Birthstrikers, kvinnorna som vägrar att skaffa barn

Varje dag bildas nya grupper i syfte att främja tanken på att inte skaffa barn. I den här artikeln kan du läsa om BirthStrike-rörelsen.
Birthstrikers, kvinnorna som vägrar att skaffa barn

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Birthstrikers är benämningen på människor som aktivt väljer att inte skaffa barn på grund av dagens miljökris. Det är en snabbt växande rörelse som är mycket tongivande.

Genom historien har ett stort antal par tagit beslutet att inte skaffa barn. Anledningarna till detta har inkluderat arbetslöshet, ojämlikhet, inflation och de höga kostnaderna för akademisk utbildning i vissa delar av världen.

Men idag finns det en ny anledning till att inte skaffa barn. Det är miljökrisen. Denna innebär att naturresurser har gått till spillo på ett överdrivet sätt. Dessutom har miljöerna blivit alltmer förorenade.

Detta visar en av de senaste studierna från Världshälsoorganisationen. Den avslöjade att nio av tio personer andas skadlig luft. Dessutom hävdade studien att mer än fem miljoner människor år efter år dör av hälsoproblem som är relaterade till miljökrisen.

Utöver detta har prognoserna från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) visat att växthusgaser fram till år 2050 kan öka med upp till 50 procent. Dessa siffror tyder också på att luftföroreningar kommer att vara den främsta orsaken till för tidig död om den nuvarande hastigheten bibehålls till år 2050.

Torka som resultat av klimatförändringar

Birthstrikers, kvinnorna som inte vill ha barn

Av dessa skäl skapade man organisationen BirthStrike och deras följare kallar sig “birthstrikers”. Det här är en grupp kvinnor och män som alla har fattat beslutet att inte skaffa barn på grund av miljösituationen. De har tagit detta beslut eftersom de tror att deras barn skulle bli drabbade av vattenbrist, ständiga bränder och förödande klimat.

Det gruppen försöker kommunicera till människor är att vi måste förändra våra vanor för att våra barn ska få en anständig framtid. Faktum är att deras initiativ har fått alltmer stöd från många par runt om i världen.

I själva verket fortsätter industrier dagligen att använda de tekniker som genererar föroreningar, skövlar skogar och förorenar avloppsvatten. Av denna anledning förblir medlemmarna i Birthstrike fasta i sin övertygelse.

“Jag skulle vilja bilda familj med min partner, men jag känner inte att det är läge att göra det”, hävdar Blythe Pepino. Hon är den brittiska kvinnan som skapade BirthStrike.

Birthstrikers i soffa

Rörelsen har dock förklarat att den inte är emot människor som bestämmer sig för att bli föräldrar. De säger faktiskt att deras kamp också är för dem. Det är för att deras mål är att hela befolkningen ska ändra sina handlingar så att framtidens barn inte ska drabbas av negativa konsekvenser.

Idag fortsätter gruppen att locka till sig nya medlemmar och sprider sina tankar via webben. Dessutom uppmanar de regeringar runt om i världen att börja vidta drastiska åtgärder för att vända konsekvenserna av klimatförändringarna.

Åtgärderna vi behöver vidta för att mildra klimatförändringarna

Klimatförändringar är ett fenomen som människor kan motverka om de ändrar några av sina dagliga vanor.

I första hand rekommenderar experter att använda cykel som transportmedel för att ta sig runt. Detta beror på att cyklar inte släpper ut CO2 och inte förorenar luften.

Cykel som transportmedel.

För det andra är det viktigt att vi sparar energi i våra hem. När vi lämnar apparater påslagna när vi inte använder dem så bidrar vi till helt onödiga utsläpp av växthusgaser.

Slutligen måste vi uppmuntra till mer återanvändning. På detta sätt förlänger vi produkternas livslängd. Dessutom slösar vi inte råvaror i onödan. På samma sätt innebär återvinning mindre användning av deponier och lägre utsläpp av växthusgaser. Dessa gaser orsakar en alltför hög temperaturökning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Estrada Paneque, A., Gallo González , M., & Nuñez Arroyo, E. (2016). Contaminación ambiental, su influencia en el ser humano, en especial: el sistema reproductor femenino. Universidad y Sociedad [seriada en línea], 8 (3). pp. 80 -86.
  • OCDE. Perspectivas ambientales de la OCDE hacia 2050 [Internet]. Paris: OCDE; 2012 [citado 23 de agosto de 2021]

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.