Coronavirus: varför vi börjar panikhandla toalettpapper

21 maj, 2020
Bland de mest slående beteendemönstren vi ser under coronakrisen är att många handlar toalettpapper. Vad är det som gör att detta händer? Det finns psykologiska förklaringar till beteendet.

Om det finns en sak vi måste säga om den pågående coronakrisen, så är det att vi bevittnar beteenden som är av psykologiskt intresse. Ett av dessa är tveklöst behovet av att panikhandla toalettpapper som gör att butikshyllorna sedan gapar tomma. Folk köper toapapper i enorma mängder och många av oss undrar varför.

I början av denna pandemi stod de flesta människor inför behovet att köpa munskydd och handsprit. Detta beteende är logiskt rättfärdigat och förståeligt: de var tvungna att skydda sig själva. Vi kände alla stressen att kunna säkerställa att vi hade en skyddande barriär mot viruset. Detta är fortfarande viktigt idag. Men vilken förklaring finns det för de som desperat beger sig iväg för att handla toapapper?

Situationen lyfter även en annan fråga: varför handla sådana enorma mängder på en gång trots att det inte råder någon brist på tillgång? Den bakomliggande orsaken är att genom att man samlar på sig denna produkt skapar detta ett mentalt och känslomässigt lugn.

Bakom förlöjligandet, skämten och de memes du säkert sätt om det, ligger flera förklaringar som kan vara intressanta att känna till. Här förekommer en stor psykologisk påverkan som verkar som en barometer för den allmänna opinionen och de generella övergripande känslorna. Låt oss ta en närmare titt.

Vad är det som gör att man börjar panikhandla toalettpapper?

Vi kan alla hålla med om att toalettpapper inte är en livsnödvändig artikel. Den skiljer sig rejält från vatten och mat som kan hjälpa dig att överleva, och ändå är det någonting i våra moderna sinnen som bedömer att detta är någonting som är mycket viktigare än andra toalettartiklar, som exempelvis tvål.

Det är ett intressant fenomen, och något som av någon anledning är rotad i det västerländska tänkandet. Faktum är att det kinesiska folket inte uttryckte detta beteende. De begav sig inte ut för att tvångsmässigt panikhandla toalettpapper. De visste att om toapappret skulle ta slut, kan man använda tygdukar eller duschen.

Men den västerländska hjärnan reagerar uppenbarligen annorlunda i nödsituationer. Låt oss titta på vad det kan vara som gör att folk börjar panikhandla toalettpapper.

En lägsta bekvämlighetsnivå som vi inte vill ge upp

Om vi ska stanna hemma under flera veckor, vill vi se till att ha åtminstone en lägsta nivå av bekvämlighet. Kommer vi till ett läge där vi inte kan ta oss ut för att handla, finns det ett antal olika produkter som vi tror att inte skulle klara oss utan. Toalettpapper är en av dessa. Vi placerar det till och med längst ner i botten av behovspyramiden vilket representerar våra grundläggande, primära behov.

Det är ingenting som vi kan hålla oss mätta på, det är ett som är säkert. Men genom att vi har det, försäkrar vi oss åtminstone ett litet mått av värdighet. Det är något som vi verkar ha svårt att ge upp.

Irrationellt beteende är smittsamt

En sak vi känner väl till angående konsumentpsykologi är att köpbeteende till stor del är impulsivt och irrationellt.

Det räcker att vi bara ser hur andra beter sig när de köper en viss produkt för att vi också ska vilja göra likadant. Vi kanske inte imiterar beteendet just i samma ögonblick, men när det gått en viss tidsperiod kommer vi att göra det.

  • Folk köper inte toalettpapper bara för att de anser det vara en viktig artikel. En annan anledning är för att de ser andra köpa det i stora mängder.
  • Sociala nätverk och tv visar oss om och om igen människor med matvagnar fyllda med toapapper. Den smittande effekten går inte att stoppa.
  • Samtidigt finns även ett annat fenomen. Denna produkt tar upp så mycket utrymme i butikshyllorna, så att när de står tomma skapar detta ett kraftigt synintryck.
  • Främst av allt skapar det en känsla att detta är någonting vi inte kan vara utan. Resultatet är att vi känner ett behov av att skaffa oss ett stort lager av det.

Om folk börjar panikhandla toalettpapper i stora mängder, kanske det inte finns kvar något till mig

Det faktum att det är så många som köper så stora mängder av denna produkt skapar en annan rädsla: risken att det tar slut. Det är som en fisk som äter sin egen stjärtfena och det grundar sig på rädslan att vara utan.

Det är helt möjligt att du kanske inte känt något behov alls av att köpa på dig ett lager toapapper. Men det enkla faktumet att du ser andra människor köpa så mycket av det får dig att tänka att om du inte skyndar dig och också köper lite, kanske det inte finns något kvar till dig till slut.

I osäkra tider kan att handla saker skapa en känsla av kontroll

Det finns ytterligare en faktor som är intressant ur ett psykologiskt perspektiv. När vi går genom svåra tider, och är omgivna av osäkerhet, ångest eller rastlöshet, kan handlingen att köpa saker ofta ge en känsla av att man har kontroll.

Det enkla faktumet att man har ett stort lager av mat och basvaror hemma skapar en känsla av lättnad och gör att man känner sig trygg och säker. Då tycker man att man har täckt de viktigaste behoven. Och detta gör att hjärnan upplever ett visst mått av sinnesro.

Folk panikhandlar toalettpapper för att de inte vill vara utan denna produkt. Det medför en liten känsla av värdighet som är viktig att få behålla.

Så hur löjligt eller irrationellt detta beteende än kan verka, är det någonting som går att förklara. Det är ett förståeligt beteende och bara en av de effekter som kommer följd av att man upplever rädsla och panik. Det spelar ingen roll att det inte är nödvändigt för vår överlevnad. Under perioder av kris, skapar det en känsla av normalitet. Vi upplever att vi har kontroll.