Blod gör oss till släktingar, kärlek och respekt gör oss till familj

Blod gör oss till släktingar, kärlek och respekt gör oss till familj

Senaste uppdateringen: 24 april, 2023

Vi kom till denna värld som om vi hade fallit från en skorsten. Från och med det ögonblicket är vi förenade med ett antal personer vars blod och gener vi delar. En familj som kommer att få oss att passa in i sin speciella värld och försöker ingjuta i oss dess värderingar. Det är viktigt att dessa värderingar inkluderar kärlek och respekt.

Alla har en familj. Att ha en är ganska enkelt: vi har alla ett ursprung och rötter. Men att underhålla den och få den att växa, ge näring till banden dag för dag för att förbli förenade, är en helt annan historia.

Vi har alla mammor och pappor, och de flesta av oss har också syskon, fastrar, mostrar, farbröder och/eller morbröder. Vissa av oss har ett stort antal släktingar, varav vissa vi inte ens har träffat eller lärt känna. Ska vi känna skuld för det?

Sanningen är att vi ibland känner en “moralisk” skyldighet att komma överens med den där kusinen som vi delar väldigt få intressen med och som har förolämpat oss så många gånger under hela vårt liv. Blod må förena oss, men livet passar inte alltid ihop våra bitar, så att ta avstånd eller hålla konversationen kort, men rättvis, borde inte orsaka oss några trauman.

Men vad händer när dessa människor vi just nämnde återfinns i vår närmaste familj? Såsom våra föräldrar eller syskon?

Länken som går bortom blod

Ibland tenderar vi att anse att det att vara en familj innebär att dela något mer än blod eller samma släktträd. Vissa människor tror nästan omedvetet att ett barn ska ha samma värderingar som föräldrarna, dela samma ideologi och uppförande.

Vänner i en båt

Det finns föräldrar som är förvånade över skillnaderna mellan syskon. Hur kan de vara så olika när de kommer från samma livmoder? Det är som att påstå att det måste finnas en uttrycklig harmoni inom familjen, där det inte finns några markanta skillnader, där ingen avviker från “mönstret” och där allt är kontrollerat och ordnat.

Även om vår personlighet helt klart inte är genetiskt överförd till 100%, kan vissa egenskaper ärvas, och att leva i samma miljö som någon kommer säkert att få oss att dela ett antal saker. Men barn är inte sina föräldrars mönster och föräldrarna kommer aldrig att kunna få sina barn att bli lika glada som de är över att barnen uppfyller förväntningarna de har ställt på dem.

Personligheter är dynamiska, förändras hela tiden och överensstämmer inte med de barriärer som föräldrar försöker sätta upp. Från detta uppstår många besvikelser, sammandrabbningar och meningsskiljaktigheter.

För att skapa ett familjeband som är starkt och tryggt måste vi respektera olikheter och främja oberoende och trygghet. Vi måste respektera kärnan hos varje person, dennes underbara individualitet, utan att sätta upp taggtråd, utan att sanktionera varje ord eller handling.

Väninnor i en säng

Kärlek och respekt är nycklarna till ett familjeliv i harmoni

Vissa föräldrar ser sina barn lämna familjehemmet utan att upprätthålla så mycket kontakt. Det finns syskon som slutar prata med varandra och många familjer som tittar på tomma stolar som står stilla i deras vardagsrum.

Vad innebär detta?

Det är tydligt att varje familj är unik, en “mikrovärld” med sina mönster och övertygelser. Men syftet med utbildning är att ge världen människor som är säkra på sig själva, kapabla och oberoende så att de kan uppnå sin lycka och i sin tur erbjuda den till andra. Hur uppnår man detta? Genom att erbjuda en uppriktig kärlek som består och som inte styr. En kärlek och respekt som inte straffar någon för hur denne är, hur denne tänker eller hur denne agerar.

Systrar som visar varandra kärlek och respekt

Vi kan inte beskylla andra för vad som händer oss. Skyll alltså inte på din mamma eller pappa för att du än idag känner dig osäker och oförmögen att göra vissa saker. Eller kanske det där syskonet som alltid blev favoriserat och mer omhändertaget än dig.

Det är uppenbart att vi alltid begår en del misstag när det kommer till utbildning. Men vi måste också ta kontroll över våra liv. Vi måste veta hur vi ska reagera, ha en röst, säga nej och tro att vi tryggt och moget kan genomföra nya projekt och drömmar utan att vara slavar till familjens minnen från det förflutna.

När beteenden skapar avstånd

Att vara en familj kräver inte att man alltid delar samma åsikter och uppfattningar. Och av den anledningen ska vi inte döma, bestraffa eller bortse från någon. Beteenden som dessa skapar nämligen avstånd och gör att vi hittar mer lojalitet hos vänner än hos vår familj.

Ibland har vi den “moraliska skyldigheten” att fortsätta hålla kontakten med släktingar som sårar, stör eller trycker ner oss. De är en del av familjen, utan tvekan, men vi måste tänka på att det som verkligen betyder något här i livet är att vara lycklig och ha en inre balans. En inre frid. Om dessa släktingar kränker våra rättigheter måste vi därmed ta avstånd från dem.

Vänner med paraplyer

Den största familjedygden är att acceptera andra familjemedlemmar som de är, i harmoni, med kärlek och respekt.

Bilder med tillstånd av Karen Lee Jones.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.