Bläckfiskens intelligens: ett mysterium

Lär dig mer om mysterierna med bläckfiskens intelligens i denna intressanta artikel!
Bläckfiskens intelligens: ett mysterium
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Bläckfiskens intelligens är ett mycket intressant ämne. Dessa varelser har en fantastisk hjärna. Intressant nog är dess mer än 500 miljoner nervceller belägna i dess tentaklar. En bläckfisks tentakel hjälper den att känna, lukta och till och med att fatta beslut.

De som arbetar med dessa djur vet att de kan vara besvärliga. Det finns många berättelser om flyktbenägna bläckfiskar eller att de lyckas ta sig in i andra akvarium för att stjäla mat.

Vissa forskare tror att bläckfiskens intelligens inte är så unik eller märkvärdig, utan att dess kunskaper bara är en form av ekologisk intelligens som innebär att detta djur utvecklar strategier beroende på dess miljö. Således är bläckfiskar precis som alla andra djur som försöker lista ut hur de ska överleva och skaffa föda.

Emellertid delade Piero Amodio, en forskare vid universitetet i Padua, en video som snabbt blev viral och populär på internet. I videon kan du se en bläckfisk hitta ett kokosnötsskal och gömma sig i det. Senare tar bläckfisken skalet med sig eftersom den verkar inse att det kan vara användbart i framtiden. Den planerar alltså.

Bläckfiskens intelligens, egenskaper och mysterier

För 275 miljoner år sedan hade bläckfiskar (Cephalopoda) ett hårt skal. Det skalet kunde skydda dem mot rovdjur, men gjorde det svårt för dem att skaffa föda. Att göra sig av med det hårda skalet har gjort det möjligt för dem att utforska sin miljö med mer frihet. Att kunna ta sig in igenom smala öppningar, att få styrkan att kunna bryta upp snäckor och stenar samt att jaga mer framgångsrikt. Men att inte ha ett skal kan ha sina nackdelar. Därför har bläckfiskar kommit på sätt att skydda sig själva.

Bläckfiskens intelligens går långt bortom detta och är väldigt fascinerande att upptäcka. Peter Godfrey-Smith, en australiensisk filosof och expert på bläckfiskar, har utforskat medvetandets ursprung genom att studera just bläckfiskar.

Hans bok, Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness, är en mycket intressant bok som kan hjälpa dig att bättre förstå bläckfiskar och till och med dig själv. I boken talar Godfrey-Smith om sitt möte med en Sepia apama (jättebläckfisk) i Australien. Detta djur var inte rädd för honom utan kom närmre och var väldigt nyfiken. Den unika kontakten var verkligen en speciell upplevelse för Godfrey-Smith.

Bläckfiskar kan modifiera sin genetiska kod

Eli Eisenberg, forskare vid Tel Aviv University, studerade bläckfiskens intelligens för att upptäcka hur dessa varelser kan manipulera sin egen genetiska kod.

Bläckfiskar anpassar sina nervsystem beroende på klimatförändringarna i deras miljö. Deras organism flyttar runt deras ribonukleinsyra (RNA) och skickar nya proteiner till dess gener för att bättre anpassa sig till miljöförändringarna. Människor kan också göra det, men i en förhållandevis extremt långsam takt, även kallat “evolution”. Bläckfiskar gör det baserat på deras nuvarande behov.

En dykare som rör vid en bläckfisk.

Samma mängd nervceller som hundar

Bläckfiskar har ungefär 500 miljoner nervceller, samma antal som hundar har. Däremot går bläckfiskens nervsystem genom dess tentaklar, som kan agera mer eller mindre på egen hand, vilket kan ses som att de har nio hjärnor: en central hjärna och åtta perifera.

Tentaklerna är essentiella för bläckfiskens intelligens. Dess tentaklar hjälper den att utforska omgivningen och lukta, smaka och till och med fatta beslut. Även om varje tentakel kan fatta sina egna beslut, bestämmer de sig för att arbeta tillsammans, vilket förmodligen är tur.

Bläckfiskens intelligens, lekfullhet och kreativitet

Biologer har upptäckt att vissa bläckfiskar kommunicerar med varandra via ett språk som liknar morsekoden. De som har sett en bläckfisk agera vet också att de kan vara otroligt kreativa. Bläckfiskar kan bygga sina egna gömställen, lösa problem kreativt, kringgå hinder, öppna lådor, jaga och till och med visa upp vissa mänskliga beteenden.

Om de känner sig hotade eller obekväma skjuter bläckfiskar en vattenström mot sina angripare. De utvecklar manier, skapar associationer, har favoritleksaker och andra saker som de inte gillar alls, och som de därmed har sönder. De kan missköta sig och skapa kärleksfulla band och även känna hat mot andra.

Kort sagt kan lärandet om bläckfiskens intelligens även hjälpa dig att förstå ditt eget medvetande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Godfrey-Smith, Peter (2017)Otras mentes. El pulpo, el mar y los orígenes profundos de la consciencia. Paidós.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.