Djurens medvetande: är de medvetna om sitt lidande?

Läs om djurens medvetande i denna artikel.
Djurens medvetande: är de medvetna om sitt lidande?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Är djuren medvetna om sitt lidande? Tro det eller ej, men många av oss har undrat detta fler än en gång. Man kan med säkerhet säga att alla som haft ett husdjur eller älskat ett djur är 100% säker på svaret på denna fråga. Men vad säger neuroforskningen om djurens medvetande?

Stödjer faktiskt forskningen att djur är medvetna om vad som drabbar dem? Neuroforskningen har nu mer avgörande bevis för att alla däggdjur, fåglar och andra arter är medvetna om sitt eget lidande. Djurens medvetande är inte ett ämne som nyligen kommit på tapeten. Redan 2013 tog man ställning till frågan i och med Cambridge Declaration on Consciousness.

Forskare har identifierat homologa kretsar i människor och djur vars aktivitet samstämmer med medveten upplevelse. Det verkar som att nervkretsarna som aktiveras när ett djur känner en känsla är samma som aktiveras hos människor. Renommerade neurologer från hela världen stödjer denna studie och håller med om att djur faktiskt är medvetna om sitt eget lidande.

“Jag stödjer djurens rättigheter såväl som mänskliga rättigheter. Det är en hel människas sätt.”

-Abraham Lincoln-

Cambridge Declaration on Consciousness

Den 7 juli 2012 skrev en grupp välrenommerade forskare under Cambridge Declaration on Consciousness. Detta dokument slår fast att inte bara människor, utan en stor mängd djur, inklusive ryggradsdjur och ryggradslösa djur, är medvetna varelser. Det innebär att de är medvetna om sina upplevelser, och dessutom kan ha positiva och negativa mentala tillstånd.

Det finns vetenskaplig konsensus angående beviset som demonstrerar att djur besitter neuroanatomiska, neurokemiska och neurofysiologiska substrater av medvetna tillstånd, såväl som en förmåga att uppvisa avsiktliga beteenden. Med andra ord är människor inte de enda som besitter neurala substrater som genererar medvetande.

Ledsen valp

Philip Low – grundare och VD för de neurodiagnostiska företaget NeuroVigil i Kalifornia – Christof Koch från Seattles Allen Institute for Brain Science, David Edelman från La Jolla Neurosciences Institute och andra prestigefulla neuroforskare skrev under Cambridge Declaration on Consciousness.

Det har bekräftats att förmågan att ha positiva och negativa upplevelser är vad som gör en varelse medvetande.

“Inte en enda varelse på Jorden har mer eller mindre rätt att vara här.”

-Anthony Douglas Williams-

De senaste studierna i frågan

Många studier fortsätter att bekräfta dessa fakta. Under 2016 presenterade Jarrod Bailey och Shiranee Pereira en utredning om hjärnkretsar kopplade till känslor och empati hos hundar. Studien bekräftade och utökade slutsatserna från Cambridge Declaration on Consciousness.

INRA såväl som den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet utförde också en studie om djurens medvetande. De avslöjade resultaten för allmänheten 2017 i Parma, Italien. Denna forskning bekräftar att djuren är utrustade med nervsystem som bearbetar komplex information, inklusive negativa känslor som orsakas av nociceptiv stimuli.

Denna studie analyserade olika arter, inklusive primater, kråkor, gnagare och idisslande djur. Forskarna drog slutsatsen att djur med självbiografiskt minne kan ha önskningar och mål som sträcker sig till det förflutna och framtiden. Som en konsekvens påverkas de avsevärt av motgångar.

Apa på sten

Djurens medvetande är på riktigt

De som behandlar djur illa försvarar sina handlingar genom att säga att djur inte känner något. Men efter sju år av mer eller mindre solida bevis om djurens medvetande och de många studier som stödjer detta, är detta inte längre någon ursäkt.

Alla de människor som behandlar djur som föremål, behandlar dem illa och begår övergrepp mot dem måste hitta andra argument för att försvara sig, för vetenskapen står inte på deras sida.

Vidare har lagstiftning om djurens rättigheter, djurskydd och liknande haft stor påverkan. I grund och botten har alla studier och bevis blivit till lagar.

Hur komplext det mänskliga medvetandet än är, verkar det som om det kommer studeras jämte djurens medvetande i framtiden.

“Vi kan döma en mans hjärta efter hur han behandlar djur.”

-Emmanuel Kant-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.