Big Brother-psykologen Geoffrey Beattie

Geoffrey Beattie är en berömd psykolog vars framträdande på TV gjorde honom känd. Men det innebär inte att han inte ägnar sig åt seriöst arbete. Hans forskning är mycket mer än vad vi sett på brittiska Big Brother.
Big Brother-psykologen Geoffrey Beattie
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Den brittiske psykologen Geoffrey Beattie – eller Big Brother-psykologen – har studerat icke-verbal kommunikation i åratal. I sin forskning har han visat att hur vi rör händerna också är en form av kommunikation.

Han har publicerat otaliga böcker och artiklar i ämnet. Han har även vunnit många priser för sin forskning. Men det är inte allt Geoffrey Beattie är känd för.

Beattie representerade psykologin i den brittiska versionen av dokusåpan Big Brother. Han har även ansträngt sig för att lära gemene man hur psykologi kan hjälpa oss i det dagliga livet.

Ett bra exempel på det är boken Get of the Edge: How Simple Changes Will Transform Your Life, som har översatts till flera språk.

Psykologi är väldigt användbart

Hans biografi

Geoffrey Beattie föddes i Belfast och fick sin psykologiexamen från University of Birmingham. Därefter mottog han sin doktorsexamen från Trinity College Cambridge.

Han blev sedermera professor i social psykologi vid University of Sheffield. Han visade att tidigt intresse för kopplingen mellan icke-verbal kommunikation, språk och tanke.

Området han växte upp i (Nordirland) var konstant inblandat i våldsamma konfrontationer och upplopp. Detta ledde till att Beattie skrev flera böcker om Ulster och protestantsituationen.

Han talade även om det i en serie artiklar han skrev för The Guardian.

Big Brother-psykologen och media

Han har gjort flera dokumentärer om Nordirland för stora företag, som BBC. Beattie har även gjort framträdanden i radio, lockad av sitt intresse för relationen mellan sport och psykologi.

Men hans stora framträdanden i rampljuset var otvivelaktigt hans deltagande i en av säsongerna av brittiska Big BrotherDetta har dock även lett till en del problem för honom.

Hans deltagande i programmet orsakade viss kontrovers i den akademiska världen. Hans psykologikollegor anklagade honom för att låna ut sin trovärdighet till vad de ansåg vara utnyttjande av människor.

Men trots kritiken valde han att fortsätta med programmet.

Enligt Beattie var det han gjorde inte så annorlunda jämfört med att analysera den icke-verbala kommunikationen hos politiker eller andra figurer i media.

Kontroversen har lett till att många ser honom som Big Brother-psykologen.

Multi-modal kommunikation

Geoffrey Beatties forskning har helt omkonceptualiserat vår förståelse för icke-verbal kommunikation. Den har revolutionerat vad vi vet om kopplingen mellan språk och icke-verbal kommunikation i konversationer.

Detta har stora implikationer för effektiv kommunikation. Han fokuserade mycket på lexikaliska gester i tal och de kognitiva, sociala och funktionella syften de har.

Med andra ord fokuserade han på hur gester och tal fungerar tillsammans för att skapa en ännu mer komplex kommunikationsform.

Utöver det ville han förstå varför vissa gester omedelbart drar till sig den andra personens blick och uppmärksamhet.

Ytterligare en intressant aspekt inom detta forskningsfält är de potentiella användningarna inom reklam. Hans arbete inom detta gav honom faktiskt Mouton d’Or-priset för bästa semiotiska forskning.

Person hos psykolog

Geoffrey Beattie och implicit rasbias

Något annat fascinerande som denna briljanta forskare har studerat är implicit rasbias.

Med specifik fokus på de mest subtila, omedvetna aspekterna hos människor studerade han hur implicita rasattityder påverkar människors beslutstagande.

Vad han studerade var hur människor tittar på varandraDärifrån ville han se om det reflekterade idén man bildar av personen framför sig om denne är av en annan härkomst.

På senare år har Beattie även börjat studera de psykologiska barriärerna som hindrar människor från att anamma mer hållbara livsstilar.

Han har gjort avsevärda analyser av konsumism och marknaden för att förstå hur konsumenters attityder förändras. Målet är att se hur man får folk att agera mer ansvarsfullt för klimatets skull.

Det går inte att förneka att Geoffrey Beattie, Big Brother-psykologen, är en fascinerande figur inom psykologin. Oavsett vad man tycker om honom så har han gjort mycket för att upplysa allmänheten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Beattie, G., Webster, K., & Ross, J. (2010). The Fixation and Processing of the Iconic Gestures That Accompany Talk. Journal of Language and Social Psychology, 29(2), 194–213.

  • Beattie, Geoffrey. (2013). Our Racist Heart? An Exploration of Unconscious Prejudice in Everyday Life.. 10.4324/9780203100912.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.