Biografi om Viktor Frankl – logoterapins fader

Biografi om Viktor Frankl – logoterapins fader
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 10 april, 2018

Många vet inte om de ska kalla Viktor Frankl för hjälte, martyr eller stor tänkare. Faktum är att han var lite av varje. Han var en hjälte för att han modigt bemötte några av de största utmaningarna som en människa kan gå genom. Han var en martyr eftersom han trots sin vinst över sina motgångar valde att stanna och lida med sitt folk under ett avskyvärt krig. Han var till slut även en stor tänkare eftersom han lämnade efter sig en ny skola inom psykologin: logoterapin.

Viktor Frankl är en av de människor som har lyckats växa som person bland avskyvärda missöden och kommit ur detta helskinnad. Han var en österrikisk läkare och psykiatriker, född i en medelklassfamilj 1905. Han hade två syskon, ett äldre och ett yngre.

“När vi inte längre kan förändra en situation blir vi utmanade att förändra oss själva.”
-Viktor Frankl

Det är viktigt att notera att han växte upp i ett väldigt lugnt hem och hade en fridfull barndom. Han beskriver det med sina egna ord med en berättelse från när han var fem. Han vaknar upp i sängen utan att öppna sina ögon och känner en stor känsla av lycka och frid. När han öppnar sina ögon ser han sin far sovandes vid sin sida.

Under hans uppväxt fick hans familj genomleva andra världskriget. Det var inte lätt att komma över mat och han fick lära sig vad hunger var. Det var under den tiden som Frankl började läsa och korrespondera med Sigmund Freud. Han blev intresserad av det mänskliga sinnets gåtor.

Viktor Frankl och livets mening

Viktor Frankl gav sin första konferens när han fortfarande var student. Den hade titeln “Livets mening” och gavs vid universitetet i Wien. Redan från ung ålder var han upptagen meden en fråga som han skulle komma att försöka besvara under livet: varför existerar vi? Vad är meningen med livet?

Bok i träd

Han var först väldigt intresserad av psykoanalysen, men 1925 distanserade han sig från Freud. Han ansåg att hans tillvägagångssätt var för deterministiskt. Han vände sitt fokus mot den “individuella psykologin” av Alfred Adler. Därefter blev han intresserad av verken från Rudolf Allers och Oswald Schwarz, grundaren av den psykosomatiska medicinen.

Frankl har alltid haft en passion för filosofi, speciellt för existentialism. Han ville dock studera medicin och specialisera sig inom neurologi och psykiatri. Mellan 1933 och 1937 var han psykolog vid den psykologiska kliniken vid Wiens universitet. 1939 blev han chef över Neurologifakulteten vid Rothschild-sjukhuset i Wien. Han gick framåt inom sitt ämne tills ödet svängde radikalt.

Nazism och andra världskriget

Viktor Frankl var jude och bodde i Österrike. Därför kände han av effekterna av nazismens spridning redan vid tidig ålder. Hans situation blev allt svårare. När det andra världskriget började blev hans bror Walter tillfångatagen av tyskarna och skickad till ett koncentrationsläger.

Senare flydde hans syster Stella till Mexiko. Viktor begärde ett visum från USA och fick det beviljat. Han hade dock ångest över vad som skulle kunna hända hans föräldrar och hans patienter.

Jacka vid stängsel

Han tog därefter ett extremt beslut. Han förklarade det på följande sätt: “På radion fanns det en bit marmor…en hebreisk bokstav var ingraverad i stenen. Min far sade till mig att bokstaven bara fanns i ett av budorden, i det fjärde som säger att ‘Hedra din fader och din mor och du kommer bli insläppt i riket'”. Efter detta bestämde han sig för att stanna kvar i Österrike och skicka tillbaka sitt amerikanska visum.

1941 gifte sig Viktor Frankl med Tilly Grosser. Några månader senare fick nazisterna henne att göra abort. 1942 blev hans föräldrar och hans fru tvingade till lägret i Theresienstadt. Följande år dog hans far av hunger och respiratoriska sjukdomar. 1944 blev Viktor förflyttad till Auschwitz med sin fru. De separerades och han hörde inget mer från henne tills efter kriget.

Denna svåra period gav upphov till stora reflektioner för Frankl. 1945 friades till slut Frankl av den amerikanska armén. Hans fru, som hade blivit flyttad till Bergen-Belsen, blev också fri. Hon blev dock tragiskt ihjältrampad när alla de nyligen friade fångarna sprang mot sin frihet. Viktors mor hade dött några år tidigare i en gaskammare.

Viktor Frankl om sökandet efter mening

Då han lämnade koncentrationslägret letade Frankl efter sin familj och bemöttes av den tragiska sanningen att han var ensam. Han skulle aldrig se sina nära igen. Det första han försökte rekonstruera var ett av sina manuskript för en bok som hade tagits från honom då han kom in i lägret. Han lyckades att göra om den och publicerade den. Det var hans första bok, med titeln Psykoanalys och existentialism.

Strax innan julen 1945 kände Frankl att han behövde prata om vad han hade genomlevt och vad han hade lärt sig i koncentrationslägret. Så han anställde tre sekreterare och lät dem ta anteckningar under tiden han kom mindes allt som hade hänt honom. Under nio dagar slutade han bara tala när han inte längre kunde hålla tillbaka tårarna.

Yngre Viktor Frankl

Därmed föddes Viktor Frankls största verk: Människans sökande efter mening. Denna bok har översatts till massor av språk. Många anser att detta är ett mästerverk inom psykologin. Det mest rörande med boken är att Frankl inte ville komma ihåg grymheterna. Hans mål var att skicka ett rörande budskap till världen. Han sade: “Jag ville bara förmedla till läsaren, genom ett konkret exempel, att livet har mening och potential i alla dess tillstånd, även de allra värsta.”

Logoterapi – ett arv till mänskligheten

Viktor Frankl lyckades göra om sitt liv. Han gifte om sig 1947, fick en dotter, två barnbarn och ett barnbarnsbarn. Hans giftermål varade 50 år. Han blev hedersdoktor över 40 gånger, publicerade över 30 böcker och undervisade på några av de mest prestigefyllda universiteten i världen. Dessa inkluderar Harvard, Stanford och Wien. Han dog 1997, precis efter att han gjort sin första flygtur som amatörpilot.

Frankls psykologiskola kallas logoterapi, och många psykiatriker använder hans metoder än idag. Han teorier säger att människan har 3 dimensioner: den somatiska eller fysiska, den mentala och den spirituella. Från detta perspektiv kommer problem från en brist på styrka i den spirituella dimensionen och/eller i definitionen av livets mening. Inom logoterapin är det “viljan till mening” som låter oss fortsätta leva.

Lysande löv i hand

Hur finner vi mening? Enligt Frankl och hans följare finns det 3 vägar vi kan ta: skapande, transcendental affektiv upplevelse och attityd mot lidande. Den första motsvarar värderingar av skapande och kreativitet. Den har att göra med förmågan att skapa konst, skriva, etc. Den andra är baserad på värderingen av erfarenhet, personliga interaktioner och upplevelser. Den tredje refererar till vikten av attityd och förmågan att komma över lidande.

Det budskap som Frankl skulle vilja ge oss är att mentala problem inte kommer från lidande, utan den mening som ges åt detta lidande. Hans liv var, utan tvekan, ett exempel på den mänskliga förmågan att klara av alla motgångar.

Detta kanske intresserar dig
Lärdomar om motgångar från Viktor Frankl
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Lärdomar om motgångar från Viktor Frankl

Viktor Frankl, psykolog och författare, utvecklade en livsfilosofi som han uttryckte i flera böcker. Här är några av hans lärdomar.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.