Vad är beteendemissbruk och dess symptom?

Det handlar inte om substanser, men beteendemissbruk kan ändå vara extremt farligt och skadligt. I den här artikeln tar vi upp de vanligaste.
Vad är beteendemissbruk och dess symptom?
Isabel Monzonís Hinarejos

Skriven och verifierad av psykologen Isabel Monzonís Hinarejos.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Beteendemissbruk och dess symptom involverar inte substanser eller droger. Folk som lider av dem upplever ändå att många områden av deras liv bryts ned.

De påminner på flera sätt om droganvändning när det gäller dynamiken och dess konsekvenser.

Enligt en studie som utfördes av José de Sola Gutiérrez (2014) så kan man sammanfatta det vanliga kriteriet mellan de båda som:

 • Att bli beroende av handlingar eller aktiviteter som ger någon form av tröst.
 • Personen tänker alltför mycket på handlingar som medför någon form av positiv fördel.
 • Tillfälliga nöjen.
 • Brist på kontroll, där frekvensen eller beteendet ökar kontinuerligt.
 • Svårigheter med att sluta eller undvika sådana handlingar eller aktiviteter, trots att de medför negativa konsekvenser.

Den beroende personen går in i en loop med “handling/beteende – abstinens – begär”, där beroendet blir livets mittpunkt. Allt beteende och alla handlingar kommer därefter att handla om denna aktivitet.

Kvinna som tänker.

Skillnader mellan substansberoende och beteendemissbruk och dess symptom

Som vi redan har nämnt så finns delar dessa två typer många egenskaper. Både kemiska och beteendeberoende ger upphov till symptom då personen försöker undvika ämnet eller beroendet.

Vi måste dock ha de främsta skillnaderna i åtanke då vi ska välja behandling.

Den första skillnaden har att göra med abstinenssyndromen. När det gäller droger så innebär substansens fysiologiska natur att då substansen har intagits så försvinner abstinenssyndromen.

Detta händer inte nödvändigtvis med beteendeberoende. Abstinenssyndromen försvinner oftast inte, även om personen utför det beroendeframkallande beteendet.

Den andra skillnaden har att göra med komorbiditeten mellan substanserna och källan till beroendet. Hos drogberoende så är det väldigt vanligt att man använder flera olika typer av droger.

Hos andra beroende är det inte vanligt att man har flera beroenden på samma gång, exempelvis spelande och arbetsberoende.

Beteendemissbruk och dess symptom: De vanligaste beteendemissbruken

Spelande

Personen börjar vanligtvis att spela gradvis, och frekvensen ökar sedan lite i taget.

Med tanke på kombinationen av de ekonomiska förlusterna och själva beroende gör att detta beteende kan få personen att skuldsätta sig, vilket skapar problem inom både jobbet och bland familjen, samt juridiska problem.

Personens släktingar eller nära vänner måste ofta ta initiativ och tvinga personen till att skaffa hjälp.

Det finns nya sätt på nätet som har gjort det enklare för folk att börja spela och hålla igång detta beteendet. Detta har sedan ökat antal svårbehandlade fall.

Kompulsivt handlande

Detta beroende kännetecknas av kompulsiva och impulsiva köp av produkter som personen egentligen inte behöver.

Detta är oftast inte dyra produkter, men folk tenderar att göra många mindre köp som till slut orsakar ekonomiska problem.

Det är väldigt vanligt inom industrialiserade längder, och detta förvärras av hur enkelt det är att betala med kreditkort nuförtiden.

Beroende av arbetet

Experterna definierar vanligtvis detta beteende som antalet timmar som en person ägnar sig åt arbetet utan att det egentligen föreligger något ekonomiskt behov för att göra så.

Personens arbete tar upp all tid och han sätter det framför andra områden i livet. Han kan även utsätta sig själv för hälsorisker.

Personer som är beroende av arbetet tar inte semester. Då de inte är på jobbet så får de abstinensbesvär. Detta är också ett beroende som är mer vanligt i industrialiserade länder.

Sexberoende

Detta beroende är kontroversiellt eftersom man måste skilja mellan beroende och beteende. Sexberoendet kan bekräftas om personen uppfyller de punkter som tas upp i den första sektionen.

Folk med detta beroende lider verkligen. Anledningen till detta är att de sexuella aktiviteterna inte får personens begär till att minska, utan han drivs istället till att upprepa dem.

Beteendemissbruk och dess symptom: skärmberoende

Det här är ett av de s.k. “nya beroendena” och förekommer ofta hos unga och barn. Under en lång tid diskuterade experterna huruvida det bör klassificeras som ett beteendeberoende.

De lyckades dock till slut klargöra varför det bör inkluderas. Vissa skärmberoenden kan inkludera överanvändningen av.

 • TV-spel
 • TV
 • Sociala nätverk
 • Internet
 • Datorer
 • Mobiltelefoner
Man med telefon.

Konsumentindustrins roll när det gäller beteendemissbruk och dess symptom

Det tog en lång tid innan experterna såg beteendemissbruk som något allvarligt. Det är dock fortfarande ett kontroversiellt ämne idag eftersom man inte vet vad som är ett beroende och vad som inte är det.

Det är så enkelt att dagligen utföra dessa aktiviteter, och flera gånger under dagen. Vi omges hela tiden av affärer och spelmaskiner på kaféer och i barer. Instagram är alltid inom räckhåll och TV:n är precis framför oss.

Detta förstärker dock bara konsumtionssamhället och gynnar industrin. De är väl medvetna om detta och försöker därför få varje individ att utföra dessa handlingar med reklamkampanjer.

Handlingar som med tiden kan bli svårare att behandla.

Marknadsföringsföretagen måste enligt lag göra oss medvetna om farorna och de negativa effekterna av att inta alkohol och tobak.

Utöver detta så kommer mediciner och även processad mat med varningar rörande potentiella bieffekter och problem. Företaget måste även uppmana sina kunder till att göra smarta val.

Detta är ett första steg som sedan skulle kunna expanderas till andra områden för att väcka större medvetenhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Brezing, C., Derevensky, J. L. y Potenza, M. N. (2010). Non-substance-addictive behaviors in youth: pathological gambling and problematic internet use. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 19, 625-641.
 • Carbonell, X. (2014). La adicción a los videojuegos en el DSM-5. Adicciones, 26, 91-95.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.