Cerebrala lober: Egenskaper och funktioner

Cerebrala lober: Egenskaper och funktioner

Senaste uppdateringen: 05 mars, 2019

Allt vi är finns i vår hjärna. Detta fantastiska och komplexa organ är en reflektion av våra evolutionsmässiga historia som art. Den mänskliga hjärna är uppdelad i fyra cerebrala lober. Vårt medvetande finns i dessa lober. Vi skapar även språk, lagrar minnen och reglerar känslor och många andra processer i dessa cerebrala lober.

Den berömde portugisiske neurologen Antonio Damasio förklarar i sin bok Att leta efter Espinoza att hjärnan är mer än en bunt neuroner. Faktum är att det inte är lämpligt att jämföra detta organ med en dator. Hjärnan och dess strukturer är ett direkt resultat av vår interaktion med omgivningen.

“Ögat måste koncentrera sig, förstå ämnet, och hjärnan kommer hitta ett sätt att uttrycka det.”
Paul Cézanne

Vi är vad vi ser, känner, upplever och det sätt som vi reagerar på stimuli och omständigheter. Hjärnan formas av varje upplevelse. Våra cerebrala lober hanterar dessa processer, och genom att identifiera dessa processer kommer vi kunna få en bättre och mer komplett förståelse av den mänskliga hjärnan.

Animerad hjärna.

Våra cerebrala lober och deras funktioner

Då vi tänker på våra cerebrala lober tenderar vi att göra misstaget att föreställa oss separata strukturer som är oberoende av varandra. Det är därför viktigt att man förstår att det inte finns några interna barriärer mellan dem. De fyra delar som hjärnan består av arbetar alltid i harmoni och delar konstant information med varandra.

Även om alla cerebrala lober har sina egna egenskaper, innebär inte det att var och en av dem kontrollerar en specifik uppgift helt själv. Många aktiviteter och processer överlappar inom de olika cerebrala regionerna.

Detta innebär att ett områden inte kan fungera utan de andra. Det är anledningen till varför vissa funktioner kan kompenseras av ett annat område då det har uppstått en hjärnskada. Det kan dock eventuellt påverka processens effektivitet.

Forskarna är även oense om var en lob börjar och en annan slutar. Vad de dock är överens om är att det finns två tydliga hemisfärer: den högra och den vänstra.

Det är anledningen till varför vi kan identifiera var och en av de fyra cerebrala loberna i båda hemisfärerna. Neurologerna tenderar att prata om den högra frontalloben och den vänstra. Låt oss titta lite närmre på varje lobs egenskaper och funktioner.

Frontalloben

Frontalloben är ett tydligt resultat av vår evolution, och den ligger nära pannan. Det är det område i hjärnan som har tagit längst tid att utvecklas. Här är några av de uppgifter som denna lob hanterar:

 • Språk och tal. Detta beror på broca-området, som är en exceptionell region som gör att vi kan omvandla tankar till ord.
 • Frontalloben står också ut p.g.a. dess kognitiva processer, de där sofistikerade uppgifterna som låter oss planera, fokusera vår uppmärksamhet, förvara långtidsminnen, förstå vad vi ser, reglera känslor, etc.
 • Frontalloben låter oss också förstå och reagera på andras känslor. Den hanterar i grund och botten vår empati.
 • Frontalloben reglerar motivationen och försöker belöna våra handlingar. De flesta av de dopamin-känsliga neuronerna i hjärnan finns i denna lob.
Man som står framför hjärna.

Den parietala loben

 • Den parietala loben finns lokaliserad över occipitalloben och bakom frontalloben. Den har flera funktioner, men det som får den att stå ut från de andra cerebrala loberna är att den hantera den sensoriska perceptionen, spatialt tänkande, rörelse och orientering.
 • Detta är också det område där hjärnan tar in sinnesinformation från våra sinnen. Det är här vi processar och reglerar smärta, fysiskt tryck samt temperatur.
 • Tack vare detta område kan vi också förstå nummer, vilket såklart är viktigt för matematiken.

Den occipitala loben

Bland våra fyra cerebrala lober så är occipitalloben den minsta, men också den mest intressanta. Den befinner sig nära nacken och har inte någon konkret funktion. Den är nästan som en stig som alla de andra mentalprocesserna måste gå på för att omorganisera och ansluta till andra områden.

 • Detta område hanterar visuell perception och relaterade tolkningar.
 • Occipitalloben är speciellt viktig för synen. Faktum är att den är involverad inom flera visuella uppgifter, som mönsterigenkänning och hantering, samt skickande av visuell information till hjärnstammen.
 • Den hjälper till att skilja på färger.
 • Den deltar också i tankeprocesser och känslor.

Temporalloben

Denna lob finns precis bredvid tinningarna och reglerar många processer. Forskningen har visat att det är svårt att säga att en viss lob utför en viss speciell uppgift. De beror alla på varandra och de överlappar och fungerar tillsammans i harmoni. De uppgifter som händer i temporalloben är:

 • Hjälper oss att känna igen ansikten.
 • Deltar i artikulering av språk och ljud samt musikförståelse.
 • Temporalloben deltar i den fysiska balansen.
 • Reglerar känslor som motivation, ilska, ångest och nöje.

Den insulära loben

Under artikelns gång har vi pratar om fyra cerebrala lober. Från ett neuroanatomiskt synsätt har många studier visat att hjärnan har en femte region som är känd som den insulära loben. Det är en lob som är gömd under de andra fyra cerebrala loberna. Det är ett avlägset område som delar utrymme med olika vener och artärer.

Vi vet ännu inte mycket om den insulära loben. Experterna har dock sett olika processer och förändringar i patienter som lider av epilepsi och som har skadat denna del av hjärnan. Denna lob hanterar smak, kontroll av invärtes funktioner samt självmedvetandet. Då den är en del av det limbiska systemet så kan den också hjälpa med att kontrollera känslor.

Del av hjärnan.

Gränserna mellan våra cerebrala lober är suddiga

Forskningen har visat att de cerebrala loberna utgör en fascinerande karta över processerna och anslutningarna i hjärnan. Det är dock svårt att etablera klara och funktionella gränser. Den mest intressanta loben är definitivt frontalloben, eftersom den hantera de exekutiva funktionerna. Faktum är att den hanterar viktiga processer som planering och kontroll av stimuli.

Detta kanske intresserar dig
Ät rätt så att du tillgodoser hjärnans behov av energi
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Ät rätt så att du tillgodoser hjärnans behov av energi

Den viktigaste kopplingen mellan din kropp och maten du äter är hjärnan. Därför måste du tillfredsställa hjärnans behov av energi genom att äta rät...