10 citat för att bättre förstå karma och vad det innebär

Karma kan förstås som den energiska livscykeln där varje handling har en konsekvens, vare sig den är positiv eller negativ; den lämnar alltid lärdomar.
10 citat för att bättre förstå karma och vad det innebär
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 11 juni, 2024

Vi hör ofta ordet karma. Vi talar generellt om detta koncept när något dåligt sker och vi ser det som en form av återgäldande som livet ger oss för att vi agerat illa. Men sanningen är att detta inte är helt korrekt. Idag ska vi därför sammanställa några citat för att bättre förstå karma.

Ordet karma kommer från sanskrit. I grund och botten innebär det en osynlig, allsmäktig kraft som formas kring alla våra handlingar. Denna kraft har konsekvenser, som i grund och botten är en symbol för lagen om orsak och verkan.

“Problem eller framgångar, alla är de resultatet av våra handlingar. Karma. Filosofin om handling är att ingen annan är givaren av frid eller lycka. Ens egen karma, ens egna handlingar ansvarar för att medföra lycka, framgång eller annat.”

-Maharishi Mahesh Yogi-

Vi människor är fria och kan alltid agera som vi vill. Våra val kommer avgöra vad som sker i vår framtid. Det finns ingen tur eller otur, endast konsekvenser av våra handlingar, och många av dem dyker inte upp förrän långt senare.

Citat för att förstå karma

Vi ska börja med ett vackert citat som går rätt till hjärtat av karman. Citatet kommer från Edwin Hubbel Chapin och lyder: “Varje handling i ditt liv vidrör ett ackord som kommer vibrera i evighet.” Det betyder att det inte finns några handlingar som är för små för att över tid ha effekt.

Att förstå karma

Nästa citat kommer från Eckhart Tolle. Det kommer hjälpa dig att förstå en sanning som undgår oss många gånger: Vi upplever exakt vad vi är menade att uppleva.

Citatet lyder: “Livet kommer ge dig den upplevelse som är mest hjälpsam för utvecklingen av ditt medvetna. Hur vet du att detta är upplevelsen du behöver? För att det är upplevelsen du har för tillfället.”

Vidare har vi tänkaren Robert Louis Stevenson. Han sade en gång: “Döm inte varje dag efter skörden du skördar, utan efter fröna du sår.” Detta uttalande påpekar en annan grundläggande del av att förstå karma: du skördar vad du sår.

Dina relationer

Relationerna du har med andra personer är en av de största aspekterna av karmans lag. Detta citat från Frank Ocean påminner dig till exempel om att ingen kommer in i ditt liv av slumpen. Det lyder: “Vi träffades av en anledning. Antingen är du en välsignelse eller en lärdom.”

I linje med detta påminner Ebert Hubbard oss om att våra relationer, vare sig bra eller dåliga, inte är slumpmässiga. Det är vi som skapar dem och ger dem form. “Vi väcker hos andra samma attityd som vi har mot dem.”

Färgglada figurer

Detta citat passar väl in med ett annat från Wayne Dyer, där han säger att: “Hur människor behandlar dig är deras karma; hur du reagerar är din.” Det är således en inbjudan att fokusera på hur du agerar istället för att fokusera på hur andra beter sig.

En buddhistlärare vid namn Ma Jaya Sati Bhagavati sade också något intressant som vi kan använda för att förstå karma: “När du planterar ett frö av kärlek är det du som blommar.” Det är ett sätt att säga att generositet ger mycket mer till dig än den som tar emot.

Karma och medvetandet

Detta citat av Vera Nazarian är en bra beskrivning av vad karma är. Hon säger: “Karma är inte en oantastlig motor av kosmisk bestraffning. Istället är det en neutral sekvens av handlingar, resultat och konsekvenser.

Det reder ut idén om att det inte finns någon gudomlig bestraffning för dina handlingar. Istället är det dina handlingar som leder till positiva eller negativa konsekvenser.

Deepak Chopra uttrycker en liknande idé i följande citat: “Karma, när det förstås korrekt, är bara mekaniken genom vilken medvetandet manifesterar sig.” Vad han säger är att det är ditt ansvar: om du agerar illa kan du inte förvänta dig ett positivt liv. Ondska leder till mer ondska, precis som att gott leder till mer gott.

Person under träd som symboliserar karma

En annan viktig aspekt av karma är evig upprepning. Detta är en idé om att livet kommer ge dig samma upplevelser tills du blivit helt medveten om dem. Ben Okri beskriver det väl: “Lagen är enkel. Varje upplevelse upplevs eller genomlids tills du upplever den ordentligt och fullt för första gången.”

Österländska kulturer har alltid mycket att lära oss. Lagen om karma är inget undantag. Även om den i vissa samhällen har väldigt djupa konnotationer och går långt bortom vad vi talar om här, är det fortfarande en värdefull guide för personer i västvärlden.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.