De 10 bästa citaten från psykologin

De 10 bästa citaten från psykologin
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Idag kommer vi att ta upp de bästa citaten från psykologin under dess långa och intressanta historia. Du kanske känner igen några av dem, men vissa kommer vara nya och verkligen få dig att tänka.

Vi skulle vilja att du tar ett stag bakåt i psykologins historia med hjälp av dess skarpaste sinnen. Låt oss börja:

Ett optimistiskt perspektiv

“När jag ser på världen är jag pessimistisk, men när jag ser på människor är jag optimistisk”.
-Carl Rogers-

Carl Rogers var en av den humanistiska psykologins största sinnen. Han stod bakom en positiv syn på människan.

Han förnekade inte att det fanns ilska och faror i världen, men han betonade vikten av att bemöta svårigheter med ett positivt sinnelag och ett optimistiskt perspektiv. Enligt Rogers kan vi alla bli de personer vi vill vara.

Kvinna som ligger i gräset.

Att lära sig med en flexibel inställning

“Jag antar att det kan vara frestande att behandla allt som om det vore en spik om man bara har en hammare.”
-Abraham Maslow-

Om man hade lever i ett väldigt fattigt land och drömmer om att ha rent dricksvatten så borde man inte tänka på vilken bil man borde köpa eller hur?

Maslow får oss att reflektera över hur miljön förändrar hur vi tänker. Han pratar om hur vår syn på världen förändras beroende på vår miljö, vad vi kan använda oss av och våra tankar.

Vikten av att lösa konflikter

“De mest intensiva konflikterna lämnar bakom sig en känsla av säkerhet och lugn som inte går att störa så lätt om man kommer över dem. Det är dessa intensiva konflikter som behövs för att producera värdefulla och långvariga resultat.”
-Carl Gustav Jung-

Jung var elev till Freud och en av de främsta sinnena inom psykologin. Han skapade teorier rörande hur folks psyken påverkar deras liv.

Han slog fast att vi måste komma över våra problem och inte trycka ned eller undvika dem, för annars kommer de visa sig när vi inte vill det.

Det som överförs är inte alltid vad som förstås

“Det budskap som skickas är inte alltid det budskap som tas emot.”
-Virginia Satir-

Ibland pratar vi som om personen framför oss delar alla våra uppfattningar. Virginia Satir, som är en av de viktigaste psykologerna inom historien, påminner oss om att vara medvetna om andra åsikter.

I hennes skrifter ber hon oss att interagera med andra människor genom att ta till oss deras perspektiv på livet. Om vi tror att det bara är våra åsikter som räknas så kommer vi underminera vår egen kommunikationsförmåga.

Träd som är formade som huvuden.

De bästa citaten från psykologin: att uttrycka sig fritt

“Om vi inte tror på yttrandefrihet för de personer som vi inte tycker om så tror vi inte på det alls”.
-Noam Chomsky-

Chomnsky är en av de mest inflytelserika psykologerna och tänkarna nuförtiden.

Här reflekterar han över att vi ofta accepterar åsikterna hos de personer som vi håller med om, men att samma sak inte kan sägas gällande de personer som har en annan åsikt.

Det är vid kontrovers och olikhet som vi visar hur toleranta vi egentligen är.

Självförverkligande uppstår då vi handlar in enlighet med våra värderingar

“Då vi inte längre kan förändra en situation så bemöts vi av utmaningen att förändra oss själva”.
-Viktor Frankl-

Frankls förslag är en typ av motivation i sig. Denna stora tänkare pratar om värdet hos folks spiritualitet och applicerar detta när det kommer till att uppnå våra mål.

Det är bara genom denna metod som vi kan nå ett självförverkligande som går i linje med våra värderingar. Viktor Frankl anser att livets främsta mening ligger bortom vår förståelse.

De bästa citaten från psykologin: livets storhet finns i kärleken

“Att ge är mycket roligare än att få, inte för att man blir av med något, utan för att man genom att ge uttrycker att man lever”.
-Erich Fromm-

Detta citat hittas i Fromms bok “Kärlekens konst”. Erich Fromm anser att kärleken kan övervinna alla barriärer som satts upp av isolering och ensamhet. Kärleken är en plats för godhet och generositet. Man uppnår riktig lycka genom att ge kärlek. Din egen lycka och andras lycka.

Hjärta på ruta.

Osäkerheten är en konstant i livet

“Vi måste lära oss att leva med osäkerhet”.
-Gerd Gigerenzer-

Denna franska psykolog studerar hur vårt resonemang är begränsat. Han pratar om hur vi omedvetet använder mentala och heuristiska genvägar för att ta beslut.

Han anser därför att folk samexisterar med en kognitiv partiskhet som ständigt jagar oss. Vi måste lära oss att acceptera och hantera detta faktum.

De bästa citaten från psykologin: att dagligen uppskatta nuet

“Då vi tar oss tid till att märka de saker som går rätt så innebär det att vi får många små belöningar under dagen”.
-Martin Seligman-

Seligman är en pionjär inom den positiva psykologin och menar att människan har en inneboende lycka. Det är därför ibland en bra idé att stanna till och reflektera för att kunna uppskatta allt som man har omkring sig.

Detta kommer förbättra vår inre styrka och låt oss leva i konstant harmoni, utan orosmoment och utan att behöva känna oss ledsna.

Läs om de bästa citaten från psykologin.

Kan vi lära oss att tänka?

“Det riktiga problemet är inte huruvida maskiner tänker, utan huruvida människan gör det”.
-B. F. Skinner-

Skinner ansåg, i kontrast till traditionella teorier, att motivationen inte är relaterad till människors behov.

Med andra ord är det inte nödvändigt att tänka på folks önskningar och resonemang då man tittar på vad som motiverar dem att agera. Han säger att vi kan lära oss att tänka.

Det vi har tagit upp ovan är några av de bästa citaten från psykologin under historiens lopp. De kanske inte är så värst poetiska, men de beskriver verkligen vetenskapens essens.

Vi hoppas att du har fått en intressant inblick i det mänskliga sinnet!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.