Cerebrala lober: Egenskaper och funktioner

Cerebrala lober: Egenskaper och funktioner
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Allt vi är finns i vår hjärna. Detta fantastiska och komplexa organ är en reflektion av vår evolutionära historia som art. Den mänskliga hjärnan är uppdelad i fyra cerebrala lober. Vårt medvetande finns i dessa lober. Vi skapar även språk, lagrar minnen och reglerar känslor och många andra processer i dessa cerebrala lober.

Den berömde portugisiske neurologen Antonio Damasio förklarar i sin bok Looking for Spinoza att hjärnan är mer än en bunt neuroner. Faktum är att det inte är lämpligt att jämföra detta organ med en dator. Hjärnan och dess strukturer är ett direkt resultat av vår interaktion med omgivningen.

“Ögat måste koncentrera sig, förstå ämnet, och hjärnan kommer hitta ett sätt att uttrycka det.”

Paul Cézanne

Vi är vad vi ser, känner, upplever och det sätt som vi reagerar på stimuli och omständigheter. Hjärnan formas av varje upplevelse. Våra cerebrala lober hanterar dessa processer, och genom att identifiera dessa processer kommer vi kunna få en bättre och mer komplett förståelse av den mänskliga hjärnan.

Animerad hjärna som visar våra cerebrala lober

Våra cerebrala lober och deras funktioner

När vi tänker på våra cerebrala lober tenderar vi att göra misstaget att föreställa oss separata strukturer som är oberoende av varandra. Det är därför viktigt att man förstår att det inte finns några interna barriärer mellan dem. De fyra delar som hjärnan består av arbetar alltid i harmoni och delar konstant information med varandra.

Även om alla cerebrala lober har sina egna egenskaper, innebär inte det att var och en av dem kontrollerar en specifik uppgift helt själv. Många aktiviteter och processer överlappar inom de olika cerebrala områdena.

Detta innebär att ett område inte kan fungera utan de andra. Det är anledningen till att vissa funktioner kan kompenseras av ett annat område när det har uppstått en hjärnskada. Det kan dock eventuellt påverka processens effektivitet.

Forskarna är även oense om var en lob börjar och en annan slutar. Vad de dock är överens om är att det finns två tydliga hemisfärer: den högra och den vänstra.

Det är anledningen till att vi kan identifiera var och en av de fyra cerebrala loberna i båda hemisfärerna. Neurologerna tenderar att prata om den högra frontalloben och den vänstra. Låt oss titta lite närmre på varje lobs egenskaper och funktioner.

Frontalloben

Frontalloben är ett tydligt resultat av vår evolution, och den ligger nära pannan. Det är det område i hjärnan som har tagit längst tid att utvecklas. Här är några av de uppgifter som denna lob hanterar:

 • Språk och tal. Detta beror på brocas område, som är ett exceptionellt område som gör att vi kan omvandla tankar till ord.
 • Frontalloben står också ut genom dess kognitiva processer, de där sofistikerade uppgifterna som låter oss planera, fokusera vår uppmärksamhet, förvara långtidsminnen, förstå vad vi ser, reglera känslor etc.
 • Frontalloben låter oss också förstå och reagera på andras känslor. Den hanterar i grund och botten vår empati.
 • Frontalloben reglerar motivationen och försöker belöna våra handlingar. De flesta av de dopaminkänsliga neuronerna i hjärnan finns i denna lob.
Man som står framför hjärna.

Parietalloben

 • Parietalloben finns lokaliserad över occipitalloben och bakom frontalloben. Den har flera funktioner, men det som får den att stå ut från de andra cerebrala loberna är att den hanterar den sensoriska perceptionen, spatialt tänkande, rörelse och orientering.
 • Detta är också det område där hjärnan tar in sinnesinformation från våra sinnen. Det är här vi processar och reglerar smärta, fysiskt tryck samt temperatur.
 • Tack vare detta område kan vi också förstå nummer, vilket såklart är viktigt för matematiken.

Occipitalloben

Bland våra fyra cerebrala lober så är occipitalloben den minsta, men också den mest intressanta. Den är belägen nära nacken och har inte någon konkret funktion. Den är nästan som en stig som alla de andra mentalprocesserna måste gå på för att omorganisera och ansluta till andra områden.

 • Detta område hanterar visuell perception och relaterade tolkningar.
 • Occipitalloben är speciellt viktig för synen. Faktum är att den är involverad inom flera visuella uppgifter, som mönsterigenkänning och hantering, samt skickande av visuell information till hjärnstammen.
 • Den hjälper till att skilja på färger.
 • Den deltar också i tankeprocesser och känslor.

Temporalloben

Denna lob sitter precis intill tinningarna och reglerar många processer. Forskningen har visat att det är svårt att säga att en viss lob utför en viss speciell uppgift. De beror alla på varandra och de överlappar och fungerar tillsammans i harmoni. Temporalloben:

 • Hjälper oss att känna igen ansikten.
 • Deltar i artikulering av språk och ljud samt musikförståelse.
 • Deltar i den fysiska balansen.
 • Reglerar känslor som motivation, ilska, ångest och nöje.

Insulära loben (den femte av våra cerebrala lober)

Under artikelns gång har vi pratar om fyra cerebrala lober. Från ett neuroanatomiskt perspektiv har många studier visat att hjärnan har ett femte område som är känt som insulära loben. Det är en lob som är gömd under de andra fyra cerebrala loberna. Det är ett avlägset område som delar utrymme med olika vener och artärer.

Vi vet ännu inte mycket om den insulära loben. Experterna har dock sett olika processer och förändringar i patienter som lider av epilepsi och som har en skada på denna del av hjärnan. Denna lob hanterar smak, kontroll av invärtes funktioner samt självmedvetandet. Då den är en del av det limbiska systemet kan den också hjälpa oss att kontrollera känslor.

Del av hjärnan.

Gränserna mellan våra cerebrala lober är suddiga

Forskningen har visat att de cerebrala loberna utgör en fascinerande karta över processerna och anslutningarna i hjärnan. Det är dock svårt att etablera klara och funktionella gränser. Den mest intressanta loben är definitivt frontalloben eftersom den hanterar de exekutiva funktionerna. Faktum är att den hanterar viktiga processer som planering och kontroll av stimuli.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.