dig. I det här fallet kan du med beteendeaktivering börja med korta promenader.

Om du utför det avsedda beteendet direkt (du är på gymmet i en timme, du undviker ultrabearbetad mat och lagar egen mat, du springer en löprunda…) utan mellanliggande beteenden och aktivering, kommer du troligen att ge upp efter ganska snabbt. Detta visar tydligt hur viktigt det är att öka lite i taget.

Kort sagt, beteendeaktivering hjälper inte bara till med att utföra vissa aktiviteter som du inte gjort tidigare utan fastställer också det beteende som önskas på lång sikt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Herrero, G. & Andrades, C.(2019). Psiconutrición. Editorial Arcopress (3 edición) (2019).
  • Martel,C.R., Dimidjan,S. & Herman – Dum, R. Activación conductual para la depresión: una guía clínica. Desclée de Brower (2013)

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.