Biografi om Wisława Szymborska och hennes verk

Biografi om Wisława Szymborska och hennes verk
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Camila Thomas

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Idag vill vi skriva en biografi om Wisława Szymborska.

Wisława Szymborska var en polsk poet, författare och översättare. Hon gav ut fler än 15 poesiböcker men var även redigerare och illustratör.

I hennes verk får man ta del av den personliga och intellektuella evolution som hon gick igenom. Hon var en kvinna som blivit märkt av den tyska ockupationen av Polen under andra världskriget.

Då hon var ung så fick Wislawa studera i hemlighet i det tyskockuperade Polen. Efter kriget så blev denna poet kommunist, men under sitt liv blev hon besviken på kommunismen.

Efter hennes två först böcker så gav hon inte längre sitt stöd åt Stalin.

Hon vann Nobelpriset i litteratur, men hennes liv handlade inte bara om litteraturproduktion. Wisława Szymborska var även berömd för sina polska översättningar av universala mästerverk.

Wislawa som ung.

Wisława Szymborskas barndom

Wislawa var faktiskt hennes mellannamn. Hennes fullständiga namn var Maria Wisława Anna Szymborsk, född den 2:e Juli, 1923 i Prowent, som nu är en del av Kórnik.

Då hon föddes så var hennes far butler till greve Wladyslaw Zamoyski, som var en stor marägare. Greven ägde till exempel Prowent.

Hennes familj var väldigt intellektuell. Alla läste mycket och diskuterade böcker. Wislawa visade alltid upp sina dikter för sin far och om han tyckte om dem så gav han henne ett mynt i belöning.

Efter att de hade flyttat igen 1931 började Wislawa i en klosterskola i Krakow, men hon lyckades inte slutföra sina studier. Hon mådde dåligt av att fadern hade dött samt den tyska ockupationen av Polen.

Andra världskrigets påverkan på Szymborska

Då det andra världskriget startade så ockuperade tyskarna Polen 1940. Detta gjorde att polska medborgare inte kunde gå i offentliga skolor. Wislawa fortsatte sina studier i smyg under slottet Wawel.

Under 1900-talet var slottet Wawel presidentens officiella residens efter att nationen hade blivit ockuperad.

Krakow blev den tyska kabinettens kontor och Wawel blev senare den tyska chefsjuristen Hans Franks residens.

Efter flera års studier slutförde Wisława Szymborska sina gymnasiestudier år 1941.

1943 började hon arbeta inom järnvägsindustrin för att inte bli deporterad till Tyskland och hamna i arbetsläger.

Under denna tid lyckades hon arbeta med att illustrera engelska textböcker och skriva historier och dikter.

Då kriget avslutades 1945 började Wislawa studera polsk litteratur på universitetet. Därefter bytte hon karriär och började studera sociologi. Hon fick dock avsluta sina studier 1948 p.g.a. ekonomiska svårigheter.

Bild på äldre Wizlawa.

Biografi om Wisława Szymborska: Wisława Szymborskas litterära startpunkt

1945 gjorde Wisława Szymborska sin debut på en tidning vid namn Dziennik Polski, där hon publicerade sin dikt Sökandet efter Wora.

Snart började många andra lokala medier och tidningar att publicera hennes dikter.

Efter att ha slutat skolan 1948 tog hon ett jobb som sekreterare på en utbildningstidning. Vid samma tid så arbetade hon även som illustratör för denna tidning och fortsatte att skriva dikter. 1949 färdigställde hon sin första diktsamling.

Som de flesta intellektuella på denna tid så reflekterade hennes tidiga arbeten den socialistiska filosofi som präglade Polen vid denna tid.

Hennes första samling “Det är därför som vi alla lever”, 1952, innehöll många av de dikter som reflekterade hennes politiska synsätt.

Under 50-talet blev hon medlem av det polska arbetarpartiet. Hennes nästa samling “Att ifrågasätta sig själv” publicerades 1954 och var en hyllning till hennes socialistiska idéer.

Hon blev dock besviken på den kommunistiska ideologin, och hennes tredje samling “Att kalla på yeti”, publicerad 1957, tog upp hur hennes tankar hade förändrats.

Dikterna i den här samlingen tar upp hennes besvikelse med kommunismen, speciellt Stalinismen.

I dessa dikter oroar hon sig över mänskligheten och jämför även Stalin med Yetin. Med dessa handlingar separerade hon sig själv från det polska arbetarpartiet.

“I början av mitt kreativa liv så älskade jag mänskligheten. Jag ville göra något bra för mänskligheten.”
-Wisława Szymborska-

Det slutade med att hon tog avstånd från sina första två diktsamlingar. Hon ansåg att de var del av en social realism som hon kritiserade under resten av sitt liv.

Wislawa läser bok.

Wisława Szymborskas arbete

Under sin levnad så skrev Wisława Szymborska över 15 poesiböcker.

Hon var dock inte bara en berömd poet, utan även en berömd författare tack vare hennes recensioner av böcker och hennes översättningar av fransk poesi.

1968 började hon med sin egen kolumn vid namn “Icke-nödvändig läsning” där hon recenserade böcker. De flesta av dessa recensioner publicerades senare som en bok.

Biografi om Wisława Szymborska: Hennes personliga liv och arv

Wislawa gifte sig med poeten Adam Wlodek 1948. Deras hus i Krakow blev en mötesplats för många författare vid denna tid.

Bland dem som besökte denna plats har vi exempelvis Czeslaw Milosz. Paret skiljde sig 1954, men de fortsatte att vara goda vänner. De fick inte några barn.

Szymborska blev involverade med författaren Kornel Filipowicz 15 år senare. De gifte sig aldrig och levde heller aldrig ihop.

“Låt de personer som aldrig hittat sann kärlek säga att den inte existerar. Deras tro kommer göra det enklare för dem att leva och dö.”

Wisława Szymborska gick bort den 1 februari, 2012 i sitt hem i Krakow. Hon blev 88 år och höll på att arbeta med en ny dikt.

Hennes dikter finns nu inkluderade i många studieplaner .

Hon har blivit en internationellt erkänd poet och hennes verk har översatts till språk som engelska, franska, tyska, arabiska, hebreiska, japanska och även kinesiska.

Biografi om Wisława Szymborska och hennes nobelpris.

Hennes vikter står ut tack vare de vackra ord hon använder. Hennes poetiska verk har även en intressant känsla av ironi.

Den polska historian och början på andra världskriget hade stor påverkan på hennes poesi, men Wisława Szymborska var en väldigt djup poet. Hon utforskade många stora sanningar när det gällde vardagliga saker.

Hennes poesi är en reflektion av många av de saker som påverkade hennes liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Szymborska, W., Poniatowska, E., Beltrán, G., & Murcia, A. A. (2008). Poesía no completa. Fondo de Cultura Económica.
  • Piotrowski, B. (1998). La gran dama de la lírica: Wislawa Szymborska. Instituto Caro y Cuervo.
  • Szymborska, W., ed Filipowicz-Rudek, M., Carlos, J., & intr Baranowska, M. (1998). El gran número. Fin y principio y otros poemas.
  • Szymborska, W. (2002). Miracle Fair: Selected Poems of Wislawa Szymborska. WW Norton & Company.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.